ÅTERSTÄLL VÅTMARKER-SUPPORTRAR INLÅSTA EFTER FREDLIG DEMONSTRATION PÅ TRANEBERGSBRON

Flera demonstranter greps under en demonstration på väg från Alvik över Tranebergsbron. I rusningstrafiken gick de framåt mot bron och saktade ner trafiken i alla körfält in mot Stockholm. Samtliga demonstranter är misstänkta för sabotage även fotografer som fanns på plats greps.

– Det är tydligt att en demonstration måste innebära en störning. Detta slås också fast i Europakonventionen såväl som i svensk grundlag. När en demonstration inte orsakar störning har den varken effekt eller nyhetsvärde och når därmed inte ut. Läget är fullständigt akut. Politikerna eldar på klimatkatastrofen genom att öka utsläppen. Vad de ägnar sig åt är inget mindre än ett dödsprojekt och deras ovilja att agera är kriminell, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställ Våtmarker.

Återställ Våtmarker startade för ett år sedan och har sedan dess uppmärksammat allmänheten om vikten av våtmarker samt det faktum att utdikade våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges biltrafik. Förutom de omtalade motorvägsblockader rörelsen genomförde förra året har de även synts under Idolfinalen samt på scenen under Melodifestivalens delfinal i Malmö.

Under veckan har gruppen under ett flertal tillfällen stört förhandlingar och debatter i Riksdagen. I måndags avbröts budgetdebatten i Riksdagen av en ung man som ropade ut budskap om torv och våtmarker. Dagen efter avbröts debatten om svensk import av rysk fossilgas av Återställ Våtmarkers två grundare som riktade kritik mot och ifrågasatte den svenska demokratin.

– När politikerna inte lyssnar på folket har vi all rätt att synas och höras även i Riksdagen. Allt fler människor börjar känna förtvivlan och vanmakt inför det faktum att klimatkatastrofen bara eskalerar och utsläppen fortsätter att öka. Då är det vår moraliska plikt att höja vår röst. Denna handling står helt i proportion till det klimathaveri som pågår, säger Helen Wahlgren.


Återställ Våtmarkers krav till regeringen är: att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker.

Återställ Våtmarker startade i slutet av mars 2022. Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd ämnar att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytning och återställa våtmarker för att ta det första nödvändiga steget mot att skydda sin befolkning istället för att förgöra den. Återställ Våtmarker är en del av ett internationellt nätverk (A22-Network) av motstånd som sker i 11 olika länder.

Återställ Våtmarkers rekrytering, träning, marknadsföring och utbildning stöttas av Climate Emergency Fund.


Presstalesperson: Helen Wahlgren

vatmarker@protonmail.com

0762 160 268