Pressmeddelande 2022-05-30

Trafiken på Essingebron står helt stilla och köerna är milslånga

Just nu blockeras trafiken på Essingebron  i höjd med Gröndal i Stockholm av Återställ Våtmarker. Åtta personer har spärrat av samtliga fyra filer i norrgående riktning.
– Makthavarna har under årtionden visat att de inte förmår stoppa växthusgasutsläppen och undvika katastrof. Allt står på spel. Nu måste alla göra vad som än fredligt krävs för att avslöja lögnerna och tvinga makthavarna att agera, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Blockaden skapade stora störningar under måndagens morgontrafik. Långa köer bildades på Essingeleden i norrgående riktning. Detta är den mest omfattande motorvägsblockaden Återställ Våtmarker hittills gjort. 

– Mänskligheten har bara 2-3 år på sig innan vi låser in extrem uppvärmning på hela jorden. Vi måste enas om att stoppa krisen, för att inte testamentera kaos och lidande till våra egna barn och barnbarn. Läget är fullständigt desperat. Därför sitter vi på motorvägarna, säger Anders Bäcklund, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

I slutet av veckan kommer världsledare samlas i Stockholm för ytterligare en miljö- och klimatkonferens, Stockholm +50. Det är ett halvt sekel sedan första miljökonferensen anordnades i Stockholm 1972. FN:s högnivåmöte skriver på sin egen hemsida att konferensen kommer högtidlighålla 50 år av framgångsrikt miljö- och klimatarbete. Återställ Våtmarker säger att rörelsen kommer göra allt vad som fredligt krävs för att störa och stänga ner klimatkonferensen.

– Det är vidrigt att världsledare träffas gång på gång utan att ta ansvar för den globala uppvärmningen. Vi har hört alla stora vackra ord förut. Vi vill inte ha ytterligare en konferens med tomma innehållslösa ord. Vi är på väg mot en klimatkollaps, samtidigt dricker makthavarna champagne och högtidlighåller 50 år av misslyckat klimatarbete. Det är hycklarnas party, säger Alfred Westh.  

Återställ Våtmarker är en del av ett större internationellt motstånd som finns i flera länder. Trots att vi bara har ett fåtal år på oss att minska de värsta konsekvenserna, gör regeringar inte i närheten av vad som krävs. Motståndet använder krav som visar hur pinsamt uselt katastrofen hanteras i land efter land.

– Varför återställer inte regeringen våtmarker i stor skala? De släpper ut lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik. Det är skitenkelt och väldigt billigt att restaurera våra torrlagda våtmarker. Fördelarna är så otroligt många. Varför gör de inte bara sitt jobb, undrar Anders Bäcklund.

Presstalesperson: Alfred Westh
vatmarker@protonmail.com
070-890 69 62

Talesperson: Anders Bäcklund
vatmarker@protonmail.com
073-031 61 87

Presstalesperson: Josefin Eidrup Dahlberg
vatmarker@protonmail.com
070-389 25 10

Bilder och foto kommer läggas upp här:
Foto till press Återställ Våtmarker

FAKTA:
Kampanjens krav
Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker
Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet. Bara ca 4 promille (0,004 %) av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf

Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf

Mer info om kampanjerna

Sverige:
https://www.återställvåtmarker.se
https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder:
https://juststopoil.org/
https://save-old-growth.ca/
https://fireproof.news/
https://letztegeneration.de/
https://derniererenovation.fr/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *