Återställ Våtmarkers grundare gripna efter klimatprotest i Riksdagen

Under tisdagens debatt i riksdagen stördes återigen kammaren av klimataktivister. Det var under debatten kring import av rysk fossil energi som Helen Wahlgren och Alfred Westh, grundare av Återställ Våtmarker, högljutt protesterade från åhörarläktaren i riksdagen. Budskapet var att förbjuda import av mer fossil energi, och förbjuda all fossil torvbrytning på svensk mark. I debatten förespråkade, skandalöst nog  utrikeshandelsministern Johan Forsell för fortsatt import av rysk fossil energi. 

 
– Forskarna säger att IPCCs senaste rapport är vetenskapens sista varning till mänskligheten. Men från svenskt politiskt håll accelererar politikerna mot en klimatkollaps. Det är ett ofattbart svek mot hela jordens unga befolkning som berövas en framtid värd att tro och hoppas på, säger Helen Wahlgren, grundare av Återställ Våtmarker, som idag avbröt debatten i riksdagen.

– Av ren girighet skiter regeringen fullständigt i både att oskyldiga bombas ihjäl i Ukraina och att allas liv hotas av en total samhällskollaps på grund av klimatförändringarna säger Alfred Westh, grundare av Återställ Våtmarker, som idag också avbröt debatten i riksdagen. 

Johan Forsell, bistånds- och utrikeshandelsminister, var en av de politiker som förra året förordade högre straff för klimataktivister som utför störande demonstrationer. Han yrkade på att klimataktivister omedelbart skulle häktas och att minimistraffet skulle höjas till ett års fängelse.

– Vi glömmer ofta bort att det ibland kan vara moraliskt rätt att bryta mot lagen. Allt fler känner rädsla och förtvivlan över att allt går åt fel håll. Våra politiker ökar utsläppen i en tid då vi måste göra precis allt för minska dem. Då är det vår moraliska plikt att höja vår röst. Denna handling står helt i proportion till det klimathaveri som pågår, säger Helen Wahlgren.


Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker.

Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.


Presstalesperson: Roxy Farhat

vatmarker@protonmail.com

070-478 34 43