Hantering av personuppgifter

Återställ våtmarker tar datasäkerhet och personlig integritet på stort allvar. 

Den information vi lagrar används för organisering av motståndet och för att informera allmänheten om vad vi gör.

Ändamål med personuppgifter

Är att informera om vad som händer inom Återställ våtmarker, för att kontakta dig, ta reda på hur du vill engagera dig och utifrån det hjälpa dig vidare, samt för att organisera de aktiviteter som du anmäler dig till.

Vilka personuppgifter?

De personuppgifter vi hanterar är: Namn, E-postadress, Stad, Postnummer, Telefonnummer och eventuell information om de intressen och kunskaper som du vill bidra med till Återställ våtmarker.

Vi kan också samla in olika uppgifter vid anmälan till specifika aktiviteter. Det gäller uppgifter som behövs för att veta hur du vill delta och ge dig rätt hjälp. 

Bilder

Vi hanterar bilder på personer som deltar i våra aktioner och andra aktiviteter. Dessa kan komma att publiceras i våra externa kanaler för att informera om aktionerna och rörelsen i stort.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke, som du ger i och med att du skickar in dina uppgifter till oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Att göra det påverkar inte lagligheten i databehandlingen innan samtycket drogs tillbaka.

Den rättsliga grunden för vår behandling av bilder från aktioner är intresseavvägning eftersom aktionernas genomslagskraft bygger på att vi kan sprida information om dem till allmänheten.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dina kunskaper och intressen som du skickar med sparas endast så länge de behövs för att underlätta ditt inträde i Återställ våtmarker. Uppgifter som hänger samman med specifika aktiviteter raderas efter genomförd aktivitet. Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, stad och postnummer sparas tills vidare för att vi ska kunna göra utskick med nyheter och uppdateringar om Återställ våtmarker. 

Du kan själv be oss att ta bort dina uppgifter från från vårt register genom att kontakta oss på: vatmarker@protonmail.com

Vem hanterar uppgifterna

Uppgifterna hanteras av ett fåtal personer som har ansvar för att slussa in nytillkomna i rätt grupp. De lämnar din intresseanmälan vidare till en kontaktperson för den arbetsgrupp du är intresserad av, eller till de som arrangerar en aktivitet.

Personuppgifter kan också hanteras av de leverantörer som tillhandahåller våra it-system.

Personuppgiftsansvarig

Det är Återställ våtmarker som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära att de rättas eller att vi ska begränsa behandlingen. Du har också rätt att göra invändningar eller begära dina uppgifter raderas. Kontakta oss på: vatmarker@protonmail.com

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.