Pressmeddelande 2022-03-28

Centralbron i Stockholm blockeras för att få regeringen att agera på klimatkrisen

Just nu blockeras trafiken på Centralbron i Stockholm av sju personer från kampanjen Återställ Våtmarker i protest mot en verkningslös klimatpolitik. Kampanjens krav är att regeringen förbjuder brytning av torv och att utdikade torvmarker återställs till levande våtmarker. Det skulle sänka Sveriges klimatutsläpp med lika mycket som hela Sveriges biltrafik.

– Klimatkrisen är akut. Enligt ledande forskare är hela mänskligheten hotad och vi har endast ett par år på oss att förhindra de värsta scenarierna. Samtidigt släpper Sveriges torrlagda våtmarker ut lika mycket växthusgaser som alla Sveriges personbilar. Att återställa våtmarkerna borde vara ett självklart första steg för att undvika en klimatkatastrof, säger Tina Kronberg som deltar i aktionen. 

Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen omedelbart börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker.  Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till våtmark.

“Vi lever under ett dödshot”

Enligt FNs klimatpanel IPCC är våtmarker ett av de snabbaste sätten att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt skydda växt- och djurliv. Dessutom binder våtmarker koldioxid och risken för översvämningar och vattenbrist minskar.
– Vi lever under ett dödshot. Att återställa våtmarker är hur enkelt och effektivt som helst. Det är bara att göra. Ge oss en anledning att vara stolta över Sverige. Om politikerna inte ens kan proppa igen ett par diken, hur ska de då kunna stoppa uppvärmningen, säger Tina Kronberg.

Den globala uppvärmningen och vårt beroende av fossila bränslen leder också till allt fler konflikter.
– Det visar inte minst kriget i Ukraina. Vi måste sluta elda på klimatkatastrofen, säger Helen Wahlgren.

Det fredliga motståndet kommer att fortsätta tills politikerna agerar. Förutom den just inledda aktionsvågen kommer människor att sitta på motorvägarna under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna innan valet kommer rörelsen att blockera motorvägar om inte politikerna börjar återställa våtmarker.
– Ingenstans i samhället ser vi att vi befinner oss i en klimatkatastrof. Inte någonstans. Varför fortgår allt som vanligt? Vi borde göra precis allt vi kan. Det handlar om våra barns framtid. Varför gör då politikerna ingenting, undrar Helen Wahlgren.

Kontaktpersoner

Helen Wahlgren  (tillgänglig på plats)
helenwahlgren@outlook.com eller vatmarkermedia@protonmail.com
076-216 02 68 eller 076-000 85 65

Tina Kronberg
(deltar i aktionen)
vatmarkermedia@protonmail.com
mobil:

Bilder  kommer att läggas upp här:
https://drive.google.com/drive/folders/1NLO_SeVT-Rkqkrn7019DO4li1PTB_i8Y?usp=sharing

Fakta

Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge.

Kampanjens krav

Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. 

Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker

Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.
http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf

Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf

Mer info om kampanjerna

Sverige:

www.återställvåtmarker.se

https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder:

https://juststopoil.org/

https://save-old-growth.ca/

https://fireproof.news/

https://letzegeneration.de/