Klimatvetenskapsuppdatering från forskarna

Klimatnyheter och hela klimatkatastrofen kan lätt kännas överväldigande. Speciellt för den som precis vill sätta sig in i det. Vart ska man börja?! Men även för den som redan är insatt; att kunna vara uppdaterad om allt som händer, både gott och ont. I dagens samhälle med ofantligt många intryck är det enkelt att mycket bara faller bort. Här har vi en liten sammanfattning om vad forskarna säger från november i år.


“Om vi passerar 2°C uppvärmning så kommer vi gå in i en helt okänd miljö, en planet som inte liknar vår nuvarande. En miljö vi inte haft på tre miljoner år.”

Johan Rockström i UNFCCC Podcast:


“Under 2021 var, enligt Global CCS institutet (carbon-capture-science), den globala förvaringen av koldioxid 7MtCO2, d.v.s. 0.02% av fossilbränslens globala CO2. Om alla planer följs så förväntas 45MtCO2 vara förvarat 2030, ie. 0.13% av 2030 CO2 (om NDCs (nationellt bestämda utsläppsmål) håller). Den verkliga världen är en lång väg från Oxford.” 

Kevin Anderson den 7 November


“Nettonoll 2050 (etc) är mer än bara en distraktion! Det är en dödsdom, undertecknad av rika nationer som privilegierar höga utsläppsnormer och lyx för en relativt liten grupp medborgare över människoliv i de fattigare samhällena som lever på sårbara platser.”

Kevin Andersson den 7 november.


“Den omedelbara vägen till att minimera risken för storskalig kollaps är att stoppa fossilindustrin och djurindustrin så fort som möjligt. Just nu gör vi varken eller.”

Peter Kalmus den 15e November:


“De enda “lösningarna” på antropogenisk uppvärmning är att bannlysa fossilbovarna. Allt annat är bara ett plåster, eller värre – en rökridå.”

Prof. Terry Hughes, Korallrevsexpert den 4 November:


 “Vilken planet bor dessa människor på? Förslaget i COP-överenskommelsen säger fortfarande att vi ska ‘eftersträva att hindra temperaturen från att öka 1.5 C över förindustriella nivåer.’ Men det görs inga åtaganden alls för att få ner utsläppen. Jag förklarar härmed 1.5 C officiellt död och begraven.”

Prof. Bill McGuire den 17 November 2022


“Om tusentals forskare började protestera med civil olydnad, inklusive seniora klimatforskare, så skulle det vara en game changer.”

Peter Kalmus den 17 November 2022


“Jag tror inte vi är dömda p.g.a. att det finns någon typ av gräns för när klimatet “kollapsar” eller när helvetet bryter lös. Jag tror vi är dömda för att det inte finns något seriöst agerande för klimatet någonstans i sikte – och det kommer fortsätta tills vi är… “dömda”.”

Wolfgang Knorr klimatforskare (medförfattare med James Dyke & Robert Watson till “the trap of net zero” artikeln i The conversation.):


“Analyser visar att även med de nya och förnyade åtaganden som gjorts i Sharm El-Sheikh så är världen kvar på banan mot 2.7 C. Det representerar en blek framtid för mänskligheten.”

Sir David King 20 November 2022:


“Temperaturer i Europa har ökat mer än dubbelt så mycket som den globala medeltemperaturen de senaste 30 åren, enligt en rapport från World Metrological Organization (WMO)”

The Guardian

​​https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/02/europes-climate-warming-at-twice-rate-of-global-average-says-report 


“Glaciärer över hela planeten – inklusive de sista i Afrika – kommer gå totalt förlorade innan 2050 på grund av klimatförändringar, enligt en FN-rapport. Glaciärer i en tredjedel av UNESCOs världsarv kommer att smälta inom tre decennier, meddelar en rapport från UNESCO.

‘Många människor är också beroende av glaciärer som källa till vatten för eget bruk och jordbruket, och förlusten av glaciärerna kan leda till brist på färskvatten under de torra säsongerna,’ säger Professor Duncan Quincey, glaciolog på Leeds universitet och ej involverad i forskningsrapporten. ‘Det leder till problem för livsmedelssäkerheten eftersom de inte har någon möjlighet att bevattna sin grödor,’ säger Quincey.”

Patrick Hughes 3 November:

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-63489041


“En stor rapport har varnat för att ‘Klimatkrisen har tvingat planetens islager till randen av en utbredd kollaps’, något som var ‘otänkbart bara för ett decennium sen’, med följden att den arktiska havsisen kommer försvinna på somrarna och att ödeläggande havsnivåer från smältande glaciärer redan nu är i rullning.”

Oliver Milman 7 November

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/07/melting-arctic-sea-ice-summer-report


“En tredjedel av världens totala landareal är redan degraderad av erosion, näringsfattig eller på andra sätt utarmad, enligt FN. Ronald Vargas, markforskare och sekreterare för FAOs (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) Globala jordpartnerskap, sa att extremväder nu accelererar degradering av jord, vilket redan var på gång p.g.a. avskogning, överbetande boskap och felaktig användning av gödningsmedel.”

David Nickel, Ayenat Mercie, David Stanway 13 November 2022

https://www.reuters.com/business/cop/dying-lands-farmers-fight-save-skin-earth-2022-11-12/


“För första gången har effekten av värmestress på produktiviteten under ett helt arbetsskift tagits fram. Arbete vid temperaturer 35°C med 50% relativ fuktighet resulterade i en minskning av produktivitet under arbetsdagen på i genomsnitt 35%. Denna procentsats stiger till 76% vid 40°C/70% relativ luftfuktighet. Mer än en miljard arbetare världen över lider redan av värmeslag vid temperaturer av 35°C.”

Loughborough Uni Press Release 10 November 2022

https://www.lboro.ac.uk/media-centre/press-releases/2022/november/productivity-and-heat-new-study/


“Starkare La Niña och El Niño händelser p.g.a. den globala uppvärmningen kommer kunna upptäckas i Stilla Havet redan 2030, decennier tidigare än tidigare förväntat enligt nya modeller. ‘Vi borde vara mer förberedda på förlängda perioder av torka och extrema översvämningar i framtiden,’ säger Santoso. ‘Översvämningar är förmodligen mer destruktiva än torka med tanke på infrastruktur, men torka är väldigt negativt för jordbruket – men båda innebär betydande ekonomiska förluster.’”

16 November 2022 Donna Lu

https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/17/global-heating-to-drive-stronger-la-nina-and-el-nino-events-by-2030-researchers-say


“Efter en ny rekordtorka över sommaren så är Kina på gränsen till en vattenkatastrof som kan ha förödande konsekvenser för den globala livsmedelssäkerheten, energimarknaden och leveranser, enligt en rapport från Rice University’s Baker Institute for Public Policy.

Världen är inte redo för den potentiella störning av spannmålshandeln och industriell produktion som vattenbrist kan åsamka…

“Många av de teknologier som världen förlitar sig på för att hantera klimatförändringar och byta till mindre vattenintensiv elproduktion kommer från logistik som härrör från Kina. Polysilikon för solceller och sällsynta jordmetaller till vindturbiner är bara två industrier som skulle påverkas kraftigt, enligt rapporten. Detsamma gäller för elbilsbatterier; Kina dominerar cellproduktionen och raffineringen av råmaterial.”

Avery Ruxer Franklin 17 November 2022

https://news.rice.edu/news/2022/drought-china-could-devastate-global-supply-chains-energy-transition-efforts-experts-warn


“Enligt den här WWF-rapporten är 35% av Amazonas regnskog antingen helt förlorad eller väldigt degraderat.

(Source: Living Amazon Report 2022, World Wildlife Fund publication, November 8, 2022)”

Robert Hunziger 15 November 2022: https://www.counterpunch.org/2022/11/15/amazon-rainforest-crisis-report-at-cop27/


“Växternas rötter fungerar som ingenjörer för jordens markyta. De bryter upp berggrund, transporterar vatten och näring, och stabiliserar landskap. De är så viktiga att forskare tror att deras evolution, som började för omkring 415 miljoner år sedan, förändrade landskap och ändrade kursen för jordens historia. Idag håller växternas rötter på att generellt bli grundare, enligt en ny studie. Grundare rötter betyder att det finns mindre rotad jord, vilket skulle leda till mindre lagring av koldioxid, en mindre effektiv näringscykel, och mindre bördig mark.”

Rebecca Dzomback 17 November 2022


“Utan starkt klimatagerande så kommer skog på varje kontinent vara mycket brandkänslig i åtminstone 30 extra dagar per år vid slutet av detta århundrade – och denna brandfara är mycket större för vissa skogar, inklusive Amazonas, enligt en ny studie”.

29 November 2022 Hamish Clarke, Ann Griebel, Matthias Boer, Rachael Helen Nolan, Victor Resco de Dios

https://theconversation.com/many-forests-will-become-highly-flammable-for-at-least-30-extra-days-per-year-unless-we-cut-emissions-research-finds-195546


“British Columbias sällsynta tempererade regnskog kommer få se en ekologisk kollaps om så få som åtta år om det industriella skogsbruket fortsätter, varnar forskare och naturskyddsgrupper medan nya planer för kalhuggning arbetas fram.”

Sarah Cox 30 November 2022