Återställ Våtmarker avbryter motorvägsblockaderna efter erbjudande om möte med regeringen

Återställ Våtmarker har via Jan Emanuel Johansson fått erbjudande om att träffa regeringsrepresentanter i ett öppet samtal i Riksdagen. Återställ Våtmarker har noga övervägt detta erbjudande och väljer nu att avbryta aktionsvåg tre i väntan på denna dialog.  Återställ Våtmarker…