Pressmeddelande 2022-03-25

Motorvägar blockeras i protest mot otillräcklig klimatpolitik

I protest mot regeringens otillräckliga klimatpolitik kommer människor att sitta på motorvägarna i Stockholm med start den 28 mars. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen återställer utdikade och torrlagda våtmarker.

– Sveriges utdikade våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges samlade personbilstrafik under ett år. Det motsvarar 25 procent av Sveriges utsläpp, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för kampanjen. 

 Kampanjen har framställt kravet via ett brev som lämnades till regeringskansliet den 8 mars i år.  Eftersom regeringen inte svarat på kravet kommer Återställ Våtmarker att påbörja fredligt civilt motstånd på måndag..

– Att återställa våtmarker är en av de snabbaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen enligt senaste IPCC rapporten. Varför gör vår regering inte bara detta, undrar Helen Wahlgren.

Återställ Våtmarker är en del av en större internationell rörelse av fredligt motstånd. Samtidigt som kampanjen startar i Sverige påbörjas kampanjer i bland annat Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Italien, Frankrike, Schweiz, Tyskland och Norge.

– Det här kommer bli en gigantisk våg av fredligt civilt motstånd för att få makthavare och världsledare att göra sitt jobb och skydda världens befolkning mot den extrema uppvärmningen som är på väg. Politikerna måste sluta finansiera ökade utsläpp och sluta elda på uppvärmningen som kommer skapa ett helvete för oss unga. Ska det vara så svårt?, säger Alfred Westh, talesperson för kampanjen.

Nyligen gjorde tidningen Nature en anonym undersökning. Av ungefär 100 forskare bakom IPCC-rapporten svarar 50 procent att de tror att jorden kommer vara 3 grader varmare i slutet av detta århundrade, 10 procent att den kommer närma sig 4 grader. Bara 5 procent tror på 1,5 gradersmålet.

– Hela miljörörelsen har i flera år kämpat för 1,5 grader. Vi lever i en lögn. Vi befinner oss inte längre i en kris. Vi är mitt uppe i en klimatkollaps, säger Helen Wahlgren.

Kampanjen kommer att fortsätta tills regeringen börjar agera och genomför kravet. Vanliga klimatoroliga människor kommer sitta på motorvägarna i månadsskiftet mars-april och under Stockholm 50+ mötet då världsledare samlas för ytterligare ett COP-möte. Även veckorna innan valet kommer rörelsen att blockera motorvägar om inte politikerna börjar återställa våtmarker. 

Att skydda ekosystem och biologisk mångfald är en av de helt avgörande åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna. Mellan 30 och 50 procent av jordens vatten-, havs- och landområden behöver skyddas och återställas enligt den senaste IPCC- rapporten.

– Naturen är vår livlina. Utan naturen dör vi. Jag kan inte fatta att allt pågår som vanligt. Jag är livrädd för en kommande värld i kaos, konflikt och krig där vi kommer slåss om jordens sinande resurser. Miljarder människor kommer behöva fly på grund av extrem hetta,, när allt fler platser på jorden blir för varma att bo på. Därför sitter jag på motorvägen, säger Elin Hildorsson.

Presstalesperson: Helen Wahlgrenhelenwahlgren@outlook.com
vatmarker@protonmail.com
076-216 02 68 eller 076-000 85 65

Talesperson: Alfred Westh
alfred.westh@hotmail.se
vatmarker@protonmail.se
070-890 69 62

Bilder och foto kommer läggas upp här

FAKTA:

Kampanjens kravSverige behöver omedelbart minska utsläppen av växthusgaser. Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker skyndsamt och i stor skala. Ett första steget i rätt riktning är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. 

Första steget är att brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023. Marker där det bedrivits brytning av torv ska direkt återställas till livskraftiga våtmarker.

Fakta om VåtmarkerSverige har förlorat 25 procent av sin ursprungliga våtmarksareal och ⅔ av dessa kvarvarande våtmarker är negativt påverkade av mänsklig aktivitet (läs utdikade). Bara ca 4 promille av lämpliga utdikade våtmarksarealer är återställda.

http://vatmarksfonden.se/wp-content/uploads/2018/12/v%C3%A5atmarkstrategi.pdf

Förutom att våtmarker binder koldioxid ökar den biologiska mångfalden och nya rekreationsområden skapas. Våtmarker har dessutom andra avgörande positiva faktorer. De hämmar och begränsar översvämningar vid kraftiga skyfall och regn. Våtmarker fyller på livsviktiga grundvattenreserver samt minskar övergödning i vattendrag, sjöar och hav.

Mer info om kampanjerna

Sverige:
https://www.återställvåtmarker.se
https://www.facebook.com/aterstallvatmarker

Några övriga länder:
https://juststopoil.org/
https://save-old-growth.ca/
https://fireproof.news/
https://letztegeneration.de/