Vi är demokrati

Framtiden är folkets – folket är demokratin!

Vi står inte bara inför en klimatkatastrof med ofattbara konsekvenser. Vi har också ett politiskt haveri. Inget parti har förmågan eller viljan att rädda allt vi bryr oss om. Vi har varken tid eller råd att låta politikerna elda upp vår framtid. Nu räcker det, de har fått sin chans och sumpat den. Det är dags för oss, för folket, att agera. Vi har ett jobb att göra och där behövs du.

Och läs vidare om varför tiden är inne för oss alla att på riktigt bli en del av demokratin.

2023 Återställande av Ekebymossen (Neova)

Det nuvarande politiska systemets begränsningar

Ärligt talat, våra politiker beter sig som sopor. Och de gör det på bekostnad av vår gemensamma framtid. Inga regeringar kan längre skydda sina medborgares liv och hälsa från de klimatrelaterade katastrofer som drabbar oss. Detta skapar redan nu spänningar i samhällen överallt i världen. Det finns inga traditionella partier som talar klarspråk runt det hot vi står inför och inga partier har någon plan som är i nivå med vad forskningen säger krävs. Samtidigt ser vi att den politiska retoriken hårdnar och polariteten blir starkare. Dumheten sprider sig, enkla budskap baserade på politisk positionering och magkänsla används istället för att lyssna på forskare och experter. Kortsiktigt valfiske och partipolitisk egennytta prioriteras framför vår allmännytta och långsiktiga gemensamma mål. Det finns ingen vision och ingen plan för att ta oss ur detta dödläge. På sin höjd kan de traditionella politikerna bara fortsätta upprätthålla det destruktiva system vi är i.

De klassiska ideologierna som liberalism, socialism och konservatism fungerar mer som ett sänke som förhindrar omställningen snarare än att erbjuda visioner om en värld vi kan leva i. Partierna och politiskt styrd media är fastlåsta i dessa ideologier vilket gör att de inte kan hantera den nya situationen. Grunden till det här haveriet är ett demokratiskt underskott och en exkludering som gör att vi alla känner oss maktlösa. Politiker lyssnar mindre och mindre på medborgare och folkrörelser.

Internationella studier visar att folk vänder sig ifrån politiken och blir passiva eller väljer att engagera sig utomparlamentariskt. Detta gäller framförallt de unga. Samtidigt ökas repressionen från regeringarna och demokratin urholkas, vilket har uppmärksammats av bland annat Civil Right Defenders och Amnesty. Maktlösheten sprider sig i samhället vilket vi så väl känner igen hos alla klimatoroliga i vårt land. Den har även spridit sig till näringslivet och myndigheter som är fastlåsta i reglementet i vårt destruktiva system. Även hos de politiker som har insett hur illa det är och vad som krävs finns en utbredd hopplöshet. De vågar inte tala klarspråk eller föreslå åtgärder med rädsla att antingen åka ur riksdagen eller själva bli uteslutna ur sitt parti. Så vi har skapat en värld av maktlöshet där endast de skrupelfria kan roffa åt sig på bekostnad av allas vår framtid.

I denna toxiska miljö sprider sig populismen och högerextremismen. Isolationism, hat och röster för starka ledare tar rot när de etablerade ideologierna misslyckas. Vi kan inte längre garantera att de fredliga demokratiska krafterna kan fånga upp de tusentals frustrerade som kommer gå ut på gatan när livsmedelsbristen blir påtaglig eller när våra skogar brinner ner. Det kan lika gärna bli högerextremisterna som tar över om vi inte gör något nu – idag!

Hur Återställ Våtmarker och demokrati hänger ihop

I Sverige är återställandet av våtmarker och förbud mot torvbrytning det enklaste, billigaste och snabbaste sättet att få ner utsläppen av växthusgaser. Ändå agerar inte politikerna.
Dessa krav formulerades av Återställ Våtmarker och skickades till regeringen våren 2022. Politikerna ignorerade oss totalt förutom de gånger de trodde att de kunde vinna billiga poänger genom att förfasa sig över våra aktioner.

Därefter började Återställ Våtmarker med en nationell fortbildning runt torrlagda våtmarkers klimatpåverkan för att skapa opinion i frågan. Genom motorvägsdemonstrationer och spektakulära mediala aktioner lyckades vi skapa förståelse runt frågan. En SIFO-undersökning från november 2022 visade att vi har 75% av svenska folket bakom oss i våra krav. Så vi kunde med rätta säga att vi hade demokratin i ryggen när vi ställde kraven igen under 2023. Regeringen fortsatte maktfullkomligt att svara med total tystnad.

Under sommaren 2023 tog vi det sista tredje steget och gjorde regeringens jobb. Vi gick ut i torvbrotten och återställde våtmarkerna med spadar i händerna. Myndigheterna svarade med att häkta oss och hota med fängelse istället för att lyssna.

Nu räcker det! Vi har ett jobb att göra. Svenska politiker har visat med all tydlighet att de inte kommer rädda oss, trots att vi har majoriteten bakom våra krav. Så vi vänder politikerna ryggen och gör jobbet själva. .

Små reformer kommer inte rädda oss. Den största faran i denna akuta situation är inte direkta klimatförnekare utan alla politiker som driver små “positiva” förbättringar och därmed sprider ett falskt dödligt hopp när alla tecken på global nivå visar att vi accelererar mot en planetär katastrof. Återställ Våtmarker anser att det är rent destruktivt att spela med i ett samarbete som inte har höjd att hantera den katastrof vi befinner oss i. Det köper bara ännu mer tid till de stora förstörarna av vår planet och det vilseleder vanligt folk att tro att politikerna är på god väg att lösa problemet. Därför vänder vi nu partierna och politikerna ryggen. Vår lösning på det politiska haveriet är istället mer demokrati, tilltro till vetenskap och med fredliga medel lösa problemet själva.

Vägen framåt – tillsammans

Med fredlig civil olydnad som kommer vi i Återställ Våtmarker nu arbeta för att skapa den omställning och demokrati som behövs. Och där behövs även du. Vi kommer inte ställa några krav till regeringen längre. Vi kommer lyssna och diskutera med individuella politiker men sätter inte tilltro till det parlamentariska politiska systemet. Vi kompletterar våra banderoller med texten “Vi är demokrati” för att fortbilda och skapa opinion runt det politiska haveriet och demokratifrågan Så Återställ Våtmarker är nu en aktivistisk demokratirörelse parallellt med att vara en motståndsrörelse som kämpar för vår överlevnad. Med medborgarråd och folkråd skapar vi tillsammans en stärkt demokrati.

Vi kommer använda motorvägsdemonstrationer, slow walks och mediala aktioner för att sprida budskapet och informera svenska folket om medborgarråd och folkråd. Vi kommer fortsätta göra den omställning som behövs genom direktaktioner som att till exempel återställa torvbrott till levande våtmarker. Hur dessa direktaktioner ska se ut, eller om de ska fortsätta alls, kommer styras av det som beslutas i råden. .

Vi ökar nu takten i arbetet framöver och vi kommer att organisera oss i flera olika pelare. En politisk pelare som skapar medborgarråd och folkråd, andra pelare kommer att rikta sig till folkrörelserna, samhällets religiösa samfund och kanske fackföreningarna. Vi kommer även jobba med att få med oss artister och kända profiler. Återställ Våtmarker kommer fortsatt arbeta med att bygga en stark motståndsrörelse mot vårt destruktiva system och sätta tryck, sprida budskapet och skapa opinion via aktivism.

Vad väntar du på? Vi behöver dig innan det är för sent! Framtiden är folkets!

VILL DU VETA MER?

Vad är ett folkråd?

Vad är ett medborgarråd?

Boktips: “Emot allmänna val” av David Van Reybrouck, ISBN:9789127149465

TA DITT NÄSTA STEG !

  1. Gör en donation.
  2. Hitta svar på vanliga frågor.
  3. Upptäck hur just du kan bli aktiv.