Vi räddar torvmossen i Grimsås som är i akut fara!

Trots överklaganden om att anlägga ett dagbrott för energitorv vid Grimsås och ärendet inte är avslutat har Neova under vårvintern dikat ur hela området. Vattnet forsar nu från marken vilket är ett direkt hot mot hela mossen och dess naturvärden.

Förutom att förstöra naturvärden och klimatet för framtida generationer hotar torvbrottet verksamheten hos markägaren Nexans AB’s dammkänsliga produktion av fiberoptik. En framtidsindustri som jobbar med hållbar elektrifiering hotas att ersättas av ett dagbrott för klimatskadlig energitorv.

Grimsås mosse har inte torv brutits på 80 år vilket gör att den nästan har lika höga naturvärden som den närliggande nationalparken Store Mosse, där det också bröts torv i första delen av 1900-talet. Utdikning av mossen förstör den biotop och artrikedom som nu existerar, där bland annat Storspoven har siktats.

Snart väntar en varm sommar och läget förvärras. Ett rekreationsområde med rik artrikedom för hela Grimsås med omnejd hotas nu att förstöras för generationer framöver.

Enligt Länsstyrelsen är Neovas plan att anlägga ett dagbrott för energitorv på mossen. På grund av torvens låga energivärde så släpper torv ut mer växthusgaser än både kol, olja och gas vid förbränning. Så framtiden för Grimsås mosse är att bli som en av de stora dagbrotten av brunkol vi ser ute i Europa med mängder av växthusgaser som spär på den klimatkatastrof vi befinner oss i.

Trots att Tranemo kommun, Grimsås invånare, lokala föreningar som Naturskyddsföreningen och markägaren Nexans AB alla är emot torvbrytningen och har överklagat Länsstyrelsens beslut har Neova fortsatt förstörelsen av mossen. Överklagan har äntligen gått igenom men Neova har redan dikat ut hela mossen som nu töms på vatten.

Det statliga finska bolaget Neova som står bakom utdikningen på Grimsås mosse står bakom 72% av alla torvbrott i Sverige. Detta trots att Finska staten har tagit emot 165 miljoner Euro för att fasa ut torven i Finland. Finland skövlar alltså svenska naturvärden på bekostnad av klimatet samtidigt som de själva kammar hem miljarder för att fasa ut sin egen otidsenliga torv.

För att rädda Grimsås mosse inför sommarens torka kommer Återställ Våtmarker gräva igen dikena för att igen höja vattennivån, med förhoppningen att man även i sommar kan höra Storspovens jublande sång över området. Vi återställer akut naturen för nuvarande och kommande generationer, både för Grimsåsborna men också för alla människor på vår jord som står inför ett direkt akut existentiellt klimathot.

Återställ Våtmarker kommer göra allt för att stoppa förstörelsen på Grimsås mosse. Andra som stödjer vårt budskap har valt att juridiskt överklaga för att förhindra torvbrytningen eller andra vägar för att stoppa torvbrytningen.

För mer information om Grimsås mosse Torvbrytning – Grimsås (grimsas.com)

Återställ Våtmarker
med stöd av
Grimsås IFBassängföreningen
Grimsås Samhällshällsförening

Presstalespersoner Återställ Våtmarker
Pontus Bergendahl +46 (0)70 914 62 24
Helen Wahlgren +46 (0)76 216 02 68
Roxy Farhat +46 (0)70 478 34 43
vatmarker@protonmail.com