Pressmeddelande 2022-06-03

Återställ Våtmarker blockerar Fridays for Future
Under dagens stora klimatmarsch satte sig människor ur Återställ Våtmarker ner framför demonstrationståget på sin väg från Odenplan till Norrmalmstorg. Återställ Våtmarker hindrade tillfälligt världsledare från ta sig till Stockholm +50 konferensen igår och rörelsen fortsätter att sätta fokus på klimatkatastrofen på ett oväntat sätt idag.

– I denna klimatkatastrof räcker det inte med att gå på lagliga demonstrationer och sen gå hem och vara nöjd. Jag vill uppmana Greta och de andra i marschen att sätta sig på motorvägarna i civilt motstånd. Vårt hus brinner, det är nu dags att våga riskera allt för att rädda mänskligheten, säger Alfred Westh, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Kampanjen ger Greta Thunberg mycket eloge för allt sitt arbete och hon har utan tvekan inspirerat en hel värld, även Återställ Våtmarker. Men rörelsen menar att det nu är hög tid för nästa steg innan tiden verkligen rinner oss ur händerna.

– För att förändra hela systemet, djupt rotad makt, det ekonomiska systemet och politiken, så måste miljörörelsen göra motstånd. Tänk vad tvåtusen olydiga personer skulle kunna påverka, istället för detta demo-tåg. Vad vi nu behöver är att miljörörelsen enas och ingjuter mod i varandra. För att skapa stor förändring krävs fredligt civilt motstånd. Så har samhället förändrats förr i historien, och så kommer det också förändras nu, säger Alfred Westh.

Återställ Våtmarker är en kampanj som drivs av vanliga människor som är extremt oroade av det vetenskapliga faktum att vi befinner oss i en klimatkatastrof. Kampanjens krav är att regeringen skyndsamt återställer Sveriges utdikade våtmarker. De medborgare som är engagerade är beredda att använda fredligt motstånd tills regeringen slutar vara delaktig i det pågående brott mot mänskligheten som den globala upphettningen innebär.

Presstalesperson:
Alfred Westh
vatmarker@protonmail.com
070-890 69 62

Bilder och foto kommer läggas upp här:
Foto till press Återställ Våtmarker


FAKTA:

Kampanjens krav
Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.  Brytning av torv måste förbjudas i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker
Bara ca 4 promille av utdikade våtmarksarealer är återställda. http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Återställ Våtmarker
Facebook: https://www.facebook.com/aterstallvatmarker
Hemsida: https://www.återställvåtmarker.se

Kampanjen internationellt: 
https://juststopoil.org/
https://save-old-growth.ca/
https://fireproof.news/
https://letztegeneration.de/
https://derniererenovation.fr/ 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *