Brev till regeringen

Vårt första brev till regeringen

Skickat 7 mars 2022

brev som skickades in på mail 7 mars, och fysiskt 8 mars-2

Deras svar: inget alls

Nu räcker det! Vi sätter inga krav på våra politiker för de kommer ändå aldrig rädda oss. Vi vänder dem ryggen och skapar vår egen demokrati och gör jobbet själva”


Vårt andra brev till regeringen

Skickat 1 augusti 2022

I Sverige har vi förlorat 90 procent av våra våtmarker. De utdikade våtmarkerna läcker lika stor andel koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik släpper ut, vilket motsvarar omkring 20 procent av Sveriges utsläpp.

Sverige behöver ta ett första betydande steg i rätt riktning och omedelbart sänka våra utsläpp. Ett steg som både är enkelt och ger effekt direkt är att förbjuda den skadliga brytningen av torv från utdikade våtmarker. Torv är fossilt, och när det används släpper det ut mer koldioxid än både olja och kol. Om brytningen stoppas kan dessa äntligen göras om till myllrande våtmarker igen och ge stora samhällsekonomiska vinster. Bara dessa marker i sig skulle minska utsläppen med upp mot 300 000 ton växthusgaser varje år, enligt jordbruksverkets beräkningar. 

Enligt IPCC är återställandet av våtmarker en av de snabbaste klimatåtgärder vi kan göra.

Därför kräver vi att:

  1. Brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023.
  2. Marker där det bedrivits brytning av torv direkt återställs till livskraftiga våtmarker.     

I och med nödläget behöver vi handling snabbt, därför ger vi er till den 26 mars att bjuda in oss till offentlig dialog kring hur ni tänker minska utsläppen detta år. Om ni inte svarar eller omedelbart börjar agera för att minska utsläppen sviker ni vårt land, Sveriges befolkning och livet på jorden. Det är det ultimata brottet att som statsminister inte göra allt för att stoppa uppvärmningen och skydda sin befolkning. Vi kommer då vara nödgade att agera med fredlig civil olydnad.  

Det här är det sista vi vill göra, vi vet att det kommer att bli svårt, och vi skulle mycket hellre leva vidare våra liv i lugn och ro, men passivitet från er vid detta avgörande ögonblick i historien kommer att lämna oss utan något val. Regeringens främsta ansvar är att skydda det svenska folkets liv och försörjning; vårt primära ansvar är att skydda våra familjer och vårt grannskap. Vi kan inte göra vårt jobb om inte ni gör ert, därför är vi beredda att fatta svåra beslut, vi är beredda att kämpa om vi måste, för vi vet i våra hjärtan att det är rätt sak att göra.

Magdalena Andersson, du har ännu inte svarat på detta brev eller bjudit in till dialog kring våtmarkernas betydelse samt hur du tänker åtgärda de enorma utsläpp de utgör. Sedan brevet med kravet skickades har helt vanliga människor gjort modiga handlingar och agerat med fredlig civil olydnad för att ni ska fatta fullständigt självklara beslut och agera i paritet med klimatkatastrofen. Återställ Våtmarker kommer fortsätta sitta på motorvägarna tills ni agerar.

Sedan ni fick Återställ Våtmarkers brev i er hand har världen gång på gång fått uppleva hur klimatförändringarna drabbar samhällen, människor och natur. Östra Afrika upplever nu den värsta torkan på över 70 år och en människa dör var 58:e sekund. Fåglar har fallit döda ner från himlen över Indien i den värmebölja som drabbade landet i maj med temperaturer på uppemot 50 grader. Under sommaren har fruktansvärda bränder härjat i Sydeuropa. Stora delar av skördarna har torkat bort. Italien utlyste nödläge den 6 juli i fem regioner och närmare 30 % av jordbruksproduktionen är allvarligt hotad. I västra USA rasar just i detta nu ofattbara bränder samtidigt som omfattande översvämningar drabbar delstater på den östra sidan. Detta är bara några få exempel på hur den globala uppvärmningen slår hårt mot världens folk, men i Sverige är klimatet inte ens en valfråga.

Det dör människor varje dag på grund av våra utsläpp. Det dör människor på grund av att vi, i vårt land och i den rika världen, tar oss rätten att fortsätta med en politik som kommer leda till fullständig klimatkollaps.

Det är ert ansvar att genomföra åtgärder för att säkerställa att jordens unga generation har en framtid värd att tro och hoppas på. Att påbörja ett nationellt krisprojekt och återställa utdikade våtmarker är den enklaste, billigaste och snabbaste åtgärden för att minska vårt lands koldioxidutsläpp – ett första betydande steg för er att visa på handlingskraft, prioritera om och påbörja samhällsomställning.

Återställ Våtmarker kommer gå ut på motorvägarna den 29 augusti, dag efter dag, om ni inte innan dess fattat beslut om att förbjuda torvbrytning och återskapa utdikade våtmarker eller bjudit in Återställ Våtmarker till dialog.

Vi hoppas på ett svar denna gång.

Vänligen
Återställ Våtmarker
vatmarker@protonmail.com

Deras svar: inget alls


Vårt tredje brev till regeringen

Skickat 23 januari 2023

Torv är Sveriges bruna kol

Nu är det er tur. Visa att ni på allvar tänker ta tag i den livshotande situation vi befinner oss i. Visa att ni tar er viktigaste uppgift på största allvar; att skydda och värna liv.

Tidigare regering har genom att ignorera det billigaste och enklaste förslaget att kraftigt sänka utsläpp av växthusgaser i Sverige visat att de inte ser klimatpolitiken som något annat än symbolpolitik. Nu har ni er chans.

Låt oss få ordning på klimatet. Att återställa våtmarker är det effektivaste sättet att få ner utsläppen av växthusgaser enligt IPCC. En sifo-undersökning utförd av Kantar Public visar nu också att 75% av svenska folket tycker att det är viktigt att återställa våtmarker.

Nu skärper Återställ Våtmarker kravet.

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Det första steget är att regeringen förbjuder den destruktiva torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Det är dags att riva alla avtal med utländska företag som bryter torv i Sverige. Det är dags att bedriva klimatpolitik på riktigt.  

  1. Återställ Våtmarker kräver att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen.
  2. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker.

Jordens yta består till 3 procent av torvmarker. Orörda torvmarker lagrar mer än dubbelt så mycket koldioxid som världens alla skogar tillsammans. Vårt land är ett av världens mest torvtäta länder och hela 15 % av landarealen består av torvmarker. 

Torv är vårt lands bruna kol. Torv släpper ut mer koldioxid än kol, olja och gas när den eldas i värmeverk eller används i planteringsjord. Detta sker mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia.

FN:s miljöprogram, UNEP, meddelar nu att finansieringen till naturbaserade lösningar måste dubbleras till 2025 och tredubblas till 2030 för att vi ska ha en chans att stävja den globala uppvärmningen och stoppa artutrotningen. Enligt en helt ny rapport från Stockholm International Water Institute, SIWI, är restaurering av våtmarker och torvmarker avgörande. Globalt står udikade torvmarker för 6 % av världens koldioxidutsläpp. Levande våtmarker täcker endast 7 % av jordens yta men innehåller sådana mängder koldioxid att vi skulle öka utsläppen med så mycket som en tredjedel ifall dessa marker gick förlorade.

Mänskligheten står inför en förödande situation som kräver genomgripande samhällsförändringar. Vad tänker du och din regering göra, Kristersson? Att fortsätta som förut och totalt ignorera det största hotet mot mänskligheten vore skandalöst och ett oförsvarligt svek.

Er nuvarande politik tar oss spikrakt mot en klimat- och samhällskollaps, en kollaps som kommer innebära ofattbara förluster av liv och driva en miljarder människor på flykt. Enligt FN:s migrationsorgan IOM, kommer var tionde människa vara klimatflykting 2050. Vår jord är i allt snabbare takt på väg att bli obeboelig och vägen dit kantas av dricksvattenbrist, förlorade skördar, svält och konflikter. 

Ett permanent anslag på 200 miljoner per år till våtmarker kan tyckas bra men det är småpotatis. Ni kan bättre än så. Hittills har Sveriges tidigare regeringar bara återställt ca 4 promille av all den utdikade våtmark som går att återställa och den mycket skadliga torvbrytningen fortgår.

Det är hög tid att ändra på detta nu.

Återställ Aktioner kommer påbörja nya fredliga klimataktioner den 17 april om ni inte innan dess bjudit in Återställ Våtmarker till ett öppet offentligt samtal för att diskutera och fatta beslut kring frågan om förbud mot torvbrytning.

Våra barns framtid hänger på vad vi gör nu. Därför ser vi inget annat val.

Med fredliga hälsningar
Återställ Våtmarker

Deras svar: inget alls


“Those with the privilege to know, have a duty to act.”
– Albert Einstein

“Klimatkrisen är vårt tredje världskrig.
Våra liv och civilisationen som vi känner den står på spel,
precis som de var under andra världskriget.”

– Professor Joseph Stiglitz, mottagare av Nobelpriset i ekonomi

“The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be good or evil.”
Hannah Arendt