Våra krav

ÅTERSTÄLL SVERIGES VÅTMARKER!

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Därför kräver vi att regeringen på riktigt börjar återställa Sveriges utdikade våtmarker. Det första steget är att regeringen förbjuder den oerhört skadliga och onödiga torvbrytning och ser till att dessa utdikade torvmarker istället återväts, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv.

Första steget är att:

  1. Brytning av torv förbjuds i Sverige från och med år 2023.
  2. Marker där det bedrivits brytning av torv direkt återställs till livskraftiga våtmarker.

Samtliga partier har sagt hur viktiga våtmarkerna är och avsatt pengar till bönder och markägare för att de ska kunna återväta torrlagda torvmarker. Men gång på gång blir våtmarkerna bortprioriterade, istället ger regeringen tillstånd till företag att fortsätta bryta torv, vilket släpper ut mer koldioxid än olja och kol när det eldas. Detta mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia.

Varför gör inte politikerna sitt jobb?

FÖRBJUD TORVBRYTNING

ÅTERSTÄLL VÅR SVENSKA NATUR