Nu avtjänar den första klimataktivisten i Sverige ett fängelsestraff

Pressmeddelande 18 januari

På torsdagen kommer Pontus Bergendahl att börja avtjäna ett fängelsestraff och blir därmed den första klimataktivisten i Sverige att sitta i fängelse. Detta sker kort efter att svenskarna nåtts av nyheten att staten sedan årsskiftet nu avlyssnar engagerade i miljö- och klimatrörelsen, även personer som inte är misstänkta för något brott.

– Ju hårdare staten väljer att slå ner på fredliga människor genom fängelsedomar eller andra repressiva åtgärder desto starkare växer sig rörelsen. Folket får nu se hyckleriet med egna ögon när staten straffar dem som varnar för klimatkatastrofen medan de stora industrierna uppmuntras till fortsatt förstörelse, säger Pontus.

Pontus Bergendahl är en 53-årig trebarnspappa som efter en fredlig klimataktion 2021 dömdes till 2 månaders fängelse i tingsrätten. Aktionen, under vilken han tog sig in på Ängelholms flygområde, var del av en rad klimataktioner som gjordes mot den skadliga flygindustrin och skapade stora rubriker i tidningarna.

Sedan de omtalade flygaktionerna, som skedde genom Extinction Rebellion, har Pontus varit talesperson och riksdagskandidat i Gudryn Schymans Klimatalliansen. Numera är han engagerad i rörelsen Återställ Våtmarker som har gjort sig vida känd i Sverige genom motorvägsblockader. Rörelsens budskap riktar sig direkt till politikerna för att pressa regeringen till att fatta beslut att stoppa landets utsläpp genom att bland annat återställa våtmarker och förbjuda torvbrytning. Rörelsen har även synts i andra sammanhang, som under Svenska Cupens fotbollsfinal, Allsång på Skansen och Idolfinalen i TV4.

De återkommande motorvägsblockaderna gav resultat och på senare tid har frågan om våtmarkernas betydelse för att få ner växhusgasutsläppen aktualiserats allt mer i debatten. Regeringen har responderat på skiftningen i samhällsdebatten genom att permanenta anslaget på 200 miljoner kronor om året till restaurering av utdikade våtmarker. Återställ Våtmarker menar dock att detta, förutom att anslaget är en minskning jämfört med tidigare regeringars, är fullständigt otillräckligt. Granskningar från andra håll visar även de att förslaget inte är så vattentätt som regeringen vill få det att framstå.

– Fredlig civil olydnad är en vital och avgörande del av en demokrati. Repression av civilas motstånd mot ett dödligt system visar att våra folkvalda inte alls är villiga att lyssna på sina medborgare. Enligt en Sifo-undersökning anser nu 75% av svenska folket att det är viktigt att återställa våtmarker. Hade politikerna lyssnat på folkets röst hade detta blivit verklighet, säger Pontus.

Presstalesperson: Pontus Bergendahl
vatmarker@protonmail.com
070 – 914 62 24

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.