Om oss & Vårt arbete

Om oss & Vårt arbete

Om oss

Projektet för att återställa våra svenska våtmarker, & stoppa makthavarnas förgörelse av livet på jorden.

Återställ Våtmarker är en sammanslutning av människor, som genom fredligt motstånd stänger ner den destruktiva torvbrytningen och återställer våtmarker. Genom mediala aktioner och demonstrationer på motorvägarna informerar vi om hur vi skapar riktig demokrati med medborgarråd och folkråd.

Vision.

“Att skapa en värld där folket styr och lever i harmoni med naturen.”

Vi vill att folket ska bestämma genom medborgarråd hur Sverige ska bli ett bra land som värnar om sitt folk. Genom en omställning aldrig tidigare skådad når vi ett samhälle utan växthusutsläpp & gifter, där världens barn kan växa upp trygga och friska. Ett samhälle byggt på kärlek, där vi lever i harmoni med naturen.

Värdegrund

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden rörelse. Vi tror på allas lika värde och välkomnar därför alla typer av människor till vår rörelse. Vi tror på ett riktigt folkstyre (en utvecklad demokrati byggd på lottning/medborgarråd) där alla ges lika chans att styra och att styras, där karriärspolitiker undvikes och korruption minimeras (Läs mer om vår syn på demokrati här). Vi tror på samtalet mellan människor för att uppnå visionen om ett mer demokratiskt samhälle, därför är det för oss viktigt att också våga samtala med grupper och personer som står långt ifrån våra egna åsikter och värderingar. Genom kärlek bjuder vi in fler att vara en del av vår gemenskap.

VÅRA LEDORD: Mod, Kärlek och Gemenskap

Vi är precis som du

Vi är en fredlig civil olydnadsrörelse bestående av vanliga människor med olika bakgrunder och i olika åldrar. Till vardags har vi helt vanliga jobb eller studier. Det vi har gemensamt är att vi fått nog av bristen på handling från regeringens håll i den klimatkollaps vi befinner oss i.

Återställda våtmarker har potentialen att minska Sveriges utsläpp med 25%. Det är en skandal att politikerna inte vidtar åtgärder som på kort tid skulle sänka koldioxidutsläppen, öka den biologiska mångfalden, motverka översvämningar och förbättra tillgången på dricksvatten i ett Sverige i klimatkris. Vi kan inte längre lita på våra politiker. Vi måste göra jobbet själva och vi måste skapa en riktig demokrati själva.

We have to move rapidly. What we do over the next three to four years, I believe, is going to determine the future of humanity.

Sir David King, tidigare chefsvetenskaplig rådgivare för Storbritanniens regering, februari 2021

Varför?

Vi gör det eftersom störningen skapar en helt nödvändig uppmärksamhet för klimatkollapsen. Vi inser att vi behöver uppoffra oss för att visa på allvaret och åstadkomma förändring.

Vi står inför historiens största period av mänskligt lidande och orättvisa. Vi vet alla vad uppvärmningen av vår planet kommer att leda till. Vi skenar in i en framtid av hetta, torka, matbrist och massmigration där levnadsvillkoren för människor brutalt rycks undan mitt framför deras fötter. Samhällen kommer kollapsa och i dess spår följer våld. Mänskligheten kommer att behöva slåss för sin överlevnad på ett sätt som det inte ens går att föreställa sig.

I denna stund rasar ett nytt krig i Europa. Kriget i Ukraina är en humanitär katastrof utan dess like. Ofantligt lidande, förödelse och stor sorg – sådant är tillståndet i världens konfliktzoner. Världens länder har närt kriget i Ukraina genom sitt fossilberoende. Vi importerar och exporterar krig. Klimathotet är samtidigt en brutal realitet vi bara måste agera på.

Vi måste förstå klimatkrisens omfattning och välja: kommer vi vara åskådare och delaktiga i det största brottet i mänsklighetens historia eller kommer vi göra motstånd så att vi kan se framtida generationer i ögonen, och oavsett om vi lyckas eller inte kunna säga att vi gjorde allt vi någonsin kunde?

– Vi kommer att vara orädda. 
– Vi kommer att skapa ett nätverk grundat i kärlek, mod och gemenskap. 

Vårt Arbete

STÄNG NER TORVBRYTNING OCH ÅTERSTÄLL SVERIGES VÅTMARKER!

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Det första steget är att vi stänger ner den destruktiva torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker återställs, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Låt oss riva de avtal med utländska företag som bryter torv i Sverige. Det är dags att bedriva klimatarbete på riktigt.

Återställ Våtmarker arbetar för att med omedelbar verkan stänga ner den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker.

Jordens yta består till 3 % av torvmarker. Orörda torvmarker lagrar mer än dubbelt så mycket koldioxid som världens alla skogar tillsammans. Vårt land är ett av världens mest torvtäta länder och hela 15 % av landarealen består av torvmarker. I Sverige har vi, i stora delar av landet, dikat ut mellan 70- 90% av våra våtmarker. 

Torv är vårt lands bruna kol. Torv släpper ut mer koldioxid än kol, olja och gas när den bryts, eldas i värmeverk eller används i planteringsjord. Detta sker mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia.

FÖRBJUD TORVBRYTNING – ÅTERSTÄLL VÅR SVENSKA ÄNGLAMARK
Vänster : Torv — Höger : Våtmark

A22 Network

Aktionerna pågår samtidigt som flera andra civila motstånd i Europa, Nordamerika och Australien. Detta nätverk av civila motståndsrörelser kallas A22 Network och Återställ Våtmarker är sedan maj 2022 officiellt en del av det. Rörelserna är tätt sammanlänkade med varandra och stöttas av personer som NASA-forskaren Peter Kalmus, regissören till ”Don’t Look Up” Adam McKay, samt forskaren och aktivisten Noam Chomsky.

Läs mer om de andra rörelserna här:

Finansiering

Återställ Våtmarker tillsammans med hela A22 Network får sin största del av finansiering (som går till rekrytering, träning och utbildning) från Climate Emergency Fund tillsammans med regissören Adam McKay (Don’t look up).

Men för att det ska vara möjligt för motståndet att fortsätta verka och åstadkomma den skillnad som krävs så behöver vi också din hjälp. Om du inte kan gå med i motståndet, men är lika vettskrämd som oss, av den klimatkatastrof som bara blir värre och värre, så kan du hjälpa till genom att donera pengar.

Presentation om oss

https://www.youtube.com/watch?v=cKMlpfZUbwM