Om våtmarker

En magisk plats fylld med myllrande liv: vatten, mossa, insekter, grodor och rikt fågelliv. Om de fanns! Men det gör de inte. Vi har förlorat 90 % av Sveriges våtmarker i slättlandskapen. Nu står de uttorkade och läcker koldioxid. 11.6 miljoner ton CO2e varje år, vilket motsvarar 25 % av Sveriges territoriella utsläpp. De släpper ut mer än hela Sveriges samlade personbilstrafik. Våtmarker är ett otroligt kollager. Eller de skulle kunna vara. Om vi återställer dem.

Vi älskar Sveriges natur.

Tanken om vårt land och dess natur är djupt förankrad i vår identitet. Det är del av vår folksjäl. Inget annat land har en så generös allemansrätt som vi. Vi kan vandra i orörda skogar, bland sjöar och djupa tjärnar, över ängarna och vallarna, plocka bär och svamp. Men vi är på väg att förlora allt. Var femte art i Sverige är hotad på gränsen till utrotning. Vi skövlar och ödelägger i en takt som är svår att förstå. Men vi kan hjälpa oss själva och naturen och återskapa det som är förstört. Naturen kan läka och vi med den.

Vi vill alla ha rika och levande ängs-, skogs- och våtmarker. För utan dem överlever vi inte.

Sydlig kärrsnäppa (akut hotad) – foto: Edwin Sahlin

Svart stork (utdöd i Sverige, pga utdikningar av våtmarker)

Myren.

Till och med ett barn vet hur värdefull myren är. Dess mystiska dimma och ljuvliga doft av sommar från Skvattram och Pors. Hjortronens lysande guld bland höstfärgad mossa. Dess lugnande tystnad. Myren bidrar till ett stabilt klimat, blomstrande biologisk mångfald, och är en kulturkälla. Ändå läggs myrar och andra ekosystem i vågskålen och hotas av att förvandlas till skogsplantager, betesmark eller torvbrytning.