Pressmeddelande 2022-03-30

Återställ Våtmarker fortsätter att blockera motorvägar

Just nu blockeras trafiken på E20 i höjd med Midsommarkransen i Stockholm av kampanjen Återställ Våtmarker. – Eftersom regeringen inte gör i närheten av vad som krävs för att hejda klimatkatastrofen, väljer människor att ännu en dag blockera större motorvägar. Det  visar på allvaret i vår situation, säger Helen Wahlgren.

Blockaden skapade en stor störning under måndag morgon och långa köer bildades genom hela Stockholm under ett par timmar. Polisen omhändertog de åtta personer som gjorde fredligt civilt motstånd. Efter sex timmar släpptes alla. 

– Situationen är värre än vi får höra och veta. Vi är inte förberedda inför en annalkande klimatkatastrof. Vi kommer förlora allt vi älskar. Böter eller ett kortare fängelsestraff, får ställas i relation till vad vi tvingar våra barn in i för framtid, säger Helen Wahlgren, talesperson för Återställ Våtmarker.

Kommer att fortsätta

Kampanjen kommer att fortsätta blockera motorvägar i rusningstrafik för att få regeringen att möta kravet att återställa utdikade våtmarker. Det skulle sänka Sveriges klimatutsläpp med 25 procent, lika mycket som hela Sveriges biltrafik.

– Ta ansvar för situationen, återställ våtmarker. Det är den snabbaste och billigaste åtgärden för att möta klimatkatastrofen, men ändå sker det inte. Vad väntar politikerna på, säger Tina Kronberg som också deltog i måndagens 40 minuter långa blockad på Centralbron. 

Förutom den pågående vågen av fredligt motstånd kommer människor att sitta på motorvägarna under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna före valet kommer Återställ Våtmarker att göra fredligt civilt motstånd om inte politikerna börjar återställa våtmarker.
– Mänskligheten har ynka 2-3 år på sig innan vi låser in extrem uppvärmning på hela jorden. Vi måste enas om att ta hand om krisen, för att inte testamentera kaos och lidande till våra egna barn, säger Helen Wahlgren.

Talespersoner

Helen Wahlgren (tillgänglig på plats)helenwahlgren@outlook.com eller vatmarkermedia@protonmail.com
076-216 02 68 eller 076-000 85 65
Tina Kronberg (deltar i aktionen)
vatmarkermedia@protonmail.com
mobil:

Bilder  kommer att läggas upp här: https://drive.google.com/drive/folders/1NLO_SeVT-Rkqkrn7019DO4li1PTB_i8Y?usp=sharing

Fakta

Återställ Våtmarker är en del av en större internationell våg av fredligt motstånd för att få politikerna att agera på klimatkrisen. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge.

Kampanjens krav

Sverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steg i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. 

 Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om Våtmarker

Sverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och två tredjedelar  av de kvarvarande våtmarkerna är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.
http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid  ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Jordbruksverket bedömer att den mest effektiva metoden för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från bördig jordbruksmark är att återställa dessa till våtmarker. http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/01/SOU-2020_4_webb.pdf

Skogsstyrelsen säger att fler våtmarker måste återställas för att begränsa uppvärmningens skador på skogsbruket. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-2021202020192018/rapport-2019-23-klimatanpassning-av-skogen-och-skogsbruket.pdf

Mer info om kampanjerna

Sverige:

www.återställvåtmarker.se

https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder:

https://juststopoil.org/

https://fireproof.news/

https://letztegeneration.de/