Pressmeddelande 2022-04-01

Återställ Våtmarker blockerar motorvägar för fjärde gången

Just nu blockerar kampanjen Återställ Våtmarker Centralbron i Stockholm i norrgående riktning. Återställda våtmarker skulle ge kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid, minskad risk för skogsbränder, säkrare tillgång till dricksvatten, skydd mot översvämningar och ett rikare djur- och fågelliv. – Hur ska vi kunna lita på att regeringen tar sitt ansvar om de inte ens klarar av att proppa igen ett par diken, undrar Tina Kronberg, talesperson för kampanjen.

För fjärde gången sedan i måndags blockerar kampanjen Återställ Våtmarker högtrafikerade vägar i Stockholm. De kräver att regeringen omedelbart börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till våtmark.

“Även våra liv är hotade”

Enligt klimatforskaren Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, är det hög tid för oss alla att ta ansvar eftersom klimatet och jordens ekosystem befinner sig i en kris som hotar hela mänskligheten.

– Redan nu dör människor i andra länder på grund av klimatförändringarna. Även våra liv är hotade. Hur våra politiker väljer att agera avgör hur många liv som ska offras på grund av deras passivitet, säger Tina Kronberg.

De torrlagda våtmarkerna släpper ut lika mycket växthusgaser som hela Sveriges biltrafik. 

– Genom att återställa våtmarker kan utsläppen stoppas enkelt, snabbt och billigt utan att det drabbar vanliga människor i form av högre priser eller förbud.
Vad väntar politikerna på, undrar Helen Wahlgren. 

Det fredliga motståndet kommer att fortsätta tills politikerna agerar. Om politikerna inte börjar återställa våtmarker kommer människor att sitta på motorvägarna också under Stockholm 50+ då världsledare samlas för att fira att det är 50 år sedan FN.s första miljökonferens ägde rum, liksom under veckorna före valet. 

Talespersoner
Helen Wahlgren  (tillgänglig på plats)
vatmarker@protonmail.com
076-216 02 68 eller 076-000 85 65

Tina Kronberg
(deltar i aktionen)
vatmarker@protonmail.com
0764-372999 (på blockaden) 0763-466934 (efter blockaden)

Bilder  kommer att läggas upp här

Fakta

Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge.

Kampanjens krav

Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. 

Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker

Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.
http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Mer info om kampanjerna

Sverige:

www.återställvåtmarker.se

https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder:

https://juststopoil.org/

https://save-old-growth.ca/

https://fireproof.news/

https://letztegeneration.de/

https://derniererenovation.fr

https://renovate-switzerland.ch

https://www.declareemergency.org