ÅTERSTÄLL VÅTMARKER

Torrlagda våtmarker orsakar 25% av Sveriges koldioxidutsläpp. Det är dags att göra något åt det! Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen påbörjar en massiv insats för att återställa utdikade och torrlagda våtmarker!

Det är nu eller aldrig

Krav

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Därför kräver vi att regeringen på riktigt börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker. Det första steget är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytning och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.

Varför?

Samtliga partier har sagt hur viktiga våtmarkerna är och avsatt pengar till bönder och markägare för att de ska kunna återväta torrlagda torvmarker. Men gång på gång blir våtmarkerna bortprioriterade, istället ger regeringen tillstånd till företag att fortsätta bryta torv, vilket släpper ut mer koldioxid än olja och kol när det eldas. Detta mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia.

Dig

Kom och hjälp rädda världen du med. Det är dags att visa för våra makthavare att vi inte längre går med på denna massutrotning av livet på jorden. Deras ignorans och byråkrati ska inte stå i vägen för våra barn och barnbarns liv på denna planet.

Så överväg detta noga

Det är vi, som är i riskzonen. Naturen kommer överleva när människan är utplånad. Det är vi som står på spel. Det är vi som förgör oss själva. Vi älskar inte oss själva, vi älskar inte människan, tillräckligt mycket, vi älskar inte mänskligheten, tillräckligt mycket, för att kunna rädda oss själva. Nu är tid för kärlek. Vi, människan, mänskligheten, vi är värda att räddas. Att älskas. Vi är på väg mot en allt mer omänsklig värld, en värld där människan inte kan överleva. Därför måste vi börja älska mänskligheten oändligt mycket, trots allt den har gjort mot sig själv.

Därför går vi ut på motorvägen. Det är en kärlekshandling. En kärlekshandling utför man oavsett vad oddsen är.

Courage calls to courage everywhere.

Dame Millicent, president of the National Union of Women’s Suffrage Societies.

Återställ Våtmarker går ut på motorvägarna igen.

Med vår handling kommer vi visa att det inte är vi som ska dömas för sabotage utan politikerna som medvetet underlåtit sig att agera. Deras politik är dödlig – det är sabotage. Sabotage av livet på vår jord och de ungas framtid. Det här gäller föregående regeringar och kommande. Ingenstans bland våra partier ser vi ens tillstymmelse till agerande i linje med vad klimatforskningen säger, snarare motsatsen. Det är det ultimata sveket.

De kan inte häkta och fängsla oss alla. Redan nu har Återställ Våtmarker lyckats få rättssystemet i gungning. Om vi blir fler som utövar det som faktiskt är våra demokratiska rättigheter kommer rättssystemet att kollapsa och ge vika, och politikerna tvingas till handling. Det har historien visat, gång på gång.

Återställ Våtmarker vill inte ha fler hjärtan och likes. Hjärtan, likes och peppiga meddelanden behöver följas upp av handling. Du måste också göra det som krävs. Något annat vore ett svek mot livet självt.

This is a call to arms. So if you feel the need to glue yourself to a motorway or blockade an oil refinery, then do it.

Bill McGuire, emeritus professor of geophysical and climate hazards University College London.

Det finns alltid saker som talar emot att du ska sätta dig på en motorväg: karriär, familj, vad andra ska tycka om dig o.s.v. Men om några år, när du ser tillbaka på detta ögonblick, vill du inte då kunna vara stolt över att du gjorde det som krävdes?

Det är jäkligt bråttom. Jäkligt bråttom! Skicka ett mail idag till vatmarker@protonmail.com. Det är din tur nu. Hör av dig till oss.

Återställ Våtmarker kommer fortsätta det fredliga civila motståndet med oförminskad övertygelse. Vi kan tillsammans skapa ett bättre samhälle. Något annat är inte ett alternativ.

Med den vildaste kärlek,
Återställ Våtmarker


Återställ_våtmarker_donera_nytt_swishnr

A22 Network

Aktionerna pågår samtidigt som flera andra civila motstånd i Europa, Nordamerika och Australien. Detta nätverk av civila motståndsrörelser kallas A22 Network och Återställ Våtmarker är sedan maj 2022 officiellt en del av det. Rörelserna är tätt sammanlänkade med varandra och stöttas av personer som NASA-forskaren Peter Kalmus, regissören till ”Don’t Look Up” Adam McKay, samt forskaren och aktivisten Noam Chomsky.

Läs mer om de andra rörelserna här:
A22: https://a22network.org/en/
Storbritannien: https://juststopoil.org/
Tyskland: https://letztegeneration.de/
Frankrike: https://derniererenovation.fr
Schweiz: https://renovate-switzerland.ch
Italien: https://www.ultima-generazione.com
Norge: https://stoppoljetinga.no
Australien: https://fireproof.news/
USA:https://www.declareemergency.org

Nya Zeeland:https://restorepassengerrail.nz/
Kanada: https://save-old-growth.ca/