Pressmeddelanden

Presskontakt

Helen Wahlgren
+46 (0)76 216 02 68

Roxy Farhat
+46 (0)70 478 34 43

Pontus Bergendahl
+46 (0)70 914 62 24

Address för press :
vatmarker@protonmail.com

Pressmeddelande

2024-04-29Det är bråttom! Aktivister från Återställ Våtmarker kommer att gräva igen de nygrävda dikena på Grimsås mosse för att rädda våtmarken innan sommarens värme och torka förstör unika naturvärden. Vi börjar gräva igen diken fredagen den 10 maj kl 10:00. För mer information, kontakta presskontakterna i Återställ Våtmarker: Pontus Bergendahl +46 (0)70 914 62 24Helen Wahlgren +46 (0)76 216 02 68 Roxy Farhat +46 (0)70 478 34 43 vatmarker@protonmail.com Trots överklaganden om att anlägga ett dagbrott för energitorv vid Grimsås och ärendet inte är avslutat har Neova under vårvintern dikat ur hela området. Vattnet forsar nu från marken vilket är ett direkt hot mot hela mossen och dess naturvärden. Förutom att förstöra naturvärden och klimatet för framtida generationer hotar torvbrottet verksamheten hos markägaren Nexans AB’s dammkänsliga produktion av fiberoptik. En framtidsindustri som jobbar med hållbar elektrifiering hotas att ersättas av ett dagbrott för klimatskadlig energitorv. På Grimsås mosse har inte torv brutits på 80 år vilket gör att den nästan har lika höga naturvärden som den närliggande nationalparken Store Mosse, där det också bröts torv i första delen av 1900-talet. Utdikning av mossen förstör den biotop och artrikedom som nu existerar, där bland annat Storspoven har siktats. Snart väntar en varm sommar och läget förvärras. Ett rekreationsområde med rik artrikedom för hela Grimsås med omnejd hotas nu att förstöras för generationer framöver. Enligt Länsstyrelsen är Neovas plan att anlägga ett dagbrott för energitorv på mossen. På grund av torvens låga energivärde så släpper torv ut mer växthusgaser än både kol, olja och gas vid förbränning. Så framtiden för Grimsås mosse är att bli som en av de stora dagbrotten av brunkol vi ser ute i Europa med mängder av växthusgaser som spär på den klimatkatastrof vi befinner oss i. Trots att Tranemo kommun, Grimsås invånare, lokala föreningar som Naturskyddsföreningen och markägaren Nexans AB alla är emot torvbrytningen och har överklagat Länsstyrelsens beslut har Neova fortsatt förstörelsen av mossen. Överklagan har äntligen gått igenom men Neova har redan dikat ut hela mossen som nu töms på vatten. Det statliga finska bolaget Neova som står bakom utdikningen på Grimsås mosse står bakom 72% av alla torvbrott i Sverige. Detta trots att Finska staten har tagit emot 165 miljoner Euro för att fasa ut torven i Finland. Finland skövlar alltså svenska naturvärden på bekostnad av klimatet samtidigt som de själva kammar hem miljarder för att fasa ut sin egen otidsenliga torv. För att rädda Grimsås mosse inför sommarens torka kommer Återställ Våtmarker gräva igen dikena för att igen höja vattennivån, med förhoppningen att man även i sommar kan höra Storspovens jublande sång över området. Vi återställer akut naturen för nuvarande och kommande generationer, både för Grimsåsborna men också för alla människor på vår jord som står inför ett direkt akut existentiellt klimathot.Återställ Våtmarker kommer göra allt för att stoppa förstörelsen på Grimsås mosse. Andra som stödjer vårt budskap har valt att juridiskt överklaga för att förhindra torvbrytningen eller andra vägar för att stoppa torvbrytningen.För mer information om Grimsås mosse Torvbrytning – Grimsås (grimsas.com) Återställ Våtmarkermed stöd avGrimsås IFBassängföreningenGrimsås Samhällshällsförening Presstalespersoner Återställ VåtmarkerPontus Bergendahl +46 (0)70 914 62 24Helen Wahlgren +46 (0)76 216 02 68Roxy Farhat +46 (0)70 478 34 43 vatmarker@protonmail.com [...] Läs mer …
2024-04-22Presskonferens 24 april 14.30, Riksdagens entré. Alla vill nu återställa våtmarker! Vårt jobb med våtmarkerna är klart. Vi kommer inte längre att limma oss på motorvägen med våra Återställ Våtmarker-banderoller. Återställ Våtmarker deklarerar seger. Fredligt civilt motstånd fungerar. Med segern i ryggen kommer vi att öka vårt motstånd mot torvindustrin och de skadliga torvgruvorna. Vi har gjort vårt jobb! På bara två år sedan kampanjen startade har vi: Gjort medial revolution och åstadkommit uppmärksamhet för våtmarkerna till ett beräknat värde av 848 miljoner kr! Marknadsföringsvärdet är nästan en miljard! Uppmärksamheten har folkbildat svenska folket runt torrlagda våtmarkers klimatpåverkan och därefter skapat en massiv opinion för att återställa utdikade våtmarker. 75% av svenska folket tycker nu att det är viktigt att återställa våtmarker. Samtidigt har det blivit en stor debatt i Sverige, både medialt och bland folk, om våtmarkers klimatnytta – det har skrivits 4500 artiklar om Återställ Våtmarker både nationellt och internationellt. Den massiva opinionen har fått alla riksdagspartier att ställa sig bakom att återställa våtmarker och regeringen har i år lyft våtmarker till en prioriterad klimatfråga. Det finns hopp! Fredligt motstånd är en effektiv väg för att förändra ett destruktivt system. Vi har genom vår kampanj fått frågan om utdikade våtmarker högst upp på den politiska agendan. Regeringen har gjort återställande av våtmarker till ett prioriterat område i sin klimatpolitik. Klimatministern väljer själv att nämna våtmarker, elektrifiering och koldioxidinfångning som mest prioriterade. Politikerna har helt enkelt varit tvungna att förhålla sig till våtmarksfrågan på grund av de arbete vi i Återställ våtmarker bedrivit under två års tid. Vi har visat att fredligt civilt motstånd fungerar för att åstadkomma samhällsförändring och lämnar nu över stafettpinnen. Vi har suttit på motorvägarna och riskerat våra liv. Nu vet alla att våtmarker har en avgörande roll för att drastiskt minska koldioxidutsläppen, att de fyller på grundvatten, förhindrar översvämningar och är helt avgörande för att minska skogsbränders spridning. Nu är det upp till politikerna, länsstyrelserna, markägarna att sätta alla duktiga gräventreprenörer i arbete för att genomföra det nationella krisprojekt Sverige behöver för att faktiskt återställa våtmarkerna. Flertalet media menar att det är på grund av Återställ Våtmarkers kampanj som politikerna nu gör återställande av våtmarker till en prioriterad fråga. Svenska Dagbladet skriver i lärdomar från veckan den 15 mars “Budskapet har gått från obegripligt till faktiskt politik. Klimataktivism som faktiskt förändrat”. När Aftonbladet gör en sammanställning av regeringens klimatpolitik refererar artikelförfattaren till Återställ Våtmarkers kampanj när regeringens satsning på våtmarker redovisas. Omni skriver rakt på sak att reformen sker efter Återställ våtmarkers uppmärksammade aktioner. Kulturchefen på Expressen skrev, efter vår Monet aktion i maj 2023, “Nu vill jag också återställa våtmarker”. Framgångarna för Återställ Våtmarker är många fler än så. Vi har lyckats skapa en debatt kring inte bara vikten av våtmarker utan också lyckats belysa allvaret i att vi står inför en klimatkollaps.Liberalerna har till och med använt Återställ Våtmarkers varumärke och banderoll i sin egen kampanj på sociala medier. Alla vill nu återställa våtmarker. Det finns inte ett enda parti som inte anser att våtmarker måste återställas.Vi har, genom att sitta på motorvägar och synas i direktsänd TV, lyckats genomföra en av de största folkbildningskampanjerna. Efter två år av fredligt motstånd har vi lyckats utbilda nästan hela svenska folket om vikten av våtmarker. De forna träsken, sumpmarkerna och sankmarkerna är nu vitala och avgörande biologiska system för vår överlevnad. Vi utropar seger för våtmarkerna.Sedan vi startade kampanjen har vi nämnts i över 4500 artiklar både nationellt och internationellt. I jämförelse med andra klimatrörelser har Återställ våtmarker fått långt mer mediautrymme. Cirkeldiagrammet visar andelen mediautrymme 2023 Återställ Våtmarker fått i relation till andra rörelser och organisationer. Återställ Våtmarker har sedan mars 2022 genererat medialt genomslag till ett marknadsföringsvärde av 848 miljoner kronor i AVE (Advertising Value Equivalency) enligt Meltwater. Framöver kommer Återställ Våtmarker fokusera på klimatskadliga torven och kämpa för att stänga ner torvindustrin. En industri som snabbar på den dödliga klimatkollapsen och är en hotspot för utsläpp av koldioxid enligt våtmarksforskare. Mitt under brinnande klimatkris öppnar länsstyrelser upp för 90 nya torvtäkter och moderaterna ser gärna att torv återigen används som energibränsle. Torv är fossilt och ger smutsigare energi än olja, kol och gas. Vi kommer fortsatt vara envetna och besvärliga. Vi ger oss inte förrän det blir ett förbud mot torvbrytning i Sverige. Välkommen på presskonferens 24 april 14.30 där vi deklarerar seger och kungör att vi inte längre kommer att limma oss på motorvägen med våra Återställ Våtmarker banderoller. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av en motståndsrörelse som sker i 12 olika länder. Vår rekrytering, träning och kapacitetsuppbyggnad stöttas av Climate Emergency Fund, en fond som ger stöd till ambitiösa organisationer som kräver akuta lösningar på klimatkrisen. PresstalespersonHelen Wahlgren ⁨0762160268⁩vatmarker@protonmail.comPresstalespersonPontus Bergendahl 0709146224vatmarker@protonmail.comPresstalespersonRoxy Farhat 0704783443vatmarker@protonmail.com [...] Läs mer …
2024-02-07Press release 7 Feb 2024Sweden’s Restore Wetlands and the German Letzte Generation announce that they are running for election to the EU parliament, the first campaigns in the A22 Network to do so. – There are no parties to vote for, so we have to run for election to the EU parliament  ourselves. We are not afraid to take a seat in the parliaments. In the EU, we will give power to the people via citizens’ assemblies. We are candidating to be replaced, says Helen Wahlgren, co-founder of Restore Wetlands and 1st place on the Climate Alliance’s EU list. Today, Restore Wetlands and Letzte Generation simultaneously launch their candidacy for the EU elections. The German Letzte Generation, like the Swedish Restore Wetlands, is part of the international network A22 Network, which uses peaceful civil resistance as a method to prevent the climate disaster. This summer, the Swedish party Climate Alliance handed over its party registration to the broad climate movement. A nomination committee, independent from the Climate Alliance, consisting of representatives from the climate movement set the list for the EU elections. The list is now topped by Helen Wahlgren (1) and Pontus Bergendahl (2), both active in Restore Wetlands. They are accompanied by Rufus Rune and Janine O’Keeffe, also active in Restore Wetlands, who can be found in 12th and 17th place respectively. – We are facing a climate collapse that threatens the very foundations of our societies. At the same time, we are seeing a political breakdown that makes any form of comprehensive change impossible. The time for small steps is over, we need revolutionary changes if we are to avoid a total disaster. It can only be solved with more democracy and more inclusion of citizens in the political process, says Pontus Bergendahl, active in Restore Wetlands and 2nd on the Climate Alliance’s EU list. – Now we want to bring our resistance from the street to the parliament, says Hinrichs from Letzte Generation at a press conference Restore Wetlands started at the end of March 2022 and is a movement of people who, through peaceful resistance, intend to ban peat mining and restore wetlands as the first necessary step towards protecting its population instead of destroying it. Restore Wetlands is part of an international network (A22-Network) of resistance that consists of similar campaigns in 12 different countries. Restore Wetlands’ recruitment, training, marketing and education is supported by the Climate Emergency Fund. Press spokespersonPontus Bergendahl070-914 62 24 Press spokespersonHelen Wahlgren076-216 02 68 [...] Läs mer …
2024-02-07Pressmeddelande 7 feb 2024Sveriges Återställ Våtmarker tillsammans med Tyska Letzte Generation går ut som de första kampanjerna i A22 Network och meddelar att de ställer upp i EU-valet. –  Det finns inga partier att rösta på så vi måste själva ställa upp i EU-valet. Vi räds inte att ta plats i parlamenten. I EU kommer vi att ge makten till folket via medborgarråd. Vi kandiderar alltså för att bli ersatta, säger Helen Wahlgren, medgrundare till Återställ Våtmarker och 1’a på Klimatalliansens EU lista.Idag lanserar samtidigt Återställ Våtmarker och Letzte Generation att vi ställer upp i EU-valet. Tyska Letzte Generation är som svenska Återställ Våtmarker del av det internationella nätverket A22 Network som med fredligt civilt motstånd som metod arbetar för att förhindra en klimatkatastrof.  I somras överlät Klimatalliansen sin partiregistrering till den breda klimatrörelsen. En nomineringskommité, oberoende från Klimatalliansen, bestående av representanter från klimatrörelsen satte därefter listan till EU-valet. Listan toppas nu av Helen Wahlgren (1) och Pontus Bergendahl( 2), båda aktiva i Återställ Våtmarker. På 12’e respektive 17’e plats återfinns även Rufus Rune och Janine O’Keeffe som också är aktiva i Återställ Våtmarker. –  Vi står inför inför en klimatkollaps som hotar själva grunden för våra samhällen. Samtidigt ser vi ett politiskt haveri som omöjliggör varje form av genomgripande omställning. Tiden för små steg är förbi, vi står för revolutionära förändringar av samhället om vi ska undvika en total katastrof. Det kan endast lösas  med mer demokrati och mer inkludering av medborgarna i den politiska processen, säger Pontus Bergendahl, aktiv i Återställ Våtmarker och 2’a på Klimatalliansens EU-lista. –  Nu vill vi föra in vårt motstånd från gatan till parlamentet, säger Hinrichs från Letzte Generation på en presskonferens Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Och är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 12 olika länder.Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.PresstalespersonPontus Bergendahl070-914 62 24 PresstalespersonHelen Wahlgren076-216 02 68 [...] Läs mer …
2023-09-19Pressmeddelande 19 september 2023 Nu på morgonen genomför Återställ Våtmarker ännu en motorvägsblockad i rusningstrafiken. Elva personer har satt sig på Roslagsvägen mitt framför Stockholms universitet. För de allra flesta är det allra första gången de deltar i en Återställ Våtmarker-demonstration för att uppmärksamma politikernas misslyckande. – Här inne på universitetet studerar många unga för sin framtid, och skuldsätter sig på vägen. Men för många är det en framtid som aldrig kommer att infrias om vi inte gör motstånd mot den klimatpolitik som förs. Klimatkatastrofen kommer slå sönder våra samhällen: politiskt, ekonomiskt och socialt. Därför går vi ut på vägarna, säger Roxy Farhat, presstalesperson på Återställ Våtmarker.Detta är den andra motorvägsblockaden på en vecka och rörelsen planerar ännu en på lördag. Enligt rörelsen kommer nästa blockad ha en förannonserad plats för att göra det möjligt för många att delta eller ge sitt stöd genom att stå bredvid. – Vi har inget annat val än att agera och försöka göra det vi kan för att skaka om samhället. Vi behöver alla vara ute på motorvägarna för det är det enda moraliskt rätta att göra när vi håller på och förlorar precis allt. Klimatkatastrofen innebär ett ofattbart lidande för människor överallt på vår jord och människor dör just i detta nu. Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker. Tidigare har rörelsen Återställ Våtmarker synts på scenen under Idolfinalen, Allsång på Skansen och under finalen i Svenska Cupen. Återställ Våtmarker skapade också stora rubriker då en forskare från Lund sprang upp på scenen under Loreens uppträdande i Melodifestivalen i Malmö. Även aktionen mot en Monet-tavla då skyddsglaset smetades ner med färg väckte stor uppmärksamhet. Återställ Våtmarker har även gjort sig kända för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder sedan 2022.– Att allt fler människor väljer att göra motstånd och är villiga att göra stora personliga uppoffringar visar på politikens totala oförmåga att hantera klimatkatastrofen. Makthavarnas passivitet är ett brott mot mänskligheten och de kan inte förvänta sig att människor ska acceptera det i tystnad. Vi agerar för att politikerna inte gör det, säger Roxy Farhat.– Alla ord är redan sagda. Alla forskningsresultat är redan presenteradeNär de orden eller forskningsrapporterna bemöts av lögner eller tystnad återstår bara kroppen. Att sätta sig i vägen. Det går inte att bemöta med varken tystnad eller lögner, säger Jonas som deltar i blockaden. Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker för att omedelbart minska Sveriges utsläpp; skydda mot skogsbränder och torka, rena och fylla på grundvattenreserver samt öka den biologiska mångfalden. Återställ Våtmarker kommer framöver även att driva demokratiarbete för att tillsammans med andra aktörer arbeta mot en sannare fördjupad demokrati där folket bestämmer genom medborgarråd. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder. PresstalespersonHelen Wahlgren0762 160268 PresstalespersonRoxy Farhat0704783443 [...] Läs mer …
2023-09-12Pressmeddelande 12 septemberi 2023 Fem filer på Essingeleden är helt avstängda mitt i rusningstrafiken. Fjorton personer i åldrarna 20 till 79 år sitter ner på motorleden vid Gröndal och orsakar enorma köer. Enligt klimatrörelsen sitter de nu på vägarna med ett nytt budskap om en fördjupad demokrati. Bildkälla : Återställ Våtmarker – Klimatkatastrofen eskalerar och våra makthavare fortsätter att fylla på atmosfären med koldioxid. Det är ett helt oförlåtligt svek mot hela mänskligheten. Det är helt uppenbart att våra politiker varken har vilja eller ambition. Vi befinner oss i ett politiskt haveri. Det finns inget hopp inom det parlamentariska system vi har idag. Vi menar att vad som nu krävs är ett beslutande medborgarråd, säger Pontus Bergendahl, talesperson för Återställ Våtmarker.Återställ våtmarker har under ett och ett halvt år kampanjat för att regeringen ska förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att på så sätt sänka koldioxidutsläppen markant. Det var ett år sedan klimatrörelsen var ute och blockerade motorvägar. Nu återupptar de sina aktioner på motorlederna eftersom regeringen inte hörsammat kravet. – Redan i november förra året visade en opinionsundersökning att 75% av svenska folket tycker det är viktigt eller till och med mycket viktigt att återställa utdikade våtmarker. Men politikerna har totalt ignorerat folkets röst. Människor börjar bli riktigt oroliga för klimatet visar en SIFO-undersökning. Många unga misströstar och tappar framtidstron. Det som krävs är en sannare demokrati där folket bestämmer hur vi ska hantera de kriser som ofrånkomligen kommer när klimatet kollapsar, säger Roxy Farhat, presstalesperson för Återställ Våtmarker.I dagens motorvägsblockad deltar personer i åldrarna 20-79 år med olika bakgrund. Även en äldre man från Norge har rest till Stockholm för att delta. Vi har inget annat val än att agera och försöka göra det vi kan för att skaka om samhället. Vi behöver alla vara ute på motorvägarna för det är det enda moraliskt rätta att göra när vi håller på och förlorar precis allt. Klimatkatastrofen innebär ett ofattbart lidande för människor överallt på vår jord. Jag står inte ut med att stå bredvid och titta på. Morten, 79 årig pensionär från Norge. Tidigare har rörelsen Återställ Våtmarker synts på scenen under Idolfinalen, Allsång på Skansen och under finalen i Svenska Cupen. Återställ våtmarker skapade också stora rubriker då en forskare från Lund sprang upp på scenen under Loreens uppträdande i Melodifestivalen i Malmö. Även aktionen mot en Monet-tavla då skyddsglaset smetades ner med färg väckte stor uppmärksamhet. Återställ Våtmarker har även gjort sig kända för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder under 2022.  Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker för att omedelbart minska Sveriges utsläpp; skydda mot skogsbränder och torka, rena och fylla på grundvattenreserver samt öka den biologiska mångfalden.Återställ Våtmarker kommer framöver även att driva demokratiarbete för att tillsammans med andra aktörer arbeta mot en sannare fördjupad demokrati där folket bestämmer genom medborgarråd. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.PresstalespersonPontus Bergendahl+46 (0)70-914 62 24PresstalespersonRoxy Farhat+46 (0)70-478 34 43 [...] Läs mer …
2023-05-27Mitt under Charlotte Kalla och Tobias Karlssons framträdande sprang två unga personer in på scengolvet med en banderoll som det stod “Återställ Våtmarker” på och kastade gult färgpulver på dansgolvet.– Vi vill inget hellre än att ha roligt och jag älskar också att dansa. Men min framtid kommer vara allt annat än full av nöjen. Läget är så akut och vi kan inte sitta på åskådarplatsen och bara titta på när våra liv hotas av klimatkollaps, säger Tina Kronberg som sprang ut på dansgolvet under lördagskvällens final av Let’s Dance.Återställ Våtmarker har även synts på scenen under Idolfinalen, Allsång på Skansen och under finalen i Svenska Cupen. Under Melodifestivalen i Malmö skapade Återställ Våtmarker stora rubriker då en forskare från Lund sprang upp på scenen under Loreens uppträdande. Återställ Våtmarker har även gjort sig kända för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder under 2022.– Jag är bara 18 år. Hela mitt liv är på väg att förstöras. Makthavarna sitter helt passiva och ser på när min framtid bokstavligen brinner upp. Jag vill att min röst ska höras. Jag vill att de ska få veta att det är vidrigt att de fullständigt struntar i mitt liv, säger Otis Geijer som sprang ut på scenen med en banderoll. Nyligen var Återställ Våtmarker ute och demonstrerade på gatorna i Stockholm varje morgon under två veckor. Samtidigt stördes riksdagsdebatter under åtta tillfällen.– Under ett år har vi krävt det enklaste och enligt IPCC mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen, att återställa utdikade våtmarker och förbjuda den skadliga torvbrytningen. Människor känner en enorm förtvivlan över nu och läget blir allt mer desperat. Med tanke på forskarnas varningar inför sommarens hetta är det fullt förståeligt att unga människor gör precis allt de kan för att uppmärksamma politikernas totala svek, säger Roxy Farhat, presstalesperson för Återställ Våtmarker. Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker. Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Och är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. Presstalesperson: Roxy Farhatvatmarker@protonmail.com070-478 34 43Presstalesperson: Helen Wahlgrenvatmarker@protonmail.com0762 160 268 [...] Läs mer …
2023-04-24Flera demonstranter greps under en demonstration på väg från Alvik över Tranebergsbron. I rusningstrafiken gick de framåt mot bron och saktade ner trafiken i alla körfält in mot Stockholm. Samtliga demonstranter är misstänkta för sabotage även fotografer som fanns på plats greps. – Det är tydligt att en demonstration måste innebära en störning. Detta slås också fast i Europakonventionen såväl som i svensk grundlag. När en demonstration inte orsakar störning har den varken effekt eller nyhetsvärde och når därmed inte ut. Läget är fullständigt akut. Politikerna eldar på klimatkatastrofen genom att öka utsläppen. Vad de ägnar sig åt är inget mindre än ett dödsprojekt och deras ovilja att agera är kriminell, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Återställ Våtmarker startade för ett år sedan och har sedan dess uppmärksammat allmänheten om vikten av våtmarker samt det faktum att utdikade våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges biltrafik. Förutom de omtalade motorvägsblockader rörelsen genomförde förra året har de även synts under Idolfinalen samt på scenen under Melodifestivalens delfinal i Malmö.Under veckan har gruppen under ett flertal tillfällen stört förhandlingar och debatter i Riksdagen. I måndags avbröts budgetdebatten i Riksdagen av en ung man som ropade ut budskap om torv och våtmarker. Dagen efter avbröts debatten om svensk import av rysk fossilgas av Återställ Våtmarkers två grundare som riktade kritik mot och ifrågasatte den svenska demokratin.– När politikerna inte lyssnar på folket har vi all rätt att synas och höras även i Riksdagen. Allt fler människor börjar känna förtvivlan och vanmakt inför det faktum att klimatkatastrofen bara eskalerar och utsläppen fortsätter att öka. Då är det vår moraliska plikt att höja vår röst. Denna handling står helt i proportion till det klimathaveri som pågår, säger Helen Wahlgren. Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker. Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. Presstalesperson: Helen Wahlgren vatmarker@protonmail.com 0762 160 268 [...] Läs mer …
2023-04-18Under tisdagens debatt i riksdagen stördes återigen kammaren av klimataktivister. Det var under debatten kring import av rysk fossil energi som Helen Wahlgren och Alfred Westh, grundare av Återställ Våtmarker, högljutt protesterade från åhörarläktaren i riksdagen. Budskapet var att förbjuda import av mer fossil energi, och förbjuda all fossil torvbrytning på svensk mark. I debatten förespråkade, skandalöst nog  utrikeshandelsministern Johan Forsell för fortsatt import av rysk fossil energi.   – Forskarna säger att IPCCs senaste rapport är vetenskapens sista varning till mänskligheten. Men från svenskt politiskt håll accelererar politikerna mot en klimatkollaps. Det är ett ofattbart svek mot hela jordens unga befolkning som berövas en framtid värd att tro och hoppas på, säger Helen Wahlgren, grundare av Återställ Våtmarker, som idag avbröt debatten i riksdagen. – Av ren girighet skiter regeringen fullständigt i både att oskyldiga bombas ihjäl i Ukraina och att allas liv hotas av en total samhällskollaps på grund av klimatförändringarna säger Alfred Westh, grundare av Återställ Våtmarker, som idag också avbröt debatten i riksdagen.  Johan Forsell, bistånds- och utrikeshandelsminister, var en av de politiker som förra året förordade högre straff för klimataktivister som utför störande demonstrationer. Han yrkade på att klimataktivister omedelbart skulle häktas och att minimistraffet skulle höjas till ett års fängelse. – Vi glömmer ofta bort att det ibland kan vara moraliskt rätt att bryta mot lagen. Allt fler känner rädsla och förtvivlan över att allt går åt fel håll. Våra politiker ökar utsläppen i en tid då vi måste göra precis allt för minska dem. Då är det vår moraliska plikt att höja vår röst. Denna handling står helt i proportion till det klimathaveri som pågår, säger Helen Wahlgren. Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker. Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. Presstalesperson: Roxy Farhat vatmarker@protonmail.com 070-478 34 43 [...] Läs mer …
2023-04-13Måndagen den 17 april inleds en våg av fredliga protester. Flera länder från klimatnätverket A22 Network kommer att gå ut på gatorna i långsamma icke-tillståndsgivna demonstrationer. Gudrun Schyman från Klimatalliansen deltar i Stockholm tillsammans med Återställ Våtmarker och sätter ytterligare press på regeringen att omedelbart förbjuda den klimatfarliga torvbrytningen. Demonstrationerna kommer att pågå varje dag i morgontrafiken under två veckors tid. Miljörörelserna har inte ansökt om tillstånd för demonstrationerna.– Situationen blir allt mer desperat. IPCC:s senaste rapport har kallats “Vetenskapens sista varning till mänskligheten”. Vi måste halvera våra koldioxidutsläpp till hälften före 2030 men istället ökar regeringen utsläppen helt medvetet. Det är inget annat än ett dödsprojekt, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker. Tidigare har Återställ Våtmarker synts störa kulturevent som Idolfinalen, och skapade senast stora rubriker när en forskare från Lund sprang upp på scen under Loreens framträdande i Melodifestivalen. Rörelsen gjorde sig känd för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder under 2022. Klimatalliansen är en sammanslutning av aktörer som verkar för att påskynda en samhällsomställning som tar klimatkatastrofen på allvar. Klimatalliansen bildades hösten 2021. – Det skrämmer mig enormt att min dotter, som bara är 1,5 år, kommer att leva i en värld fylld av konflikt och lidande. Forskningsrapporterna är en dödsdom om vi inte agerar nu. Det som krävs är en omställning av gigantiska mått. För min dotters skull och för alla barns skull, måste vi störa dag efter dag tills politikerna lyssnar, säger Roxy Farhat, presstalesperson för Återställ Våtmarker. Under 2022 uppmärksammade Återställ Våtmarker allmänheten om att utdikade våtmarker står för 25% av Sveriges koldioxidutsläpp. I år skärper rörelsen sitt krav till den nya regeringen och kräver ett omedelbart förbud av torvbrytning. Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker. Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. Presstalesperson: Helen Wahlgrenvatmarker@protonmail.com076-216 02 68Presstalesperson: Roxy vatmarker@protonmail.com 070-478 34 43 [...] Läs mer …
2023-02-26Under kvällens delfinal i Malmö gick en person upp på melloscenen med en banderoll som det stod “Återställ Våtmarker” på. Loreens framträdande fick avbrytas. – Vi har inget annat val än att agera och försöka göra det vi kan för att skaka om samhället. Vad ska vi göra när makthavarna fullständigt ignorerar klimatforskningen? säger David Alcer, doktorand vid Lunds Universitet. För mig handlar det om ansvar, att agera utifrån det forskningen säger att vi behöver göra. Det är min moraliska plikt att larma, allt vad jag förmår. Inget annat vore värdigt för mig som människa och som forskare, avslutar han. Tidigare har rörelsen Återställ Våtmarker synts på scenen under Idolfinalen, Allsång på Skansen och under finalen i Svenska Cupen. Återställ Våtmarker har även gjort sig kända för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder under 2022.  Under 2022 uppmärksammade Återställ Våtmarker allmänheten om att utdikade våtmarker står för 25% av sveriges koldioxidutsläpp. I år skärper rörelsen sitt krav till den nya regeringen och kräver ett omedelbart förbud av torvbrytning.  – Just nu används våtmarker som en kolgruva. Få är medvetna om att torvbrytningen släpper ut mer koldioxid än kol, olja, och gas. Regeringen säger sig satsa på våtmarker med ena handen, men med den andra tillåter de att torvbrytningen fortsätter, säger Henrik Garbergs presstalesperson för Återställ Våtmarker. Presstalesperson för Återställ Våtmarker: Henrik Garbergs 073-751 71 46 vatmarker@protonmail.com Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. Pressbilder från Återställ Våtmarkers aktioner hittar du här. Mer info om Återställ Våtmarker: https://www.återställvåtmarker.se https://www.facebook.com/aterstallvatmarker Återställ Våtmarker är del av ett internationellt nätverk för klimatrörelser över världen, A22 Network. Nätverket består av totalt 11 länder. Övriga länders kampanjer: Just Stop Oil (Storbritannien) Stop Fossil Fuel Subsidies (Australien) Letzte Generation (Tyskland) Dernière Rénovation (Frankrike) Ultima Generazione (Italien) Stopp Oljeletinga! (Norge) Renovate Switzerland (Schweiz) Declare Emergency (USA) Restore Passenger Rail (Nya Zeeland) Letzte Generation Österreich (Österrike) [...] Läs mer …
2023-02-15Idag inleder Återställ Våtmarker en nationell bojkott av planteringsjord som innehåller torv. Runt om i landet kommer klimatoroliga människor som är engagerade i Återställ Våtmarker besöka större butiker som säljer säckar med torvjord. Inne i butikerna kommer klistermärken med varningstext samt hänvisning till fakta om torvens skadliga inverkan på klimatet sättas upp. Återställ Våtmarker gjorde sig kända under 2022 genom sina motorvägsblockader. Kampanjens krav och budskap fick stor spridning och våtmarkernas betydelse blev allmänt känd. En opinionsundersökning utförd av Kantar Sifo i november 2022 visar att en stor del av svenska folket nu tycker det är viktigt att återställa utdikade våtmarker.Nu skärper Återställ Våtmarker sitt krav på regeringen och kräver ett omedelbart förbud av torvbrytning. Jorden består till endast tre procent av torvmarker. Dessa tre procent lagrar mer än dubbelt så mycket kol som världens alla skogar tillsammans.– Om vi förlorar dessa torvmarker kommer koldioxidhalten i atmosfären öka med 75%. Det är en fruktansvärt skrämmande tanke, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Torv och våtmarker får allt större uppmärksamhet. En nyligen publicerad rapport av Stockholm International Water Institute, SIWI, understryker vikten av att bevara och återställa utdikade våtmarker. Restaurering av våtmarker och bevarande av torvmarker är helt avgörande för att lindra konsekvenserna av klimatförändringarna. Globalt står utdikade torvmarker för 6 % av världens koldioxidutsläpp, konstateras det i rapporten.– Torv är Sveriges bruna kol. Att det fortfarande pågår torvbrytning i vårt land är fullständigt skandalöst. Vi kommer fortsätta bojkotten så länge som det krävs för att driva igenom ett lagförslag om stopp för torvbrytning, säger Helen Wahlgren.Återställ Våtmarker är en del av ett större internationellt nätverk, A22 Network, där kampanjer som Just Stop Oil i England ingår. Just Stop Oil har bland annat gjort sig kända för att kasta tomatsoppa på en av Van Goghs solrosmålningar.– I vårt land kommer utsläppen öka i år, istället för att minska. Det visar på politikens totala misslyckande. Politikerna kommer hålla på med sitt dödspojekt så länge de bara kan. Därför kommer unga människor i Återställ Våtmarker fortsätta störa evenemang som Idol och  fotbollsmatcher. De har all rätt på sin sida. Det handlar om deras liv, om en framtid de inte har om vi inte snabbt får till genomgripande förändringar, säger Helen Wahlgren.Presstalesperson: Helen Wahlgrenvatmarker@protonmail.com0761 160 268Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. [...] Läs mer …
2023-02-09Pressmeddelande 9 februari På torsdagseftermiddagen meddelade Södertörns tingsrätt sin dom mot tre personer som deltagit i Återställ Våtmarkers motorvägsblockader. Samtliga döms till villkorlig dom. – Jag har ställts inför rätta och dömts för att jag har vägrat stå tyst vid sidan av och se på medan förgörelsen av vårt enda hem pågår. De som gör sig skyldiga till sabotage är makthavarna som fortsätter elda på katastrofen, säger Li Wångblad, engagerad i Återställ Våtmarker och en av de dömda. Det var den 22 augusti 2022 som de tre personerna, tillsammans med övriga deltagande, greps under en motorvägsblockad där miljörörelsen gick ihop till ett samarbete mellan Återställ Våtmarker, Extinction Rebellion Sverige och Extinction Rebellion Finland. Fler personer väntar på åtal eller rättegång för detta tillfälle. Återställ Våtmarker har sedan i mars gjort ett tjugotal motorvägsblocker på Stockholms infartsleder och även synts protestera i andra sammanhang, senast i direktsändning under Idolfinalen i TV4. Människor i olika åldrar har engagerat sig i rörelsen för att varna för klimatkatastrofen och kräva att Sveriges regering gör det som krävs. Kravet om att restaurera utdikade våtmarker för att sänka utsläppen har blivit allt mer uppmärksammat. Torrlagda våtmarker släpper ut lika mycket koldioxid som hela Sveriges biltrafik, motsvarande ca. 25% av de territoriella utsläppen enligt Naturvårdsverket. I januari meddelade rörelsen att de kommer att rikta in sig på torvindustrin år 2023. Återställ Våtmarker är en del av ett större nätverk, A22 Network, som består av klimatrörelser i 10 länder som alla använder liknande metoder. Även i andra länder än Sverige har regeringar slagit ner hårt mot klimatrörelsernas aktioner. Tidigare i veckan dömdes en person i Storbritannien till fängelse för “Contempt of Court”, då han inte hade åtlytt domarens order om att inte tala om klimatkrisen som anledning till sitt engagemang under förhandlingen. Presstalesperson för Återställ Våtmarker: Helen Wahlgren 076-216 02 68 vatmarker@protonmail.com  [...] Läs mer …
2023-01-18Pressmeddelande 18 januari På torsdagen kommer Pontus Bergendahl att börja avtjäna ett fängelsestraff och blir därmed den första klimataktivisten i Sverige att sitta i fängelse. Detta sker kort efter att svenskarna nåtts av nyheten att staten sedan årsskiftet nu avlyssnar engagerade i miljö- och klimatrörelsen, även personer som inte är misstänkta för något brott. – Ju hårdare staten väljer att slå ner på fredliga människor genom fängelsedomar eller andra repressiva åtgärder desto starkare växer sig rörelsen. Folket får nu se hyckleriet med egna ögon när staten straffar dem som varnar för klimatkatastrofen medan de stora industrierna uppmuntras till fortsatt förstörelse, säger Pontus. Pontus Bergendahl är en 53-årig trebarnspappa som efter en fredlig klimataktion 2021 dömdes till 2 månaders fängelse i tingsrätten. Aktionen, under vilken han tog sig in på Ängelholms flygområde, var del av en rad klimataktioner som gjordes mot den skadliga flygindustrin och skapade stora rubriker i tidningarna. Sedan de omtalade flygaktionerna, som skedde genom Extinction Rebellion, har Pontus varit talesperson och riksdagskandidat i Gudryn Schymans Klimatalliansen. Numera är han engagerad i rörelsen Återställ Våtmarker som har gjort sig vida känd i Sverige genom motorvägsblockader. Rörelsens budskap riktar sig direkt till politikerna för att pressa regeringen till att fatta beslut att stoppa landets utsläpp genom att bland annat återställa våtmarker och förbjuda torvbrytning. Rörelsen har även synts i andra sammanhang, som under Svenska Cupens fotbollsfinal, Allsång på Skansen och Idolfinalen i TV4.De återkommande motorvägsblockaderna gav resultat och på senare tid har frågan om våtmarkernas betydelse för att få ner växhusgasutsläppen aktualiserats allt mer i debatten. Regeringen har responderat på skiftningen i samhällsdebatten genom att permanenta anslaget på 200 miljoner kronor om året till restaurering av utdikade våtmarker. Återställ Våtmarker menar dock att detta, förutom att anslaget är en minskning jämfört med tidigare regeringars, är fullständigt otillräckligt. Granskningar från andra håll visar även de att förslaget inte är så vattentätt som regeringen vill få det att framstå. – Fredlig civil olydnad är en vital och avgörande del av en demokrati. Repression av civilas motstånd mot ett dödligt system visar att våra folkvalda inte alls är villiga att lyssna på sina medborgare. Enligt en Sifo-undersökning anser nu 75% av svenska folket att det är viktigt att återställa våtmarker. Hade politikerna lyssnat på folkets röst hade detta blivit verklighet, säger Pontus. Presstalesperson: Pontus Bergendahlvatmarker@protonmail.com070 – 914 62 24 Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. [...] Läs mer …
2022-11-262022-11-25 Klimataktivisterna tar till nya metoder för att nå ut med sitt budskap och väljer att störa idolfinalen mitt under TV4:s livesändning på fredagskvällen. Klimatrörelsen Återställ Våtmarker har tidigare genomfört en liknande protest under säsongsavslutningen av Allsång på Skansen. En våg av sensationella klimataktioner har på senare tid utförts i flera olika europeiska länder. Särskilt stor uppmärksamhet har soppaktioner mot berömda konstverk fått men nu väljer klimataktivisterna även att störa evenemang som når miljoner TV- tittare och använder Idolscenen för att nå ut med sitt budskap. – Vi älskar också musik. Men vi älskar livet ännu mer. Vi har ingen framtid om vi inte gör allt för att stoppa den globala uppvärmningen. Varför ska vi studera och utbilda oss när jorden är på väg att bli obeboelig? Varför ska vi skaffa familj och barn när livet på jorden kommer vara fyllt av konflikter, svält och död. Vad som väntar är ett jävla skitliv för oss unga. Och vi tänker inte längre stå tysta i publiken och bara se på, säger Moa Widmark som gjorde idolaktionen. Tele2 Arena var i stort sett fullsatt inför fredagskvällens idolfinal. Under en kortare stund kunde klimataktivisten stjäla rampljuset från artisterna innan hon avlägsnades från scenen. – Makthavarna sviker oss alla gång på gång. De väljer sina egna ekonomiska intressen framför att garantera unga människor ett tryggt liv i framtiden. Om våra politiker fortsätter att prioritera bort, nonchalera och förneka klimatkrisen väntar en global katastrof och alla har rätt att få veta det. Därför gör jag detta, menar Moa Widmark. I flera länder har unga aktivister de senaste veckorna gjort aktioner som skapat stor debatt internationellt. I England genomförde två unga personer från Just Stop Oil den mycket uppmärksammade soppaktionen mot Van Goghs världsberömda solrosmålning på National Gallery i London. Liknande konstaktioner har gjorts i Italien av Ultima Generazione och även av Letzte Generation i Tyskland. I Potsdam kastade unga aktivister potatismos på en Monettavla. Aktivisterna väljer giganterna bland de världsberömda konstnärerna. Återställ Våtmarker, som ingår i samma internationella nätverk som Just stop oil, Ultima Generazione och Letzte Generation, valde under fredagskvällen idolscenen. – Vad är värt mest? En idolfinal eller vår framtid? Vi vägrar vara åskådare till vår egen undergång. Våra politiker sviker oss. Deras politik är dödlig, och det är vidrigt att allt bara fortsätter som vanligt. Vilket jäkla svek mot oss. Det är vår framtid det handlar om. Res er upp. Gå ut på gatan och kräv förändring, säger Moa Widmark. Återställ Våtmarker har gjort flera uppmärksammade klimataktioner det senaste halvåret. Förutom att sätta sig på motorvägar har rörelsen även stört fotbollsmatcher för att nå ut med sitt budskap. På senare tid har frågan om våtmarkernas betydelse för att få ner växhusgasutsläppen aktualiserats allt mer i debatten. Regeringen har t.ex. lagt fram en åtgärd som innebär att ett årligt permanent anslag på 200 miljoner kronor ges till återställande av utdikade våtmarker. Presstalespersoner från Återställ Våtmarker menar dock att detta, förutom att anslaget är en minskning jämfört med tidigare anslag, är fullständigt otillräckligt.– Det är småpotatis. Det krävs ett nationellt krisprojekt. Forskare är helt eniga om att vi måste återställa naturliga kolsänkor om vi ska ha minsta chans. Dessutom måste den oerhört skadliga torvbrytningen förbjudas. Det är skandal att vi fortfarande bryter torv i Sverige när det blir förbjudet i allt fler länder, säger Josefin Eidrup Dahlberg, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Talesperson på plats: Moa Widmarkvatmarker@protonmail.com073 – 039 71 35 Presstalesperson: Josefin Eidrup Dahlbergvatmarker@protonmail.com070 – 389 25 10Fakta om A22 Network:A22 Network är ett internationellt nätverk som består av 11 olika länder. Kampanjerna i de olika länderna använder liknande metoder och strategier för att uppmärksamma den eskalerande klimatkatastrofen. Nätverket har gjort sig känt genom sina motorvägsblockader och på senare tid klimataktioner mot kända konstverk. Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. [...] Läs mer …
2022-10-21Vid Solna Tingsrätt kl.11:10 – 11:45 på måndag 24/10 bjuder åtalade Återställ Våtmarker-deltagare in till presskonferens i samband med att domen för klimataktionen den 29de augusti meddelas. Ett flertal av de personer som deltog i motorvägsblockaden kommer finnas på plats vid Tingsrätten. De menar att motståndet mot förgörelsen av livet måste fortsätta. På presskonferensen kommer de åtalade att göra uttalanden om sin inställning till domen och vad de tänker göra efter att domen delges. Det kommer finnas tid för frågor.  Det har gått tre veckor sedan rättegångsförhandlingar hölls under två dagar i Solna Tingsrätt och på måndag kl 11.00 meddelas domen. Alla som deltog i motorvägsblockaden den 29de augusti på E4:an menar att motståndet måste fortsätta oavsett vad domen blir. Misstanken är sabotage, eller försök till sabotage (hindrande av den allmänna samfärdseln). Åklagaren har yrkat på fängelse i 6 månader. Försvaret hävdar nöd och demonstrationsrätt, och yrkar på frigivning. – Vi bara måste ut på vägarna igen. I Riksdagen står nu ledamöter och uttryckligen säger att det inte finns någon klimatkris samtidigt som barn och vuxna dör på Afrikas Horn i den värsta torkan på ett halvt sekel. Den globala uppvärmningen betyder massvält. Det är vidrigt att makthavarna får fortsätta sitt dödsprojekt, säger Nea Frank, en av de personer som deltog i motorvägsblockaden på E4:an.Återställ Våtmarker har sedan i mars gjort ett tjugotal motorvägsblocker på Stockholms infartsleder. Helt vanliga människor i alla åldrar och yrken har satt sig på vägen för att berätta om klimatkatastrofen. Återställ Våtmarkers krav om att restaurera utdikade våtmarker för att minska utsläppen har blivit allt mer uppmärksammat. Torrlagda våtmarker släpper ut lika koldioxid som hela Sveriges biltrafik, vilket motsvarar ca. 25% av våra nationella utsläpp enligt Naturvårdsverket.  – Jag sitter gärna i fängelse för att försöka rädda miljarder människors liv. Det är min plikt som medborgare att göra motstånd mot en regering som förråder sin egen befolkning, säger Viktor Jonsson som också deltog i motorvägsblockaden.Återställ Våtmarker är en del av ett större nätverk, A22 Network, som består av 11 länder. Det pågår nu liknande motstånd i ett flertal andra länder. I England blockerar Just Stop Oil vägar runt regeringsområdet Westminster. Människor protesterar mot den brittiska regeringens planer på att öppna upp ett hundratal nya gas- och oljeprospekteringar. Nyligen genomfördes också en omtalad aktion på National Gallery i London mot en av Van Goghs kända solrosmålningar då två unga aktivister kastade tomatsoppa på verket.– Vi måste vara där det gör skillnad. Det räcker inte att demonstrera inne i city. Det tar ingen någon som helst notis om. Människor blir upprörda över att bli några minuter försenade till jobb eller skola och vi förstår det. Samtidigt tror jag att merparten av folket i Sverige är fullt medvetna om att klimatkrisen är ett reellt hot mot allt liv på vår jord. Jag tror att människor stödjer oss i sak men grejen är att fler behövs på motorvägarna och jag tror att de kommer väldigt snart, säger Anders Bäcklund som är engagerad i Återställ Våtmarker.Presstalespersoner Återställ Våtmarker:Helen Wahlgren0762 160 268 vatmarker@protonmail.com Återställ Våtmarker är en del av A22Network Nätverket A22 har vuxit fram utifrån en önskan om att engagera många i fredligt motstånd under de närmaste tre åren. Målet är att skapa genomgripande politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Det står helt klart att bara en sådan snabb omvälvande förändring kan rädda mänskligheten från fullständig ekologisk och social kollaps. Förutom strategier i fredligt civilt motstånd har nätverket även en vision om en förnyad demokrati och ett samhälle grundat på social hållbarhet. Mer info om Återställ VåtmarkerSverige:https://www.återställvåtmarker.sehttps://www.facebook.com/aterstallvatmarker Övriga länder i A22: Just Stop Oil (Storbritannien) Save Old Growth (Kanada) Fireproof Australia (Australien) Letzte Generation (Tyskland) Dernière Rénovation (Frankrike) Ultima Generazione (Italien) Stopp Oljeletinga! (Norge) Renovate Switzerland (Schweiz) Declare Emergency (USA)  Restore Passenger Rail (Nya Zeeland) [...] Läs mer …
2022-09-30Återställ Våtmarker gör motstånd tills regeringen möter kravet Pressrelease 30e september Samma dag som rättegången för 12 klimataktivister påbörjas i Solna Tingsrätt blockerar Återställ Våtmarker-supporters ännu en gång en motorväg in till Stockholm. 9 personer har satt sig ner på Nynäsvägen i höjd med Skogskyrkogården,  väg 73 vid Gubbängen, för att kräva att regeringen gör sitt jobb och skyddar sin befolkning från den globala uppvärmningen. Återställ Våtmarkers krav är att regeringen förbjuder den skadliga torvbrytningen och återställer dessa utdikade marker.– Människor kommer aldrig sluta göra det som är rätt, oavsett vad som sker med dem. De som deltar i demonstrationerna vet att det kan innebära fängelse, men de gör det ändå för att vi inte har råd att förlora, säger Pontus Bergendahl, presstalesperson för Återställ Våtmarker Nio personer har suttit häktade sedan den 29 augusti efter en demonstration på E4:an. Häktningar efter fredliga klimatdemonstrationer har aldrig tidigare skett i svensk rättshistoria. I Solna Tingsrätt står idag 12 personer åtalade för sabotage efter klimataktionen på E4:an. Rättegången är omtalad och drar uppmärksamhet till sig bland annat efter den artikel som Amnesty, Greenpeace och Civil Rights Defenders skrev i DN debatt den 23 september. Debattörerna menar att “demonstrationsrätten är en central byggsten i varje demokratiskt samhälle. I Sverige skyddas den i grundlagen och genom ett antal internationella konventioner. Även civil olydnad omfattas av demonstrationsrätten så länge våld inte används.” – Politikernas och världens makthavares fortsatta förstörelse av vår jord är det yttersta sveket mot oss alla. I över 50 år har forskningen varit tydlig: ställer vi inte om samhället nu är hela civilisationen hotad. Det lidande vi nu ser i de länder som drabbas värst av klimatförändringarna är ofattbart. Människor förlorar allt de älskar. Återställ Våtmarker kommer fortsätta med fredlig civil olydnad tills vi blir hundratals på vägarna och ser den förändring som krävs. Det är vår moraliska skyldighet, säger Pontus Bergendahl. Återställ Våtmarker har sedan i slutet på mars blockerat motorvägar för att uppmärksamma klimatkatastrofen och det faktum att politikerna inte minskar koldioxidutsläppen i den takt som forskarna menar är helt nödvändig. Redan den 8 mars skickade Återställ Våtmarker ett brev till Magdalena Andersson och dåvarande regeringen med rörelsens krav om att förbjuda torvbrytning samt att snarast återställa dessa utdikade våtmarker. I våtmarker finns mer kol lagrat än i alla världens skogar, enligt Naturvårdsverket. Helt nyligen uppmärksammades också betydelsen av att återställa våtmarker av Aktuell Hållbarhet.– Vi har bara 2-3 år på oss att vända utvecklingen och hindra en okontrollerbar uppvärmning. Lyckas vi inte kommer dagens unga tvingas leva i en värld som tillintetgörs av konflikter, svält, och fullständigt kaos. Det som nu sker kommer bli ett massmord på en hel generation. Klimatkatastrofen är det största hotet mot mänskligheten någonsin, och vi måste göra allt vi kan för att ge världens unga en framtid värd att leva, säger Pontus Bergendahl. Presstalesperson Återställ Våtmarker:Pontus Bergendahl070-914 62 24vatmarker@protonmail.com Återställ Våtmarker är en del av A22Network Nätverket A22 har vuxit fram utifrån en önskan om att engagera många i fredligt motstånd under de närmaste tre åren. Målet är att skapa genomgripande politiska och ekonomiska förändringar i samhället. Det står helt klart att bara en sådan snabb omvälvande förändring kan rädda mänskligheten från fullständig ekologisk och social kollaps. Förutom strategier i fredligt civilt motstånd har nätverket även en vision om en förnyad demokrati och ett samhälle grundat på social hållbarhet. Mer info om motståndet Återställ VåtmarkerSverige:https://www.återställvåtmarker.sehttps://www.facebook.com/aterstallvatmarker Övriga länders fredliga motstånd: Just Stop Oil (Storbritannien)Save Old Growth (Kanada)Fireproof Australia (Australien)Letzte Generation (Tyskland)Dernière Rénovation (Frankrike)Ultima Generazione (Italien)Stopp Oljeletinga! (Norge)Renovate Switzerland (Schweiz)Declare Emergency (USA)   [...] Läs mer …
2022-08-16Pressrelease 16 augusti Årets sista avsnitt av Allsång på Skansen tog en oväntad vändning när två personer ur klimatrörelsen Återställ Våtmarker tog sig in på Sollidenscenen mitt under pågående livesändning. – Allt är uppochner när desperata handlingar som denna behöver motiveras medan makthavares passivitet passerar obemärkt förbi. Vill jag göra detta? Nej. Det tar emot att störa något så många uppskattar. Tänker jag be om ursäkt? Nej. Jag backas av världens forskare och FN:s generalsekreterare som säger att vi har en chans om vi agerar nu, säger Anna Lagerqvist, en av personerna som tog sig in på Sollidenscenen under livesändningen. Att ge upp får inte vara ett alternativ, hur kört det än kan verka, avslutar hon. Under Tommy Körbergs uppträdande lyckades de båda personerna ta sig in på scenen framför kamerorna. Båda höll varsin blågul banderoll med orden Återställ Våtmarker på – ett krav direkt riktat till Sveriges politiker. – Jag önskar att jag slapp störa Allsången ikväll. Men vaknar vi som civilisation inte upp inför klimatkatastrofen NU så kommer det snart inte finnas någon civilisation kvar att hålla allsång i, säger Adam Lagerqvist som tillsammans med systern Anna tog sig upp på scenen och skapade en ovanlig syn i ett av Sveriges mest folkkära TV-program. Återställ Våtmarker är en klimatrörelse som startade i februari i år och gör olika typer av aktioner för att uppmärksamma att regering efter regering inte gör det de ska för att skydda befolkningen från klimatkollapsen som forskare varnar oss för. Ett första steg mot att stoppa utsläppen är att återställa Sveriges utdikade våtmarker. – När våra politiker vägrar göra ens det enklaste av allt som behövs för att rädda oss undan total ekologisk och social kollaps så måste vanliga medborgare göra vad de kan för att resten av samhället ska vakna. Vi lever under ett dödshot och vi kan inte vänta längre. Lyckas vi inte stoppa klimatkatastrofen nu så testamenterar vi krig, svält och lidande till våra egna barn, säger Josefin Eidrup Dahlberg, presstalesperson för Återställ Våtmarker. Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund. Talesperson på plats: Anna Lagerqvistvatmarker@protonmail.com073-915 67 05 Presstalesperson: Josefin Eidrup Dahlbergvatmarker@protonmail.com070-389 25 10 FAKTA:Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser.  Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala.  Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023.Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerBara ca 4 promille (0,04 %) av utdikade våtmarksarealer är återställda. Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket.Återställ Våtmarker ingår i ett internationellt nätverk av klimatrörelser, däribland Just Stop Oil och Ultima Generazione.SverigeÅterställ Våtmarkers hemsidaÅterställ Våtmarkers facebook Övriga länder i nätverketJust Stop Oil (Storbritannien)Save Old Growth (Kanada)Fireproof Australia (Australien)Letzte Generation (Tyskland)Dernière Rénovation (Frankrike)Ultima Generazione (Italien)Stopp Oljeletinga! (Norge)Renovate Switzerland (Schweiz)Declare Emergency (USA) [...] Läs mer …
2022-06-08Återställ Våtmarker blockerar rusningstrafik på fem platser samtidigt Pressrelease 8 juni Under morgonen genomförde Återställ Våtmarker flera vägblockader runt om i Stockholms innerstad på högt trafikerade vägar in mot stan. Blockaderna orsakade stora störningar. Kampanjen kommer göra liknande innerstadsaktioner under dagen och veckan för att öka trycket på regeringen att agera på klimatkatastrofen.– Förra året uppmanade Johan Rockström, professor och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research i direktsändning på TV4 makthavarna att ta ansvar. Detta var vad han sa: “Det är hög tid för dig, liksom för oss alla att ta ansvar, klimatet och jordens ekosystem befinner sig i en kris som hotar hela mänskligheten”. Men våra politiker har inte tagit ansvar. Den ovilja att agera som vi nu ser hos makthavarna är inget annat än ett brott mot mänskligheten, säger Josefin Eidrup Dahlberg, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Återställ Våtmarker ingår i ett internationellt nätverk, A22 Network. Flera länder i Europa och övriga världen är en del av detta större fredliga civila motstånd. Samtliga länder har tydliga, självklara krav och ställer regeringar inför pinsamma dilemman. Kampanjerna som ingår i nätverket genomför olika slags vägblockader, bland annat motorvägsblockader, och kommer fortsätta med dessa aktioner tills dess att deras krav blir uppfyllda.– Vi har ytterligare en misslyckad och hårt kritiserad klimatkonferens bakom oss, Stockholm +50. Det är helt uppenbart att det nu bara är vanliga människor som måste ta ansvar för att åstadkomma förändring. Människor kommer sitta på vägarna tills dess att regeringen återställer de utdikade våtmarkerna, säger Josefin Eidrup Dahlberg.Kampanjens krav är att regeringen i första hand förbjuder den mycket skadliga torvbrytningen 2023 samt återställer dessa till levande våtmarker igen.– Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll menar att Sverige inte kan sänka sina klimatutsläpp med de 21% årligen som krävs för att vi ska hålla vår del av Parisavtalet. Återställ Våtmarker har lösningen. Torrlagda våtmarker läcker uppåt 25% växthusgaser varje år. Bara proppa igen dikena, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Presstalesperson: Alfred Westhvatmarker@protonmail.com070-890 69 62 Presstalesperson: Josefin Eidrup Dahlbergvatmarker@protonmail.com070-389 25 10 Bilder och foto kommer läggas upp här:Foto till press Återställ Våtmarker FAKTA:Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser.  Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala.  Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023.Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerBara ca 4 promille (0,04 %) av utdikade våtmarksarealer är återställda. Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket.Mer info om kampanjerna:SverigeÅterställ Våtmarkers hemsidaÅterställ Våtmarkers facebook Kampanjer i andra länder i A22 NetworkJust Stop OilSave Old GrowthFireproof AustraliaLetzte GenerationDernière RénovationStopp Oljeletinga!Declare EmergencyRenovate SwitzerlandUltima Generazione [...] Läs mer …
2022-06-03Återställ Våtmarker blockerar Fridays for Future Under dagens stora klimatmarsch satte sig människor ur Återställ Våtmarker ner framför demonstrationståget på sin väg från Odenplan till Norrmalmstorg. Återställ Våtmarker hindrade tillfälligt världsledare från ta sig till Stockholm +50 konferensen igår och rörelsen fortsätter att sätta fokus på klimatkatastrofen på ett oväntat sätt idag.– I denna klimatkatastrof räcker det inte med att gå på lagliga demonstrationer och sen gå hem och vara nöjd. Jag vill uppmana Greta och de andra i marschen att sätta sig på motorvägarna i civilt motstånd. Vårt hus brinner, det är nu dags att våga riskera allt för att rädda mänskligheten, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Kampanjen ger Greta Thunberg mycket eloge för allt sitt arbete och hon har utan tvekan inspirerat en hel värld, även Återställ Våtmarker. Men rörelsen menar att det nu är hög tid för nästa steg innan tiden verkligen rinner oss ur händerna.– För att förändra hela systemet, djupt rotad makt, det ekonomiska systemet och politiken, så måste miljörörelsen göra motstånd. Tänk vad tvåtusen olydiga personer skulle kunna påverka, istället för detta demo-tåg. Vad vi nu behöver är att miljörörelsen enas och ingjuter mod i varandra. För att skapa stor förändring krävs fredligt civilt motstånd. Så har samhället förändrats förr i historien, och så kommer det också förändras nu, säger Alfred Westh.Återställ Våtmarker är en kampanj som drivs av vanliga människor som är extremt oroade av det vetenskapliga faktum att vi befinner oss i en klimatkatastrof. Kampanjens krav är att regeringen skyndsamt återställer Sveriges utdikade våtmarker. De medborgare som är engagerade är beredda att använda fredligt motstånd tills regeringen slutar vara delaktig i det pågående brott mot mänskligheten som den globala upphettningen innebär.Presstalesperson:Alfred Westhvatmarker@protonmail.com070-890 69 62Bilder och foto kommer läggas upp här:Foto till press Återställ VåtmarkerFAKTA:Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerBara ca 4 promille av utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdfFörutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.Återställ VåtmarkerFacebook: https://www.facebook.com/aterstallvatmarkerHemsida: https://www.återställvåtmarker.seKampanjen internationellt: https://juststopoil.org/https://save-old-growth.ca/https://fireproof.news/https://letztegeneration.de/https://derniererenovation.fr/  [...] Läs mer …
2022-06-02Återställ Våtmarker blockerar Stockholm +50-delegation Flera konvojer med FN-delegater blockerades på väg till klimatmötet i Älvsjö. Strax efter kl 08:00 satte sig personer från kampanjen Återställ Våtmarker mitt på vägen i protest mot 50 års misslyckad klimatpolitik.  – Makthavarna har under årtionden visat att de inte förmår stoppa växthusgasutsläppen och undvika katastrof. Allt står på spel. Nu måste alla göra vad som än fredligt krävs för att avslöja lögnerna och tvinga makthavarna att agera, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker.– Vi har bara 2-3 år på sig innan vi låser in extrem uppvärmning på hela jorden. Vi måste enas om att stoppa krisen, för att inte testamentera kaos och lidande till våra egna barn och barnbarn. Läget är fullständigt desperat. Därför sitter vi på motorvägarna, säger Anders Bäcklund, presstalesperson för Återställ Våtmarker som deltog i morgonens blockad.Det är 50 år sedan den första miljökonferensen ägde rum i Stockholm 1972. Sedan dess har toppmöte efter toppmöte avlöst varandra utan att världens makthavare lyckats enas om överenskommelser som skyddar livet på vår planet. Tvärt om, koldioxidutsläppen ökar och massförstörelsen av natur och ekosystem accelererar. Vi befinner oss i det sjätte massutdöendet och varje minut försvinner djur- och växtarter för alltid på vår jord. Vår jord befinner sig i antropocen och mänskligheten förgör inte bara grundförutsättningarna för sin egen överlevnad utan berövar också människor livet på jordens mest utsatta platser då världens rika länder fortsätter sin massförstörelsemaskin och orsakar torka och massvält på grund av den globala uppvärmningen. FN:s högnivåmöte skriver på sin egen hemsida att konferensen kommer högtidlighålla 50 år av framgångsrikt miljö- och klimatarbete. Återställ Våtmarker säger att rörelsen kommer göra allt vad som fredligt krävs för att störa och stänga ner klimatkonferensen.– Internationella samarbeten ska inte hyllas när de inte leder någon annanstans än till en värld fylld av död och kaos. Rika länder godkänner nya olje- och gasutvinningar men sitter samtidigt och pyser av självbelåtenhet på sätena i konferenssalar. Sverige är inte alls bättre. Regeringen minskar till exempel nu kraftigt sitt klimatbistånd, säger Josefin Eidrup Dahlberg, presstalesperson för Återställ Våtmarker.Nyligen sa Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, i en ledande dagstidning, att det är omöjligt att minska våra utsläpp med de 21% årligen som krävs för att vi ska hålla vår del av Parisavtalet. Annika Strandhäll sa dessutom att “en sådan åtgärd – om det vore möjligt – ganska allvarligt skulle undergräva legitimiteten för klimatarbetet”.  Trots det vidhåller Annika Strandhäll att Sverige är ett land som har en lång historia av att ha kraftfullt drivit på frågor kring miljö- och klimatarbete. Men faktum är att regeringen gett godkännande för fortsatt gruvutvinning i Gállok, fortsatt kalkbrytning för Cementa – en av Sveriges värsta utsläppare av koldioxid, oljeraffinaderiet Preem får nya tillstånd för utökad produktion som innebär att raffinaderiet blir den största koldioxidutsläpparen i Sverige. Listan kan göras lång.– Annika Strandhälls uttalande är skandalöst och borde leda till ett samhälleligt och politiskt ramaskri men från regeringens och riksdagens håll är det knäpptyst. Vår egen klimat- och miljöminister kan med andra ord öppet säga att Sverige tänker bryta Parisavtalet utan att någon höjer på ögonbrynen. Vi har fått nog av lögner och politiskt charlataneri. Sveriges regering bedrar sin befolkning genom sin ofattbara greenwashing, säger Josefin Eidrup Dahlberg. Återställ Våtmarker är en del av ett större internationellt motstånd som finns i flera länder. Samtliga länder använder krav som visar hur pinsamt uselt katastrofen hanteras i land efter land. Via enkla självklara krav kan nätverket driva större krav om genomgripande ekonomiska och politiska förändringar. – Varför återställer inte regeringen våtmarker i stor skala? De släpper ut lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik. Det är skitenkelt och väldigt billigt att restaurera våra torrlagda våtmarker. Fördelarna är så otroligt många. Varför gör de inte bara sitt jobb? undrar Anders Bäcklund.Presstalespersoner:Anders Bäcklundvatmarker@protonmail.com073-031 61 87Alfred Westhvatmarker@protonmail.com070-890 69 62Josefin Eidrup Dahlbergvatmarker@protonmail.com070-389 25 10Bilder och foto kommer läggas upp här:Foto till press Återställ VåtmarkerFAKTA:Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerBara ca 4 promille av utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdfFörutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.Återställ VåtmarkerFacebook: https://www.facebook.com/aterstallvatmarkerHemsida: https://www.återställvåtmarker.seKampanjen internationellt: https://juststopoil.org/https://save-old-growth.ca/https://fireproof.news/https://letztegeneration.de/https://derniererenovation.fr/  [...] Läs mer …
2022-05-30Trafiken på Essingebron står helt stilla och köerna är milslånga Just nu blockeras trafiken på Essingebron  i höjd med Gröndal i Stockholm av Återställ Våtmarker. Åtta personer har spärrat av samtliga fyra filer i norrgående riktning. – Makthavarna har under årtionden visat att de inte förmår stoppa växthusgasutsläppen och undvika katastrof. Allt står på spel. Nu måste alla göra vad som än fredligt krävs för att avslöja lögnerna och tvinga makthavarna att agera, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker. Blockaden skapade stora störningar under måndagens morgontrafik. Långa köer bildades på Essingeleden i norrgående riktning. Detta är den mest omfattande motorvägsblockaden Återställ Våtmarker hittills gjort. – Mänskligheten har bara 2-3 år på sig innan vi låser in extrem uppvärmning på hela jorden. Vi måste enas om att stoppa krisen, för att inte testamentera kaos och lidande till våra egna barn och barnbarn. Läget är fullständigt desperat. Därför sitter vi på motorvägarna, säger Anders Bäcklund, presstalesperson för Återställ Våtmarker. I slutet av veckan kommer världsledare samlas i Stockholm för ytterligare en miljö- och klimatkonferens, Stockholm +50. Det är ett halvt sekel sedan första miljökonferensen anordnades i Stockholm 1972. FN:s högnivåmöte skriver på sin egen hemsida att konferensen kommer högtidlighålla 50 år av framgångsrikt miljö- och klimatarbete. Återställ Våtmarker säger att rörelsen kommer göra allt vad som fredligt krävs för att störa och stänga ner klimatkonferensen.– Det är vidrigt att världsledare träffas gång på gång utan att ta ansvar för den globala uppvärmningen. Vi har hört alla stora vackra ord förut. Vi vill inte ha ytterligare en konferens med tomma innehållslösa ord. Vi är på väg mot en klimatkollaps, samtidigt dricker makthavarna champagne och högtidlighåller 50 år av misslyckat klimatarbete. Det är hycklarnas party, säger Alfred Westh.   Återställ Våtmarker är en del av ett större internationellt motstånd som finns i flera länder. Trots att vi bara har ett fåtal år på oss att minska de värsta konsekvenserna, gör regeringar inte i närheten av vad som krävs. Motståndet använder krav som visar hur pinsamt uselt katastrofen hanteras i land efter land.– Varför återställer inte regeringen våtmarker i stor skala? De släpper ut lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik. Det är skitenkelt och väldigt billigt att restaurera våra torrlagda våtmarker. Fördelarna är så otroligt många. Varför gör de inte bara sitt jobb, undrar Anders Bäcklund.Presstalesperson: Alfred Westhvatmarker@protonmail.com070-890 69 62 Talesperson: Anders Bäcklundvatmarker@protonmail.com073-031 61 87 Presstalesperson: Josefin Eidrup Dahlbergvatmarker@protonmail.com070-389 25 10 Bilder och foto kommer läggas upp här:Foto till press Återställ Våtmarker FAKTA:Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerSverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet. Bara ca 4 promille (0,004 %) av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjerna Sverige:https://www.återställvåtmarker.sehttps://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder:https://juststopoil.org/https://save-old-growth.ca/https://fireproof.news/https://letztegeneration.de/https://derniererenovation.fr/ [...] Läs mer …
2022-04-06Vägblockader fortsätter i protest mot den  misslyckade klimatpolitiken Återställ Våtmarker fortsätter med motorvägsblockaderna.Kampanjen är inne på sin andra vecka och fortsätter enträget att blockera större vägar i och runt om i Stockholm för att rikta uppmärksamhet mot politikernas misslyckade klimatpolitik. Just nu blockeras Lidingöbron i höjd med Värtaterminalens oljedepå. I början av veckan publicerades ytterligare en av IPCC:s rapporter. Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare, riktade skarp kritik till världens makthavare och uppmanade samtidigt aktivister till fortsatt engagemang. Flera prominenta röster har uttalat sig om klimatkrisen. Bland annat har professor Joseph Stiglitz, ekonom och mottagare av Nobelpriset i ekonomi sagt följande: “Klimatkrisen är vårt tredje världskrig. Våra liv och civilisationen som vi känner den står på spel, precis som det var under andra världskriget.”– Det är värre än vi får höra. Vi är inte förberedda. Uppvärmningen kommer förstöra allt vi älskar, säger Tina Kronberg, talesperson för kampanjen Återställ Våtmarker. Kampanjen Återställ Våtmarker överlämnade i början av mars ett brev till regeringen med kravet om att skyndsamt återställa våtmarker samt förbjuda den mycket farliga torvbrytningen men ännu inte fått något svar. Återställda våtmarker ger kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid, minskad risk för skogsbränder, säkrare tillgång till dricksvatten, skydd mot översvämningar och ett rikare djur- och fågelliv. Det är en av de billigaste åtgärderna för att sänka utsläppen per investerad krona.– Naturen är vår livlina. Det räcker inte med att de fossila utsläppen upphör. Vi måste återskapa den natur vi förstört. Vi är helt beroende av friska levande ekosystem. Varför gör inte politikerna allt som står i deras makt, undrar Helen Wahlgren, presstalesperson för kampanjen. Samtliga partier har uttalat sig om hur viktiga våtmarkerna är men inte avsatt tillräckligt med pengar till bönder och markägare för att de ska kunna återväta sina torrlagda marker. Gång på gång blir våtmarkerna bortprioriterade, istället ger regeringen tillstånd till företag att fortsätta bryta torv, vilket släpper ut mer koldioxid än olja och kol när det eldas. Samtidigt subventioneras fossilindustrin med mångmiljardbelopp.– Det är en dårskap utan dess like, mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia, säger Helen Wahlgren. Presstalesperson: Helen Wahlgrenhelenwahlgren@outlook.comvatmarker@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65 Talesperson: Tina Kronbergvatmarker@protonmail.com0763-46693 Bilder och foto kommer läggas upp här: FAKTAKampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerSverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjernaSverige:https://www.återställvåtmarker.sehttps://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länderhttps://juststopoil.org/https://save-old-growth.ca/https://fireproof.news/https://letztegeneration.de/https://derniererenovation.fr/ [...] Läs mer …
2022-04-05Motorvägar blockeras för sjätte gången av Återställ Våtmarker Just nu blockeras Brommarondellen i Stockholm av kampanjen Återställ Våtmarker. Det är sjätte gången på en dryg vecka. Återställ Våtmarker är en del av en internationell våg av fredligt civilt motstånd. Unisont går flera länder ut och blockerar motorvägar, bland annat i USA, Kanada, Australien, Italien, Schweiz, Tyskland och Norge. Syftet  är att förmå politikerna att ta ansvar och omedelbart agera på klimathotet. – Det är en gigantisk våg av fredligt civilt motstånd för att få makthavare och världsledare att göra sitt jobb och skydda världens befolkning mot den extrema uppvärmningen som är på väg. Politikerna måste sluta elda på uppvärmningen som kommer skapa ett helvete för oss unga. Ska det vara så svårt, säger Tina Kronberg, talesperson för Återställ Våtmarker. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen återställer de utdikade våtmarkerna. Ett första steg är ett förbud mot den oerhört skadliga torvbrytningen senast 2023 och att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Det skulle reducera koldioxidutsläppen med 25 procent, lika mycket som all personbilstrafik i Sverige släpper ut.– Det är enkelt och billigt och ger stor effekt. Det är obegripligt att politikerna inte ens kan göra detta självklara, säger Helen Wahlgren.Under måndagen publicerade FN:s klimatpanel IPCC, sin senaste rapport, som pekar ut naturens egen förmåga att fånga in kol som en av de viktigaste lösningarna, till exempel genom att återställa utdikade våtmarker. Om de blötläggs snabbt är det ett av de effektivaste sätten för att binda kol.FN:s generalsekreterare Antonio Guterres menar att IPCC-rapporten tydligt avslöjar hur alla tomma löften från politiker och affärsmän leder oss raka vägen mot en obeboelig planet.Han fortsätter: “Klimataktivister beskrivs ibland som farliga radikala människor. Men de verkligt farliga radikala är de länder som ökar produktionen av fossila bränslen– Vi måste helt enkelt göra fredligt civilt motstånd på en helt ny nivå, som står i proportion till det existentiella hot vi står inför,  säger Helen Wahlgren. Kampanjer för att avkräva politiker ansvar pågår just nu i flera länder.I måndags limmade Nathan McGovern, som stöttar kampanjen Just Stop Oil, fast sig vid mikrofonen mitt under en intervju hos radiostationen LBC. Han menar att media har en skyldighet att ställa regeringen mot väggen och att utlösa brandlarmet för det nödläge vi befinner oss i, men att de inte tar det ansvaret.– Om journalisterna inte använder sina mikrofoner för att kämpa för vanliga människor, så kommer vanliga människor som jag att göra det, säger Nathan McGovern, 22 år och student vid  King’s College London.I Kanada blockerar kampanjen Save Old Growth motorvägar med kravet att all avverkning av naturskogar i British Columbia upphör. I Australien, som drabbats hårt av enorma bränder, har kampanjen Fireproof Australia tre krav på regeringen som skulle minska konsekvenserna av skogsbränderna för människor som drabbas. Kampanjen Återställ Våtmarker kommer att fortsätta tills regeringen börjar agera och genomför kravet. Människor som är djupt oroade av att regeringen inte agerar, kommer sitta på motorvägarna nu i början av april och under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna innan valet kommer rörelsen att blockera motorvägar om inte politikerna börjar återställa våtmarker.  Presstalesperson: Helen Wahlgrenhelenwahlgren@outlook.comvatmarker@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65 Talesperson: Tina Kronbergvatmarker@protonmail.com0763-46693 Bilder och foto kommer läggas upp här: FAKTA Kampanjens krav Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerSverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjernaSverige:https://www.återställvåtmarker.sehttps://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder:https://juststopoil.org/https://save-old-growth.ca/https://fireproof.news/https://letztegeneration.de/https://derniererenovation.fr/ [...] Läs mer …
2022-04-01Återställ Våtmarker blockerar motorvägar för fjärde gången Just nu blockerar kampanjen Återställ Våtmarker Centralbron i Stockholm i norrgående riktning. Återställda våtmarker skulle ge kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid, minskad risk för skogsbränder, säkrare tillgång till dricksvatten, skydd mot översvämningar och ett rikare djur- och fågelliv. – Hur ska vi kunna lita på att regeringen tar sitt ansvar om de inte ens klarar av att proppa igen ett par diken, undrar Tina Kronberg, talesperson för kampanjen. För fjärde gången sedan i måndags blockerar kampanjen Återställ Våtmarker högtrafikerade vägar i Stockholm. De kräver att regeringen omedelbart börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till våtmark. “Även våra liv är hotade” Enligt klimatforskaren Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, är det hög tid för oss alla att ta ansvar eftersom klimatet och jordens ekosystem befinner sig i en kris som hotar hela mänskligheten. – Redan nu dör människor i andra länder på grund av klimatförändringarna. Även våra liv är hotade. Hur våra politiker väljer att agera avgör hur många liv som ska offras på grund av deras passivitet, säger Tina Kronberg. De torrlagda våtmarkerna släpper ut lika mycket växthusgaser som hela Sveriges biltrafik.  – Genom att återställa våtmarker kan utsläppen stoppas enkelt, snabbt och billigt utan att det drabbar vanliga människor i form av högre priser eller förbud.Vad väntar politikerna på, undrar Helen Wahlgren.  Det fredliga motståndet kommer att fortsätta tills politikerna agerar. Om politikerna inte börjar återställa våtmarker kommer människor att sitta på motorvägarna också under Stockholm 50+ då världsledare samlas för att fira att det är 50 år sedan FN.s första miljökonferens ägde rum, liksom under veckorna före valet. TalespersonerHelen Wahlgren  (tillgänglig på plats)vatmarker@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65Tina Kronberg (deltar i aktionen)vatmarker@protonmail.com0764-372999 (på blockaden) 0763-466934 (efter blockaden)Bilder  kommer att läggas upp här Fakta Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge. Kampanjens krav Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om Våtmarker Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdfSkogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjerna Sverige: www.återställvåtmarker.se https://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder: https://juststopoil.org/ https://save-old-growth.ca/ https://fireproof.news/ https://letztegeneration.de/ https://derniererenovation.fr https://renovate-switzerland.ch https://www.declareemergency.org [...] Läs mer …
2022-03-31Ny stor infartsled blockerad av Återställ Våtmarker Nu på morgonen är kampanjen Återställ Våtmarker återigen ute och blockerar motorvägar. Nynäsvägen blockeras just nu in mot stan i höjd med Tallkrogen. Gruppen har spärrat av tre filer i norrgående riktning. – Vi har fortfarande inte fått svar på det brev vi i början på mars skickade till Magdalena Andersson och regeringen. Så fort regeringen börjar återställa våtmarker i den skala som krävs lämnar vi vägen direkt, säger Helen Wahlgren, talesperson för kampanjen. En snabb åtgärd Att återställa våtmarker är en åtgärd som snabbt minskar Sveriges utsläpp av växthusgaser utan att drabba vanliga människor i form av högre priser eller förbud. Det som däremot kommer drabba vanliga människor är konsekvenserna av en allt mer upphettad jord. – Jag är livrädd för den framtid jag kommer tvingas leva i om inte politikerna gör allt de kan nu. Det handlar inte bara om att livsviktiga resurser kommer bli knappa, som vatten och mat, utan också om att hela samhällen riskerar att kollapsa, säger Tina Kronberg som deltar på morgonens blockad. Utsläppen fortsätter att öka Det räcker inte att de fossila utsläppen upphör. Vi måste minska koldioxidhalten i atmosfären och återskapa den natur vi förstört och utplånat. Trots larmrapporter fortsätter koldioxidutsläppen att öka i atmosfären. Restaurerade våtmarker skulle minska Sveriges koldioxidutsläpp avsevärt. – Utan naturen överlever vi inte. Naturen är vår livlina. Det politikernas yttersta ansvar att gör det som krävs för att ge unga framtidshopp. Varför börjar inte regeringen med enkla självklara lösningar för att minska de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och blir det föregångsland vi ofta fått höra att vi ska vara, undrar Helen Wahlgren. Talespersoner Helen Wahlgren (tillgänglig på plats)helenwahlgren@outlook.com eller vatmarkermedia@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65Tina Kronberg (deltar i aktionen)vatmarkermedia@protonmail.commobil: Bilder  kommer att läggas upp här Fakta Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge. Kampanjens krav Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.   Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om Våtmarker Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjerna Sverige: www.återställvåtmarker.se https://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder: https://juststopoil.org/ https://save-old-growth.ca/ https://fireproof.news/ https://letztegeneration.de/ [...] Läs mer …
2022-03-30Återställ Våtmarker fortsätter att blockera motorvägar Just nu blockeras trafiken på E20 i höjd med Midsommarkransen i Stockholm av kampanjen Återställ Våtmarker. – Eftersom regeringen inte gör i närheten av vad som krävs för att hejda klimatkatastrofen, väljer människor att ännu en dag blockera större motorvägar. Det  visar på allvaret i vår situation, säger Helen Wahlgren. Blockaden skapade en stor störning under måndag morgon och långa köer bildades genom hela Stockholm under ett par timmar. Polisen omhändertog de åtta personer som gjorde fredligt civilt motstånd. Efter sex timmar släpptes alla.  – Situationen är värre än vi får höra och veta. Vi är inte förberedda inför en annalkande klimatkatastrof. Vi kommer förlora allt vi älskar. Böter eller ett kortare fängelsestraff, får ställas i relation till vad vi tvingar våra barn in i för framtid, säger Helen Wahlgren, talesperson för Återställ Våtmarker. Kommer att fortsätta Kampanjen kommer att fortsätta blockera motorvägar i rusningstrafik för att få regeringen att möta kravet att återställa utdikade våtmarker. Det skulle sänka Sveriges klimatutsläpp med 25 procent, lika mycket som hela Sveriges biltrafik. – Ta ansvar för situationen, återställ våtmarker. Det är den snabbaste och billigaste åtgärden för att möta klimatkatastrofen, men ändå sker det inte. Vad väntar politikerna på, säger Tina Kronberg som också deltog i måndagens 40 minuter långa blockad på Centralbron.  Förutom den pågående vågen av fredligt motstånd kommer människor att sitta på motorvägarna under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna före valet kommer Återställ Våtmarker att göra fredligt civilt motstånd om inte politikerna börjar återställa våtmarker.– Mänskligheten har ynka 2-3 år på sig innan vi låser in extrem uppvärmning på hela jorden. Vi måste enas om att ta hand om krisen, för att inte testamentera kaos och lidande till våra egna barn, säger Helen Wahlgren. Talespersoner Helen Wahlgren (tillgänglig på plats)helenwahlgren@outlook.com eller vatmarkermedia@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65Tina Kronberg (deltar i aktionen)vatmarkermedia@protonmail.commobil: Bilder  kommer att läggas upp här: https://drive.google.com/drive/folders/1NLO_SeVT-Rkqkrn7019DO4li1PTB_i8Y?usp=sharing Fakta Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge. Kampanjens krav Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.   Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om Våtmarker Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjerna Sverige: www.återställvåtmarker.se https://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder: https://juststopoil.org/ https://fireproof.news/ https://letztegeneration.de/ [...] Läs mer …
2022-03-28Centralbron i Stockholm blockeras för att få regeringen att agera på klimatkrisen Just nu blockeras trafiken på Centralbron i Stockholm av sju personer från kampanjen Återställ Våtmarker i protest mot en verkningslös klimatpolitik. Kampanjens krav är att regeringen förbjuder brytning av torv och att utdikade torvmarker återställs till levande våtmarker. Det skulle sänka Sveriges klimatutsläpp med lika mycket som hela Sveriges biltrafik. – Klimatkrisen är akut. Enligt ledande forskare är hela mänskligheten hotad och vi har endast ett par år på oss att förhindra de värsta scenarierna. Samtidigt släpper Sveriges torrlagda våtmarker ut lika mycket växthusgaser som alla Sveriges personbilar. Att återställa våtmarkerna borde vara ett självklart första steg för att undvika en klimatkatastrof, säger Tina Kronberg som deltar i aktionen.  Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen omedelbart börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker.  Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till våtmark. “Vi lever under ett dödshot” Enligt FNs klimatpanel IPCC är våtmarker ett av de snabbaste sätten att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt skydda växt- och djurliv. Dessutom binder våtmarker koldioxid och risken för översvämningar och vattenbrist minskar.– Vi lever under ett dödshot. Att återställa våtmarker är hur enkelt och effektivt som helst. Det är bara att göra. Ge oss en anledning att vara stolta över Sverige. Om politikerna inte ens kan proppa igen ett par diken, hur ska de då kunna stoppa uppvärmningen, säger Tina Kronberg. Den globala uppvärmningen och vårt beroende av fossila bränslen leder också till allt fler konflikter.– Det visar inte minst kriget i Ukraina. Vi måste sluta elda på klimatkatastrofen, säger Helen Wahlgren. Det fredliga motståndet kommer att fortsätta tills politikerna agerar. Förutom den just inledda aktionsvågen kommer människor att sitta på motorvägarna under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna innan valet kommer rörelsen att blockera motorvägar om inte politikerna börjar återställa våtmarker.– Ingenstans i samhället ser vi att vi befinner oss i en klimatkatastrof. Inte någonstans. Varför fortgår allt som vanligt? Vi borde göra precis allt vi kan. Det handlar om våra barns framtid. Varför gör då politikerna ingenting, undrar Helen Wahlgren. Kontaktpersoner Helen Wahlgren  (tillgänglig på plats)helenwahlgren@outlook.com eller vatmarkermedia@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65Tina Kronberg (deltar i aktionen)vatmarkermedia@protonmail.commobil: Bilder  kommer att läggas upp här:https://drive.google.com/drive/folders/1NLO_SeVT-Rkqkrn7019DO4li1PTB_i8Y?usp=sharing Fakta Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge. Kampanjens krav Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om Våtmarker Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjerna Sverige: www.återställvåtmarker.se https://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder: https://juststopoil.org/ https://save-old-growth.ca/ https://fireproof.news/ https://letzegeneration.de/ [...] Läs mer …
2022-03-25Motorvägar blockeras i protest mot otillräcklig klimatpolitik I protest mot regeringens otillräckliga klimatpolitik kommer människor att sitta på motorvägarna i Stockholm med start den 28 mars. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen återställer utdikade och torrlagda våtmarker. – Sveriges utdikade våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges samlade personbilstrafik under ett år. Det motsvarar 25 procent av Sveriges utsläpp, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för kampanjen.   Kampanjen har framställt kravet via ett brev som lämnades till regeringskansliet den 8 mars i år.  Eftersom regeringen inte svarat på kravet kommer Återställ Våtmarker att påbörja fredligt civilt motstånd på måndag.. – Att återställa våtmarker är en av de snabbaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen enligt senaste IPCC rapporten. Varför gör vår regering inte bara detta, undrar Helen Wahlgren. Återställ Våtmarker är en del av en större internationell rörelse av fredligt motstånd. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge. – Det här kommer bli en gigantisk våg av fredligt civilt motstånd för att få makthavare och världsledare att göra sitt jobb och skydda världens befolkning mot den extrema uppvärmningen som är på väg. Politikerna måste sluta finansiera ökade utsläpp och sluta elda på uppvärmningen som kommer skapa ett helvete för oss unga. Ska det vara så svårt?, säger Alfred Westh, talesperson för kampanjen. Nyligen gjorde tidningen Nature en anonym undersökning. Av ungefär 100 forskare bakom IPCC-rapporten svarar 50 procent att de tror att jorden kommer vara 3 grader varmare i slutet av detta århundrade, 10 procent att den kommer närma sig 4 grader. Bara 5 procent tror på 1,5 gradersmålet. – Hela miljörörelsen har i flera år kämpat för 1,5 grader. Vi lever i en lögn. Vi befinner oss inte längre i en kris. Vi är mitt uppe i en klimatkollaps, säger Helen Wahlgren. Kampanjen kommer att fortsätta tills regeringen börjar agera och genomför kravet. Vanliga klimatoroliga människor kommer sitta på motorvägarna i månadsskiftet mars-april och under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna innan valet kommer rörelsen att blockera motorvägar om inte politikerna börjar återställa våtmarker.  Att skydda ekosystem och biologisk mångfald är en av de helt avgörande åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna. Mellan 30 och 50 procent av jordens vatten-, havs- och landområden behöver skyddas och återställas enligt den senaste IPCC- rapporten. – Naturen är vår livlina. Utan naturen dör vi. Jag kan inte fatta att allt pågår som vanligt. Jag är livrädd för en kommande värld i kaos, konflikt och krig där vi kommer slåss om jordens sinande resurser. Miljarder människor kommer behöva fly på grund av extrem hetta,, när allt fler platser på jorden blir för varma att bo på. Därför sitter jag på motorvägen, säger Elin Hildorsson. Presstalesperson: Helen Wahlgrenhelenwahlgren@outlook.comvatmarker@protonmail.com076-216 02 68 eller 076-000 85 65 Talesperson: Alfred Westhalfred.westh@hotmail.sevatmarker@protonmail.se070-890 69 62 Bilder och foto kommer läggas upp här FAKTA: Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker. Fakta om VåtmarkerSverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav. Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdfSkogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf Mer info om kampanjerna Sverige:https://www.återställvåtmarker.sehttps://www.facebook.com/aterstallvatmarker Några övriga länder:https://juststopoil.org/https://save-old-growth.ca/https://fireproof.news/https://letztegeneration.de/ [...] Läs mer …