Pressmeddelande 2022-04-05

Motorvägar blockeras för sjätte gången av Återställ Våtmarker

Just nu blockeras Brommarondellen i Stockholm av kampanjen Återställ Våtmarker. Det är sjätte gången på en dryg vecka. Återställ Våtmarker är en del av en internationell våg av fredligt civilt motstånd. Unisont går flera länder ut och blockerar motorvägar, bland annat i USA, Kanada, Australien, Italien, Schweiz, Tyskland och Norge. Syftet  är att förmå politikerna att ta ansvar och omedelbart agera på klimathotet.

– Det är en gigantisk våg av fredligt civilt motstånd för att få makthavare och världsledare att göra sitt jobb och skydda världens befolkning mot den extrema uppvärmningen som är på väg. Politikerna måste sluta elda på uppvärmningen som kommer skapa ett helvete för oss unga. Ska det vara så svårt, säger Tina Kronberg, talesperson för Återställ Våtmarker.

Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen återställer de utdikade våtmarkerna. Ett första steg är ett förbud mot den oerhört skadliga torvbrytningen senast 2023 och att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Det skulle reducera koldioxidutsläppen med 25 procent, lika mycket som all personbilstrafik i Sverige släpper ut.
– Det är enkelt och billigt och ger stor effekt. Det är obegripligt att politikerna inte ens kan göra detta självklara, säger Helen Wahlgren.

Under måndagen publicerade FN:s klimatpanel IPCC, sin senaste rapport, som pekar ut naturens egen förmåga att fånga in kol som en av de viktigaste lösningarna, till exempel genom att återställa utdikade våtmarker. Om de blötläggs snabbt är det ett av de effektivaste sätten för att binda kol.
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres menar att IPCC-rapporten tydligt avslöjar hur alla tomma löften från politiker och affärsmän leder oss raka vägen mot en obeboelig planet.
Han fortsätter: “Klimataktivister beskrivs ibland som farliga radikala människor. Men de verkligt farliga radikala är de länder som ökar produktionen av fossila bränslen
– Vi måste helt enkelt göra fredligt civilt motstånd på en helt ny nivå, som står i proportion till det existentiella hot vi står inför,  säger Helen Wahlgren.

Kampanjer för att avkräva politiker ansvar pågår just nu i flera länder.
I måndags limmade Nathan McGovern, som stöttar kampanjen Just Stop Oil, fast sig vid mikrofonen mitt under en intervju hos radiostationen LBC. Han menar att media har en skyldighet att ställa regeringen mot väggen och att utlösa brandlarmet för det nödläge vi befinner oss i, men att de inte tar det ansvaret.
– Om journalisterna inte använder sina mikrofoner för att kämpa för vanliga människor, så kommer vanliga människor som jag att göra det, säger Nathan McGovern, 22 år och student vid  King’s College London.
I Kanada blockerar kampanjen Save Old Growth motorvägar med kravet att all avverkning av naturskogar i British Columbia upphör. I Australien, som drabbats hårt av enorma bränder, har kampanjen Fireproof Australia tre krav på regeringen som skulle minska konsekvenserna av skogsbränderna för människor som drabbas.

Kampanjen Återställ Våtmarker kommer att fortsätta tills regeringen börjar agera och genomför kravet. Människor som är djupt oroade av att regeringen inte agerar, kommer sitta på motorvägarna nu i början av april och under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna innan valet kommer rörelsen att blockera motorvägar om inte politikerna börjar återställa våtmarker. 

Presstalesperson: Helen Wahlgren
helenwahlgren@outlook.com
vatmarker@protonmail.com
076-216 02 68 eller 076-000 85 65

Talesperson: Tina Kronberg
vatmarker@protonmail.com
0763-46693

Bilder och foto kommer läggas upp här:

FAKTA

Kampanjens krav
Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker
Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf

Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf

Mer info om kampanjerna
Sverige:

https://www.återställvåtmarker.se
https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder:
https://juststopoil.org/
https://save-old-growth.ca/
https://fireproof.news/
https://letztegeneration.de/
https://derniererenovation.fr/