Gudrun Schyman går ut i civil olydnad med Återställ Våtmarker

Måndagen den 17 april inleds en våg av fredliga protester. Flera länder från klimatnätverket A22 Network kommer att gå ut på gatorna i långsamma icke-tillståndsgivna demonstrationer. Gudrun Schyman från Klimatalliansen deltar i Stockholm tillsammans med Återställ Våtmarker och sätter ytterligare press på regeringen att omedelbart förbjuda den klimatfarliga torvbrytningen.

Demonstrationerna kommer att pågå varje dag i morgontrafiken under två veckors tid. Miljörörelserna har inte ansökt om tillstånd för demonstrationerna.

– Situationen blir allt mer desperat. IPCC:s senaste rapport har kallats “Vetenskapens sista varning till mänskligheten”. Vi måste halvera våra koldioxidutsläpp till hälften före 2030 men istället ökar regeringen utsläppen helt medvetet. Det är inget annat än ett dödsprojekt, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Tidigare har Återställ Våtmarker synts störa kulturevent som Idolfinalen, och skapade senast stora rubriker när en forskare från Lund sprang upp på scen under Loreens framträdande i Melodifestivalen. Rörelsen gjorde sig känd för sina motorvägsblockader på Stockholms infartsleder under 2022.

Klimatalliansen är en sammanslutning av aktörer som verkar för att påskynda en samhällsomställning som tar klimatkatastrofen på allvar. Klimatalliansen bildades hösten 2021.

– Det skrämmer mig enormt att min dotter, som bara är 1,5 år, kommer att leva i en värld fylld av konflikt och lidande. Forskningsrapporterna är en dödsdom om vi inte agerar nu. Det som krävs är en omställning av gigantiska mått. För min dotters skull och för alla barns skull, måste vi störa dag efter dag tills politikerna lyssnar, säger Roxy Farhat, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Under 2022 uppmärksammade Återställ Våtmarker allmänheten om att utdikade våtmarker står för 25% av Sveriges koldioxidutsläpp. I år skärper rörelsen sitt krav till den nya regeringen och kräver ett omedelbart förbud av torvbrytning.


Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker.

Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.


Presstalesperson: Helen Wahlgren
vatmarker@protonmail.com
076-216 02 68

Presstalesperson: Roxy

vatmarker@protonmail.com

070-478 34 43