Forskning

Sifo-undersökning

Efter sex månader av civil olydnad med irriterande vägblockader stod det klart, enligt Kantar Publics Sifo-undersökning, att 75 procent av svenska folket tycker att det är viktigt att återställa våtmarker. Det är glädjande att det finns en sådan kraftig opinion för detta, speciellt då våtmarkers inverkan på klimatet knappt talades om för något år sedan. Samma undersökning låter oss också veta att hela 61 procent av befolkningen nu känner till rörelsen Återställ Våtmarker.

Hur väl känner du till klimatrörelsen Återställ Våtmarker?

Hur väl känner du till ÅV

Tycker du det är viktigt att återställa utdikade våtmarker?

Är det viktigt att återställa våtmarker?

Återställ Våtmarker är en fredlig civil olydnadsrörelse som bland annat har blockerat trafik på motorvägar, samt avbrutit fotbollsmatcher och konserter för att uppmärksamma klimatkrisen. I vilken grad tycker du att detta är berättigade metoder?

OK med motorvägar

Vi vill hävda att inget av detta hade kunnat åstadkommas utan att upprepat utmana samhällets djupt inrotade föreställning om vad man som medborgare har för rättigheter och skyldigheter i ett nödläge. Dag efter dag i återkommande omgångar verkar tyvärr vara det enda som är tillräckligt för att både samhället och media ska vakna.

De exceptionella aktionerna har lett till att Återställ Våtmarker har lyckats uppmärksamma en livsviktig fråga – som en växande majoritet nu stödjer, enligt Sifo-undersökningen utförd den 9-12 november.

11,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen

I Sverige rapporteras ett årligt utsläpp på 11,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter från dränerad torvmark. Detta överstiger de årliga utsläppen från personbilstrafiken och motsvarar 25% av de totala territoriella utsläppen i Sverige.

Kände inte du heller till detta? Läs mer i Naturvårdsverkets rapport >>

utsläpp våtmarker årligen

Vetenskapen är tydlig.
Vi står inför en aldrig tidigare skådad nödsituation som kommer att förstöra detta land och allt vi älskar.
Vi måste agera nu och återställa naturen och de viktiga våtmarkerna. 

“Analyser visar att även med de nya och förnyade åtaganden som gjorts i Sharm El-Sheikh så är världen kvar på banan mot 2.7 C. Det representerar en blek framtid för mänskligheten.”

Sir David King 20 November 2022

“Temperaturer i Europa har ökat mer än dubbelt så mycket som den globala medeltemperaturen de senaste 30 åren, enligt en rapport från World Metrological Organization (WMO)”

The Guardian

“Växternas rötter fungerar som ingenjörer för jordens markyta. De bryter upp berggrund, transporterar vatten och näring, och stabiliserar landskap. De är så viktiga att forskare tror att deras evolution, som började för omkring 415 miljoner år sedan, förändrade landskap och ändrade kursen för jordens historia. Idag håller växternas rötter på att generellt bli grundare, enligt en ny studie. Grundare rötter betyder att det finns mindre rotad jord, vilket skulle leda till mindre lagring av koldioxid, en mindre effektiv näringscykel, och mindre bördig mark.”

Rebecca Dzomback 17 November 2022

Läs mer från Nov-uppdatering av klimatforskare:“Klimatkrisen är vårt tredje världskrig. Våra liv och civilisationen som vi känner den står på spel, precis som de var under andra världskriget.”
– Professor Joseph Stiglitz, ekonom, mottagare av Nobelpriset i ekonomi. “Nearly half of humanity is living in the danger zone – now. Many ecosystems are at the point of no return – now. Unchecked carbon pollution is forcing the world’s most vulnerable on a frog march to destruction – now”. “The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal”.
– António Guterres, FN:s generalsekreterare “We need to protect and restore wetlands for nature and incorporate wetlands in our cities”.
– Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram

Läs mer från den senaste IPCC Rapporten

TA DITT NÄSTA STEG !

  1. Gör en donation.
  2. Hitta svar på vanliga frågor.
  3. Upptäck hur just du kan bli aktiv.