Vi vann! Vi lämnar motorvägen och lägger ner limmet!

Alla vill nu återställa våtmarker! Vårt jobb med våtmarkerna är klart. Vi kommer inte längre att limma oss på motorvägen med våra Återställ Våtmarker-banderoller. Återställ Våtmarker deklarerar seger. Fredligt civilt motstånd fungerar. Med segern i ryggen kommer vi att öka vårt motstånd mot torvindustrin och de skadliga torvgruvorna.

Alla vill nu återställa våtmarker! Vårt jobb med våtmarkerna är klart. Vi kommer inte längre att limma oss på motorvägen med våra Återställ Våtmarker-banderoller. Återställ Våtmarker deklarerar seger. Fredligt civilt motstånd fungerar. Med segern i ryggen kommer vi att öka vårt motstånd mot torvindustrin och de skadliga torvgruvorna.

Vi har gjort vårt jobb! På bara två år sedan kampanjen startade har vi:

  • Gjort medial revolution och åstadkommit uppmärksamhet för våtmarkerna till ett beräknat värde av 848 miljoner kr! Marknadsföringsvärdet är nästan en miljard!
  • Uppmärksamheten har folkbildat svenska folket runt torrlagda våtmarkers klimatpåverkan och därefter skapat en massiv opinion för att återställa utdikade våtmarker. 75% av svenska folket tycker nu att det är viktigt att återställa våtmarker.
  • Samtidigt har det blivit en stor debatt i Sverige, både medialt och bland folk, om våtmarkers klimatnytta – det har skrivits 4500 artiklar om Återställ Våtmarker både nationellt och internationellt.
  • Den massiva opinionen har fått alla riksdagspartier att ställa sig bakom att återställa våtmarker och regeringen har i år lyft våtmarker till en prioriterad klimatfråga.
  • Det finns hopp! Fredligt motstånd är en effektiv väg för att förändra ett destruktivt system.

Vi har genom vår kampanj fått frågan om utdikade våtmarker högst upp på den politiska agendan. Regeringen har gjort återställande av våtmarker till ett prioriterat område i sin klimatpolitik. Klimatministern väljer själv att nämna våtmarker, elektrifiering och koldioxidinfångning som mest prioriterade. Politikerna har helt enkelt varit tvungna att förhålla sig till våtmarksfrågan på grund av de arbete vi i Återställ våtmarker bedrivit under två års tid. Vi har visat att fredligt civilt motstånd fungerar för att åstadkomma samhällsförändring och lämnar nu över stafettpinnen. Vi har suttit på motorvägarna och riskerat våra liv. Nu vet alla att våtmarker har en avgörande roll för att drastiskt minska koldioxidutsläppen, att de fyller på grundvatten, förhindrar översvämningar och är helt avgörande för att minska skogsbränders spridning. Nu är det upp till politikerna, länsstyrelserna, markägarna att sätta alla duktiga gräventreprenörer i arbete för att genomföra det nationella krisprojekt Sverige behöver för att faktiskt återställa våtmarkerna.

Flertalet media menar att det är på grund av Återställ Våtmarkers kampanj som politikerna nu gör återställande av våtmarker till en prioriterad fråga. Svenska Dagbladet skriver i lärdomar från veckan den 15 mars “Budskapet har gått från obegripligt till faktiskt politik. Klimataktivism som faktiskt förändrat”. När Aftonbladet gör en sammanställning av regeringens klimatpolitik refererar artikelförfattaren till Återställ Våtmarkers kampanj när regeringens satsning på våtmarker redovisas. Omni skriver rakt på sak att reformen sker efter Återställ våtmarkers uppmärksammade aktioner. Kulturchefen på Expressen skrev, efter vår Monet aktion i maj 2023, “Nu vill jag också återställa våtmarker”. Framgångarna för Återställ Våtmarker är många fler än så. Vi har lyckats skapa en debatt kring inte bara vikten av våtmarker utan också lyckats belysa allvaret i att vi står inför en klimatkollaps.

Liberalerna har till och med använt Återställ Våtmarkers varumärke och banderoll i sin egen kampanj på sociala medier. Alla vill nu återställa våtmarker. Det finns inte ett enda parti som inte anser att våtmarker måste återställas.

Vi har, genom att sitta på motorvägar och synas i direktsänd TV, lyckats genomföra en av de största folkbildningskampanjerna. Efter två år av fredligt motstånd har vi lyckats utbilda nästan hela svenska folket om vikten av våtmarker. De forna träsken, sumpmarkerna och sankmarkerna är nu vitala och avgörande biologiska system för vår överlevnad. Vi utropar seger för våtmarkerna.

Sedan vi startade kampanjen har vi nämnts i över 4500 artiklar både nationellt och internationellt. I jämförelse med andra klimatrörelser har Återställ våtmarker fått långt mer mediautrymme. Cirkeldiagrammet visar andelen mediautrymme 2023 Återställ Våtmarker fått i relation till andra rörelser och organisationer.

Återställ Våtmarker har sedan mars 2022 genererat medialt genomslag till ett marknadsföringsvärde av 848 miljoner kronor i AVE (Advertising Value Equivalency) enligt Meltwater.

Framöver kommer Återställ Våtmarker fokusera på klimatskadliga torven och kämpa för att stänga ner torvindustrin. En industri som snabbar på den dödliga klimatkollapsen och är en hotspot för utsläpp av koldioxid enligt våtmarksforskare. Mitt under brinnande klimatkris öppnar länsstyrelser upp för 90 nya torvtäkter och moderaterna ser gärna att torv återigen används som energibränsle. Torv är fossilt och ger smutsigare energi än olja, kol och gas. Vi kommer fortsatt vara envetna och besvärliga. Vi ger oss inte förrän det blir ett förbud mot torvbrytning i Sverige. 

Välkommen på presskonferens 24 april 14.30 där vi deklarerar seger och kungör att vi inte längre kommer att limma oss på motorvägen med våra Återställ Våtmarker banderoller.


Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av en motståndsrörelse som sker i 12 olika länder. Vår rekrytering, träning och kapacitetsuppbyggnad stöttas av Climate Emergency Fund, en fond som ger stöd till ambitiösa organisationer som kräver akuta lösningar på klimatkrisen.

Presstalesperson
Helen Wahlgren ⁨0762160268⁩
vatmarker@protonmail.com

Presstalesperson
Pontus Bergendahl 0709146224
vatmarker@protonmail.com

Presstalesperson
Roxy Farhat 0704783443
vatmarker@protonmail.com