Pressmeddelande 2022-04-06

Vägblockader fortsätter i protest mot den  misslyckade klimatpolitiken

Återställ Våtmarker fortsätter med motorvägsblockaderna.
Kampanjen är inne på sin andra vecka och fortsätter enträget att blockera större vägar i och runt om i Stockholm för att rikta uppmärksamhet mot politikernas misslyckade klimatpolitik. Just nu blockeras Lidingöbron i höjd med Värtaterminalens oljedepå.

I början av veckan publicerades ytterligare en av IPCC:s rapporter. Antonio Guterres, FN:s generalsekreterare, riktade skarp kritik till världens makthavare och uppmanade samtidigt aktivister till fortsatt engagemang. Flera prominenta röster har uttalat sig om klimatkrisen. Bland annat har professor Joseph Stiglitz, ekonom och mottagare av Nobelpriset i ekonomi sagt följande: “Klimatkrisen är vårt tredje världskrig. Våra liv och civilisationen som vi känner den står på spel, precis som det var under andra världskriget.”
– Det är värre än vi får höra. Vi är inte förberedda. Uppvärmningen kommer förstöra allt vi älskar, säger Tina Kronberg, talesperson för kampanjen Återställ Våtmarker.

Kampanjen Återställ Våtmarker överlämnade i början av mars ett brev till regeringen med kravet om att skyndsamt återställa våtmarker samt förbjuda den mycket farliga torvbrytningen men ännu inte fått något svar. Återställda våtmarker ger kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid, minskad risk för skogsbränder, säkrare tillgång till dricksvatten, skydd mot översvämningar och ett rikare djur- och fågelliv. Det är en av de billigaste åtgärderna för att sänka utsläppen per investerad krona.
– Naturen är vår livlina. Det räcker inte med att de fossila utsläppen upphör. Vi måste återskapa den natur vi förstört. Vi är helt beroende av friska levande ekosystem. Varför gör inte politikerna allt som står i deras makt, undrar Helen Wahlgren, presstalesperson för kampanjen.

Samtliga partier har uttalat sig om hur viktiga våtmarkerna är men inte avsatt tillräckligt med pengar till bönder och markägare för att de ska kunna återväta sina torrlagda marker. Gång på gång blir våtmarkerna bortprioriterade, istället ger regeringen tillstånd till företag att fortsätta bryta torv, vilket släpper ut mer koldioxid än olja och kol när det eldas. Samtidigt subventioneras fossilindustrin med mångmiljardbelopp.
– Det är en dårskap utan dess like, mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia, säger Helen Wahlgren.

Presstalesperson: Helen Wahlgren
helenwahlgren@outlook.com
vatmarker@protonmail.com
076-216 02 68 eller 076-000 85 65

Talesperson: Tina Kronberg
vatmarker@protonmail.com
0763-46693

Bilder och foto kommer läggas upp här:

FAKTA

Kampanjens krav
Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker
Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Jordbruksverket bedömer att det är den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf

Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf

Mer info om kampanjerna
Sverige:
https://www.återställvåtmarker.se
https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder
https://juststopoil.org/
https://save-old-growth.ca/
https://fireproof.news/
https://letztegeneration.de/
https://derniererenovation.fr/