Pressmeddelande 2022-06-02

Återställ Våtmarker blockerar Stockholm +50-delegation
Flera konvojer med FN-delegater blockerades på väg till klimatmötet i Älvsjö. Strax efter kl 08:00 satte sig personer från kampanjen Återställ Våtmarker mitt på vägen i protest mot 50 års misslyckad klimatpolitik. 

– Makthavarna har under årtionden visat att de inte förmår stoppa växthusgasutsläppen och undvika katastrof. Allt står på spel. Nu måste alla göra vad som än fredligt krävs för att avslöja lögnerna och tvinga makthavarna att agera, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

– Vi har bara 2-3 år på sig innan vi låser in extrem uppvärmning på hela jorden. Vi måste enas om att stoppa krisen, för att inte testamentera kaos och lidande till våra egna barn och barnbarn. Läget är fullständigt desperat. Därför sitter vi på motorvägarna, säger Anders Bäcklund, presstalesperson för Återställ Våtmarker som deltog i morgonens blockad.

Det är 50 år sedan den första miljökonferensen ägde rum i Stockholm 1972. Sedan dess har toppmöte efter toppmöte avlöst varandra utan att världens makthavare lyckats enas om överenskommelser som skyddar livet på vår planet. Tvärt om, koldioxidutsläppen ökar och massförstörelsen av natur och ekosystem accelererar. Vi befinner oss i det sjätte massutdöendet och varje minut försvinner djur- och växtarter för alltid på vår jord. Vår jord befinner sig i antropocen och mänskligheten förgör inte bara grundförutsättningarna för sin egen överlevnad utan berövar också människor livet på jordens mest utsatta platser då världens rika länder fortsätter sin massförstörelsemaskin och orsakar torka och massvält på grund av den globala uppvärmningen. FN:s högnivåmöte skriver på sin egen hemsida att konferensen kommer högtidlighålla 50 år av framgångsrikt miljö- och klimatarbete. Återställ Våtmarker säger att rörelsen kommer göra allt vad som fredligt krävs för att störa och stänga ner klimatkonferensen.

– Internationella samarbeten ska inte hyllas när de inte leder någon annanstans än till en värld fylld av död och kaos. Rika länder godkänner nya olje- och gasutvinningar men sitter samtidigt och pyser av självbelåtenhet på sätena i konferenssalar. Sverige är inte alls bättre. Regeringen minskar till exempel nu kraftigt sitt klimatbistånd, säger Josefin Eidrup Dahlberg, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Nyligen sa Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, i en ledande dagstidning, att det är omöjligt att minska våra utsläpp med de 21% årligen som krävs för att vi ska hålla vår del av Parisavtalet. Annika Strandhäll sa dessutom att “en sådan åtgärd – om det vore möjligt – ganska allvarligt skulle undergräva legitimiteten för klimatarbetet”.  Trots det vidhåller Annika Strandhäll att Sverige är ett land som har en lång historia av att ha kraftfullt drivit på frågor kring miljö- och klimatarbete. Men faktum är att regeringen gett godkännande för fortsatt gruvutvinning i Gállok, fortsatt kalkbrytning för Cementa – en av Sveriges värsta utsläppare av koldioxid, oljeraffinaderiet Preem får nya tillstånd för utökad produktion som innebär att raffinaderiet blir den största koldioxidutsläpparen i Sverige. Listan kan göras lång.

– Annika Strandhälls uttalande är skandalöst och borde leda till ett samhälleligt och politiskt ramaskri men från regeringens och riksdagens håll är det knäpptyst. Vår egen klimat- och miljöminister kan med andra ord öppet säga att Sverige tänker bryta Parisavtalet utan att någon höjer på ögonbrynen. Vi har fått nog av lögner och politiskt charlataneri. Sveriges regering bedrar sin befolkning genom sin ofattbara greenwashing, säger Josefin Eidrup Dahlberg.

Återställ Våtmarker är en del av ett större internationellt motstånd som finns i flera länder. Samtliga länder använder krav som visar hur pinsamt uselt katastrofen hanteras i land efter land. Via enkla självklara krav kan nätverket driva större krav om genomgripande ekonomiska och politiska förändringar.

– Varför återställer inte regeringen våtmarker i stor skala? De släpper ut lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik. Det är skitenkelt och väldigt billigt att restaurera våra torrlagda våtmarker. Fördelarna är så otroligt många. Varför gör de inte bara sitt jobb? undrar Anders Bäcklund.

Presstalespersoner:
Anders Bäcklund
vatmarker@protonmail.com
073-031 61 87

Alfred Westh
vatmarker@protonmail.com
070-890 69 62

Josefin Eidrup Dahlberg
vatmarker@protonmail.com
070-389 25 10

Bilder och foto kommer läggas upp här:
Foto till press Återställ Våtmarker


FAKTA:

Kampanjens krav
Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker
Bara ca 4 promille av utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Återställ Våtmarker
Facebook: https://www.facebook.com/aterstallvatmarker
Hemsida: https://www.återställvåtmarker.se

Kampanjen internationellt: 
https://juststopoil.org/
https://save-old-growth.ca/
https://fireproof.news/
https://letztegeneration.de/
https://derniererenovation.fr/ 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *