Om oss

Vi är precis som du

Vi är en fredlig civil olydnadsrörelse bestående av vanliga människor med olika bakgrunder och i olika åldrar. Till vardags har vi helt vanliga jobb eller studier. Det vi har gemensamt är att vi fått nog av bristen på handling från regeringens håll i den klimatkollaps vi befinner oss i.

Under tre perioder fram till valet kommer vi göra civilt motstånd och kräva att regeringen återställer våtmarker. Det är en skandal att politikerna inte vidtar åtgärder som på kort tid skulle sänka koldioxidutsläppen, öka den biologiska mångfalden, motverka översvämningar och förbättra tillgången på dricksvatten i ett Sverige i klimatkris.

Vi kommer att blockera motorvägar i rusningstrafik gång på gång tills regeringen möter våra krav.

Varför?

Vi gör det eftersom störningen skapar en helt nödvändig uppmärksamhet för klimatkollapsen. Vi inser att vi behöver uppoffra oss för att visa på allvaret och åstadkomma förändring.

Vi står inför historiens största period av mänskligt lidande och orättvisa. Vi vet alla vad uppvärmningen av vår planet kommer att leda till. Vi skenar in i en framtid av hetta, torka, matbrist och massmigration där levnadsvillkoren för människor brutalt rycks undan mitt framför deras fötter. Samhällen kommer kollapsa och i dess spår följer våld. Mänskligheten kommer att behöva slåss för sin överlevnad på ett sätt som det inte ens går att föreställa sig.

I denna stund rasar ett nytt krig i Europa. Kriget i Ukraina är en humanitär katastrof utan dess like. Ofantligt lidande, förödelse och stor sorg – sådant är tillståndet i världens konfliktzoner. Världens länder har närt kriget i Ukraina genom sitt fossilberoende. Vi importerar och exporterar krig. Klimathotet är samtidigt en brutal realitet vi bara måste agera på.

We have to move rapidly. What we do over the next three to four years, I believe, is going to determine the future of humanity.

Sir David King, tidigare chefsvetenskaplig rådgivare för Storbritanniens regering, februari 2021

Vi måste förstå klimatkrisens omfattning och välja: kommer vi vara åskådare och delaktiga i det största brottet i mänsklighetens historia eller kommer vi göra motstånd så att vi kan se framtida generationer i ögonen, och oavsett om vi lyckas eller inte kunna säga att vi gjorde allt vi någonsin kunde?

– Vi kommer att vara orädda. 

– Vi kommer att skapa ett nätverk av gemenskap och förtroende. 

A22 Network

Aktionerna pågår samtidigt som flera andra civila motstånd i Europa, Nordamerika och Australien. Detta nätverk av civila motståndsrörelser kallas A22 Network och Återställ Våtmarker är sedan maj 2022 officiellt en del av det. Rörelserna är tätt sammanlänkade med varandra och stöttas av personer som NASA-forskaren Peter Kalmus, regissören till ”Don’t Look Up” Adam McKay, samt forskaren och aktivisten Noam Chomsky.

Läs mer om de andra rörelserna här:
Internationellt:


Storbritannien:


Tyskland:


Frankrike:


Schweiz:


Italien:

Norge:

Australien:

USA:

Nya Zeeland:


Finansiering och donationer

Återställ Våtmarker tillsammans med hela A22 Network får sin största del av finansiering (som går till rekrytering, träning och utbildning) från Climate Emergency Fund tillsammans med regissören Adam McKay (Don’t look up).

Men för att det ska vara möjligt för motståndet att fortsätta verka och åstadkomma den skillnad som krävs så behöver vi också din hjälp. Om du inte kan gå med i motståndet, men är lika vettskrämd som oss, av den klimatkatastrof som bara blir värre och värre, så kan du hjälpa till genom att donera pengar.