ÅTERSTÄLL VÅTMARKER STORMAR FINSKA AMBASSADEN

Idag den 27 Maj kl 11:00 stormade Återställ Våtmarker över stängslet och in på den finska ambassaden på Gärdesgatan i Stockholm. Samtidigt hålls en demonstration utanför ambassaden fram till 13:00. Aktionen görs för att belysa hur vi inte längre har tid eller råd med torvindustrins utsläpp – läget är akut och torven måste stanna i marken.

Idag den 27 Maj kl 11:00 stormade Återställ Våtmarker över stängslet och in på den finska ambassaden på Gärdesgatan i Stockholm. Samtidigt hålls en demonstration utanför ambassaden fram till 13:00. Aktionen görs för att belysa hur vi inte längre har tid eller råd med torvindustrins utsläpp – läget är akut och torven måste stanna i marken.

Nu har vi fått nog! Vi ger oss inte förrän Neova lägger ner sin dödliga verksamhet och lämnar Sverige för gott. Finska regeringen måste börja ta ansvar för förstörelsen av naturvärden och klimat i sitt närmaste grannland, säger Jonas Olausson som deltog i aktionen.

Neova hävdar att torven behövs för vår matförsörjning, men torvindustrins stora utsläpp eldar istället på den klimatkatastrof som redan nu slår hårt mot Sveriges bönder och hotar vår livsmedelsförsörjning. Under 2023 minskade Sveriges spannmålskörd med 29%, skörden av ärter och bönor minskade med 36%, och matpotatis med 8% som en följd av ett mer instabilt klimat. Vår vattenförsörjning är hotad på en global skala och Europa är den kontinent som värms upp snabbast av alla, vilket ledde till 70 000 dödsfall under 2022. Kort sagt måste vi snabbt göra allt vi kan för att sänka utsläppen, där ett förbud mot torvbrytning är ett självklart steg. 

Den finländska staten har tagit emot 465 miljoner Euro från EU för att fasa ut torven i Finland. Samtidigt har finska regeringen via det statligt ägda bolaget Neova i åratal brutit upp svenska mossar för att bryta fossil torv som i Sverige totalt släpper ut mer än hela inrikesflyget. Det statliga finska bolaget Neova står idag bakom 72% av alla torvbrott i Sverige. Torvmarker täcker bara 3% av jordens yta, men lagrar ca dubbelt så mycket kol som alla världens skogar. Dessa livsviktiga torvmarker riskerar att passera en tipping point, där de istället för att vara effektiva kolsänkor, kan börja släppa ut enorma mängder kol. 

”Det har ingen betydelse om torven bränns, läggs i rabatterna eller som strö i stallarna. All torv som bryts hamnar efter 10 år i atmosfären som klimatskadlig växthusgas. Så all torv måste stanna i marken!” säger Rufus Rune som deltar i aktionen.

Finska staten bryter torven med den svenska regeringens goda minne. Mitt under brinnande klimatkris öppnar länsstyrelser upp för 89 nya torvtäkter och Moderaterna ser gärna att torv återigen används som energibränsle trots att den fossila torven ger smutsigare energi än olja, kol och gas på grund av dess låga energivärde. Det är dags att avsluta det här internationella avtalet där Neova och lobbyorganisationen Svensk torv går ut som segrare och Sveriges befolkning och framtida generationer står som förlorare. 

Vårt meddelande till Neova och finska regeringen är att festen är slut! Vi accepterar inte längre att ni gräver sönder våra mossar och förstör livet för oss alla. Det är dags att dra! säger Ludde Ludvigsson.

Presstalespersoner i Återställ Våtmarker

Presstalesperson på plats:
Pontus Bergendahl +46 (0)76 271 72 14, +46 (0)70 914 62 24

Presstalesperson:
Roxy Farhat +46 (0)70 478 34 43

vatmarker@protonmail.com