Våtmarker & Torv

Våtmarken

Alla vet hur värdefull myren är.
Dess mystiska dimma och ljuvliga doft av sommar från Skvattram och Pors. Hjortronens lysande guld bland höstfärgad mossa.
Dess lugnande tystnad. Myren bidrar till ett stabilt klimat, blomstrande biologisk mångfald, och är en kulturkälla.
Ändå läggs myrar och andra ekosystem i vågskålen och hotas av att förvandlas till skogsplantager, betesmark eller torvbrytning.

En magisk plats fylld med myllrande liv: vatten, mossa, insekter, grodor och rikt fågelliv. Om de fanns! Men det gör de inte. Vi har förlorat 90 % av Sveriges våtmarker i slättlandskapen. Nu står de uttorkade och läcker koldioxid. 11.6 miljoner ton CO2e varje år, vilket motsvarar 25 % av Sveriges territoriella utsläpp. De släpper ut mer än hela Sveriges samlade personbilstrafik. Våtmarker är ett otroligt kollager. Eller de skulle kunna vara. Om vi återställer dem.

Vi älskar Sveriges natur.

Inget annat land har en så generös allemansrätt som vi.
Vi kan vandra i orörda skogar, bland sjöar och djupa tjärnar, över ängarna och vallarna, plocka bär och svamp.
Men vi är på väg att förlora allt. Var femte art i Sverige är hotad på gränsen till utrotning. Vi skövlar och ödelägger i en takt som är svår att förstå.
Men vi kan hjälpa oss själva och naturen och återskapa det som är förstört. Naturen kan läka och vi med den.

Vi vill alla ha rika och levande ängs-, skogs- och våtmarker. 
För utan dem överlever vi inte.

Sydlig kärrsnäppa (akut hotad)
Foto: Edwin Sahlin

Svart stork
(utdöd i Sverige pga utdikningar av våtmarker)

Torvbrytningen förvandlar våtmarker till döda öknar

Torv släpper ut mer koldioxid än kol, olja och gas när den används som planteringsjord

Intet ont anande villaägare och odlingsfantaster köper planteringsjord som har visat sig vara en riktig klimatbomb. Efter bara 10 år i krukor eller rabatter har kolet i torven släppts ut i atmosfären som koldioxid, vilket förvärrar klimatkatastrofen. Trots detta tillåts torvbrytningen öka i Sverige.

#bojkottatorvjord
#förbjudtorvbrytning
#återställvåtmarker

FAKTA OM TORV

• Torvmarker täcker bara 3% av jordens landyta men innehåller dubbelt så mycket kol som alla skogar på jorden (källa).

• Mängden växthusgaser som släpps ut från utdikade torvmarker i hela världen utgör hela 6% av de globala koldioxidutsläppen (källa). Det är mer än dubbelt så mycket som koldioxidutsläppen från det globala flyget.

• Orörda/återställda torvmarker och våtmarker myllrar av liv och biologisk mångfald (hela 800 rödlistade arter är beroende av våtmarker), de skyddar mot översvämningar och torka, minskar övergödning och renar dricksvatten.

• Naturvårdsverket menar att det bästa för samhället och klimatet är att storskaligt restaurera utdikade våtmarker och torvmarker, och låta torven vara kvar i marken (källa).

Uppdrag granskning :
bOJKOTTA TORVEN
RÄDDA VÅTMARKER


EN LITEN DEL AV EN VÅTMARK OMGIVEN AV TORVBROTT
EN LITEN DEL AV EN VÅTMARK OMGIVEN AV TORVBROTT

Köp planteringsjord utan torv, eller skapa din egna jord, vilket är ännu bättre för dina växter och naturen.

 • Fråga efter torvfri jord i din lokala butik
 • Läs innehållsförteckningen. Leta efter jord som består av träfiber (en biprodukt från papperstillverkning) och återvunnen jord eller kompost. Vissa produkter ersätter torv med kokosfiber, vilket inte är det hållbaraste alternativet, då det kräver oerhörda mängder sötvatten och har lång transportväg till Sverige.
 • Välj någon utav dessa hållbara alternativ:

GÖR DIN EGNA JORD

Hemmagjord jord är både billigare, mer näringsrikt och betydligt bättre för vår miljö och klimat. Det finns otaliga böcker och guider på nätet om den bästa jorden, men det enklaste tipsen är att försöka imitera naturen. Ta en promenad ut i den gamla skogen och se hur naturen skapar ny livskraftig jord av sig själv med pinnar, löv och mossa.

 • Kopiera Naturen
  • Låt löv och ris bli ny jord
  • Kompostera
  • Ta vara på vad du har i din trädgård
Såjord – Grundrecept:
⅓ – årsgammal lövkompost
⅓ – grön trädgårdskompost (trädgårdsavfall som fortfarande är grönt, till exempel färskt gräsklipp)
⅓ – sandblandad jord


ELLER ANVÄND KOMMUNENS KOMPOST:
I många kommuner komposteras en hel del av medborgarnas köksrester, eller åtminstone trädgårdsavfall som grenar, löv och fallfrukt. I exempelvis Malmö säljer avfallsbolaget kompostjorden till ett bra pris och i Ulricehamn kan de som tar sig till återvinningsanläggningen hämta odlingsjord från komposten helt gratis. Ring din egna kommun och fråga!

Mer inspiration om jord
https://gardenize.com/sv/2022/08/gora-din-egen-jord/
https://www.land.se/tradgard/ersatt-miljoskadlig-torv-i-tradgarden/

TA DITT NÄSTA STEG !

 1. Gör en donation.
 2. Hitta svar på vanliga frågor.
 3. Upptäck hur just du kan bli aktiv.