VÅRA KRAV

FÖRBJUD TORVBRYTNING OCH ÅTERSTÄLL SVERIGES VÅTMARKER!

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Det första steget är att regeringen förbjuder den destruktiva torvbrytningen och ser till att dessa utdikade torvmarker återställs, så att de kan börja binda koldioxid igen och myllra av liv. Det är dags att riva alla avtal med utländska företag som bryter torv i Sverige. Det är dags att bedriva klimatpolitik på riktigt.

Återställ Våtmarker kräver att regeringen med omedelbar verkan förbjuder den destruktiva torvbrytningen. Marker där det bedrivits torvbrytning ska omgående återställas till livskraftiga våtmarker.

Jordens yta består till 3 % av torvmarker. Orörda torvmarker lagrar mer än dubbelt så mycket koldioxid som världens alla skogar tillsammans. Vårt land är ett av världens mest torvtäta länder och hela 15 % av landarealen består av torvmarker. I Sverige har vi, i stora delar av landet, dikat ut mellan 70- 90% av våra våtmarker. 

Torv är vårt lands bruna kol. Torv släpper ut mer koldioxid än kol, olja och gas när den bryts, eldas i värmeverk eller används i planteringsjord. Detta sker mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia. 


FÖRBJUD TORVBRYTNING

ÅTERSTÄLL VÅR SVENSKA ÄNGLAMARK