Klimatrörelse uppmanar till bojkott

Idag inleder Återställ Våtmarker en nationell bojkott av planteringsjord som innehåller torv. Runt om i landet kommer klimatoroliga människor som är engagerade i Återställ Våtmarker besöka större butiker som säljer säckar med torvjord. Inne i butikerna kommer klistermärken med varningstext samt hänvisning till fakta om torvens skadliga inverkan på klimatet sättas upp.

Återställ Våtmarker gjorde sig kända under 2022 genom sina motorvägsblockader. Kampanjens krav och budskap fick stor spridning och våtmarkernas betydelse blev allmänt känd. En opinionsundersökning utförd av Kantar Sifo i november 2022 visar att en stor del av svenska folket nu tycker det är viktigt att återställa utdikade våtmarker.

Nu skärper Återställ Våtmarker sitt krav på regeringen och kräver ett omedelbart förbud av torvbrytning. Jorden består till endast tre procent av torvmarker. Dessa tre procent lagrar mer än dubbelt så mycket kol som världens alla skogar tillsammans.

– Om vi förlorar dessa torvmarker kommer koldioxidhalten i atmosfären öka med 75%. Det är en fruktansvärt skrämmande tanke, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Torv och våtmarker får allt större uppmärksamhet. En nyligen publicerad rapport av Stockholm International Water Institute, SIWI, understryker vikten av att bevara och återställa utdikade våtmarker. Restaurering av våtmarker och bevarande av torvmarker är helt avgörande för att lindra konsekvenserna av klimatförändringarna. Globalt står utdikade torvmarker för 6 % av världens koldioxidutsläpp, konstateras det i rapporten.

– Torv är Sveriges bruna kol. Att det fortfarande pågår torvbrytning i vårt land är fullständigt skandalöst. Vi kommer fortsätta bojkotten så länge som det krävs för att driva igenom ett lagförslag om stopp för torvbrytning, säger Helen Wahlgren.

Återställ Våtmarker är en del av ett större internationellt nätverk, A22 Network, där kampanjer som Just Stop Oil i England ingår. Just Stop Oil har bland annat gjort sig kända för att kasta tomatsoppa på en av Van Goghs solrosmålningar.

– I vårt land kommer utsläppen öka i år, istället för att minska. Det visar på politikens totala misslyckande. Politikerna kommer hålla på med sitt dödspojekt så länge de bara kan. Därför kommer unga människor i Återställ Våtmarker fortsätta störa evenemang som Idol och  fotbollsmatcher. De har all rätt på sin sida. Det handlar om deras liv, om en framtid de inte har om vi inte snabbt får till genomgripande förändringar, säger Helen Wahlgren.

Presstalesperson: Helen Wahlgren
vatmarker@protonmail.com
0761 160 268

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.