Essingeleden blockerad av Återställ Våtmarker

Pressmeddelande 12 septemberi 2023

Fem filer på Essingeleden är helt avstängda mitt i rusningstrafiken. Fjorton personer i åldrarna 20 till 79 år sitter ner på motorleden vid Gröndal och orsakar enorma köer. Enligt klimatrörelsen sitter de nu på vägarna med ett nytt budskap om en fördjupad demokrati.

Bildkälla : Återställ Våtmarker

– Klimatkatastrofen eskalerar och våra makthavare fortsätter att fylla på atmosfären med koldioxid. Det är ett helt oförlåtligt svek mot hela mänskligheten. Det är helt uppenbart att våra politiker varken har vilja eller ambition. Vi befinner oss i ett politiskt haveri. Det finns inget hopp inom det parlamentariska system vi har idag. Vi menar att vad som nu krävs är ett beslutande medborgarråd, säger Pontus Bergendahl, talesperson för Återställ Våtmarker.

Återställ våtmarker har under ett och ett halvt år kampanjat för att regeringen ska förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att på så sätt sänka koldioxidutsläppen markant. Det var ett år sedan klimatrörelsen var ute och blockerade motorvägar. Nu återupptar de sina aktioner på motorlederna eftersom regeringen inte hörsammat kravet.

– Redan i november förra året visade en opinionsundersökning att 75% av svenska folket tycker det är viktigt eller till och med mycket viktigt att återställa utdikade våtmarker. Men politikerna har totalt ignorerat folkets röst. Människor börjar bli riktigt oroliga för klimatet visar en SIFO-undersökning. Många unga misströstar och tappar framtidstron. Det som krävs är en sannare demokrati där folket bestämmer hur vi ska hantera de kriser som ofrånkomligen kommer när klimatet kollapsar, säger Roxy Farhat, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

I dagens motorvägsblockad deltar personer i åldrarna 20-79 år med olika bakgrund. Även en äldre man från Norge har rest till Stockholm för att delta.

Vi har inget annat val än att agera och försöka göra det vi kan för att skaka om samhället. Vi behöver alla vara ute på motorvägarna för det är det enda moraliskt rätta att göra när vi håller på och förlorar precis allt. Klimatkatastrofen innebär ett ofattbart lidande för människor överallt på vår jord. Jag står inte ut med att stå bredvid och titta på.

Morten, 79 årig pensionär från Norge.

Tidigare har rörelsen Återställ Våtmarker synts på scenen under Idolfinalen, Allsång på Skansen och under finalen i Svenska Cupen. Återställ våtmarker skapade också stora rubriker då en forskare från Lund sprang upp på scenen under Loreens uppträdande i Melodifestivalen i Malmö. Även aktionen mot en Monet-tavla då skyddsglaset smetades ner med färg väckte stor uppmärksamhet. Återställ Våtmarker har även gjort sig kända för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder under 2022. Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker för att omedelbart minska Sveriges utsläpp; skydda mot skogsbränder och torka, rena och fylla på grundvattenreserver samt öka den biologiska mångfalden.

Återställ Våtmarker kommer framöver även att driva demokratiarbete för att tillsammans med andra aktörer arbeta mot en sannare fördjupad demokrati där folket bestämmer genom medborgarråd.

Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.

Presstalesperson
Pontus Bergendahl
+46 (0)70-914 62 24

Presstalesperson
Roxy Farhat
+46 (0)70-478 34 43