Om oss

& stoppa makthavarnas förgörelse av livet på jorden.

Värdegrund

Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd stänger ner den destruktiva torvbrytningen och återställer våtmarker.
Genom mediala aktioner och demonstrationer på motorvägarna informerar vi om hur vi skapar riktig demokrati med medborgarråd och folkråd.

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden rörelse. Vi tror på allas lika värde och välkomnar därför alla typer av människor till vår rörelse. Vi tror på ett riktigt folkstyre (en utvecklad demokrati byggd på lottning/medborgarråd) där alla ges lika chans att styra och att styras, där karriärspolitiker undvikes och korruption minimeras. Vi tror att vi alla måste hitta till vårt mod för att skapa ett bättre samhälle. Vi gör våra aktioner med kärlek för livet och för framtida generationer. Alla som vill kämpa för framtiden är välkomna att bli en del av vår gemenskap. 

VÅRA LEDORD: Mod, Kärlek och Gemenskap

Vision.

“Att skapa en värld där folket styr och lever i harmoni med naturen.”


Vi vill att folket ska bestämma genom medborgarråd hur Sverige ska bli ett bra land som värnar om sitt folk.
Genom en omställning aldrig tidigare skådad når vi ett samhälle utan växthusutsläpp & gifter, där världens barn kan växa upp trygga och friska.
Ett samhälle byggt på kärlek, där vi lever i harmoni med naturen.


Vi är precis som du

Vi är en fredlig rörelse bestående av vanliga människor med olika bakgrunder och i olika åldrar. Till vardags har vi helt vanliga jobb eller studier. Det vi har gemensamt är att vi fått nog av bristen på handling från regeringens håll i den klimatkollaps vi befinner oss i. Därför engagerar vi oss i fredligt civilt motstånd.

Varför?

Vi gör det eftersom störningen skapar en helt nödvändig uppmärksamhet för klimatkollapsen. Vi inser att vi behöver uppoffra oss för att visa på allvaret och åstadkomma förändring.

Vi står inför historiens största period av mänskligt lidande och orättvisa. Vi vet alla vad uppvärmningen av vår planet kommer att leda till. Vi skenar in i en framtid av hetta, torka, matbrist och massmigration där levnadsvillkoren för människor brutalt rycks undan mitt framför deras fötter. Samhällen kommer kollapsa och i dess spår följer våld. Mänskligheten kommer att behöva slåss för sin överlevnad på ett sätt som det inte ens går att föreställa sig.

Återställda våtmarker har potentialen att minska Sveriges utsläpp med 25%. Det är en skandal att politikerna inte vidtar åtgärder som på kort tid skulle sänka koldioxidutsläppen, öka den biologiska mångfalden, motverka översvämningar och förbättra tillgången på dricksvatten i ett Sverige i klimatkris. Vi kan inte längre lita på våra politiker. Vi måste göra jobbet själva och vi måste skapa en riktig demokrati själva.

We have to move rapidly. What we do over the next three to four years, I believe, is going to determine the future of humanity.

Sir David King, tidigare chefsvetenskaplig rådgivare för Storbritanniens regering, februari 2021

Vi måste förstå klimatkrisens omfattning och välja: kommer vi vara åskådare och delaktiga i det största brottet i mänsklighetens historia eller kommer vi göra motstånd så att vi kan se framtida generationer i ögonen, och oavsett om vi lyckas eller inte kunna säga att vi gjorde allt vi någonsin kunde?

– Vi kommer att vara orädda. 
– Vi kommer att skapa ett nätverk grundat i kärlek, mod och gemenskap. 

A22 Network

Aktionerna pågår samtidigt som flera andra civila motstånd i Europa, Nordamerika och Australien. Detta nätverk av civila motståndsrörelser kallas A22 Network och Återställ Våtmarker är sedan maj 2022 officiellt en del av det. Rörelserna är tätt sammanlänkade med varandra och stöttas av personer som NASA-forskaren Peter Kalmus, regissören till “Don’t Look Up” Adam McKay, samt forskaren och aktivisten Noam Chomsky.

Läs mer om de andra rörelserna här:

Finansiering

Vår rekrytering, träning och kapacitetsuppbyggnad stöttas av Climate Emergency Fund, en fond som ger stöd till extremt ambitiösa rörelser som kräver akuta lösningar på klimatkrisen.

Men för att det ska vara möjligt för motståndet att fortsätta verka och åstadkomma den skillnad som krävs så behöver vi också din hjälp.
Om du inte kan gå med i motståndet, men är lika vettskrämd av klimatkatastrofen som oss, så kan du hjälpa till genom att donera en gåva.

2024 – Motståndets år

TA DITT NÄSTA STEG !

  1. Gör en donation.
  2. Hitta svar på vanliga frågor.
  3. Upptäck hur just du kan bli aktiv.