Klimatrörelsen Återställ Våtmarker stör Allsång på Skansen under livesändningen

Pressrelease 16 augusti

Årets sista avsnitt av Allsång på Skansen tog en oväntad vändning när två personer ur klimatrörelsen Återställ Våtmarker tog sig in på Sollidenscenen mitt under pågående livesändning.

– Allt är uppochner när desperata handlingar som denna behöver motiveras medan makthavares passivitet passerar obemärkt förbi. Vill jag göra detta? Nej. Det tar emot att störa något så många uppskattar. Tänker jag be om ursäkt? Nej. Jag backas av världens forskare och FN:s generalsekreterare som säger att vi har en chans om vi agerar nu, säger Anna Lagerqvist, en av personerna som tog sig in på Sollidenscenen under livesändningen. Att ge upp får inte vara ett alternativ, hur kört det än kan verka, avslutar hon.

Under Tommy Körbergs uppträdande lyckades de båda personerna ta sig in på scenen framför kamerorna. Båda höll varsin blågul banderoll med orden Återställ Våtmarker på – ett krav direkt riktat till Sveriges politiker.

– Jag önskar att jag slapp störa Allsången ikväll. Men vaknar vi som civilisation inte upp inför klimatkatastrofen NU så kommer det snart inte finnas någon civilisation kvar att hålla allsång i, säger Adam Lagerqvist som tillsammans med systern Anna tog sig upp på scenen och skapade en ovanlig syn i ett av Sveriges mest folkkära TV-program.

Återställ Våtmarker är en klimatrörelse som startade i februari i år och gör olika typer av aktioner för att uppmärksamma att regering efter regering inte gör det de ska för att skydda befolkningen från klimatkollapsen som forskare varnar oss för. Ett första steg mot att stoppa utsläppen är att återställa Sveriges utdikade våtmarker.

– När våra politiker vägrar göra ens det enklaste av allt som behövs för att rädda oss undan total ekologisk och social kollaps så måste vanliga medborgare göra vad de kan för att resten av samhället ska vakna. Vi lever under ett dödshot och vi kan inte vänta längre. Lyckas vi inte stoppa klimatkatastrofen nu så testamenterar vi krig, svält och lidande till våra egna barn, säger Josefin Eidrup Dahlberg, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.

Talesperson på plats: Anna Lagerqvist
vatmarker@protonmail.com
073-915 67 05

Presstalesperson: Josefin Eidrup Dahlberg
vatmarker@protonmail.com
070-389 25 10


FAKTA:
Kampanjens krav

Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. 

  • Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala.  
  • Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. 
  • Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023.
  • Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker
Bara ca 4 promille (0,04 %) av utdikade våtmarksarealer är återställda.

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker.

Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket.

Återställ Våtmarker ingår i ett internationellt nätverk av klimatrörelser, däribland Just Stop Oil och Ultima Generazione.

Sverige
Återställ Våtmarkers hemsida
Återställ Våtmarkers facebook

Övriga länder i nätverket
Just Stop Oil (Storbritannien)
Save Old Growth (Kanada)
Fireproof Australia (Australien)
Letzte Generation (Tyskland)
Dernière Rénovation (Frankrike)
Ultima Generazione (Italien)
Stopp Oljeletinga! (Norge)
Renovate Switzerland (Schweiz)
Declare Emergency (USA)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *