Pressmeddelande 2022-04-01

Återställ Våtmarker blockerar motorvägar för fjärde gången Just nu blockerar kampanjen Återställ Våtmarker Centralbron i Stockholm i norrgående riktning. Återställda våtmarker skulle ge kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid, minskad risk för skogsbränder, säkrare tillgång till dricksvatten, skydd mot översvämningar och…